Når Danmark lukker sig om sin hovedstad [bevar vores øer]

Når Danmark lukker sig om sin hovedstad [bevar vores øer]

Vi vil gerne have, at øerne i det danske kongerige fortsat fungerer som dengang. Siger vi. Men er det sandt? Mange er lige glade med øerne. Kender dem ikke. Forstår ikke deres betydning for sammenhængskraften i Danmark. En kraft man i øvrigt har opgivet at tale om. Fordi det hele skal være København eller Århus.

Øerne er en betydningsfuld del af vores land og vores historie og det kan kun fortsætte, hvis vi sætter dem højere på dagsordenen. Det handler ikke om at gøre det bedre for øturisterne, men at forbedre mulighederne for at øerne kan eksistere.

Helt lavpraktisk har mange øer betydelige problemer med dårlige internet- og telefonforbindelser, dyre takster for transport og ringe færgeforbindelser og vanskelige finansieringsmuligheder. Tag som eksempel Skarø. Her er et moderne iværksættereventyr, Skarø Is, som kæmper mod udfordringerne. Når turisterne skal betale med Dankort i butikken, skal den håndholdte terminal bæres ned i gården og tæt op mod naboens skel for at virke. Skarø Is kan ikke få medarbejdere fra Svendborg, fordi færdgen derfra tidligst kan være på Skarø kl 10. Derfor er Skarøs rekrutteringsgrundlag begrænset til Skarø og Drejø.

Britta og Martin SkarøIs

Skarø Is har udviklet et produkt, der ikke findes mage til og som nu afsættes som is til hospitaler, fordi det kan hjælpe bl.a. kræftsyge. Produktet udvikles med sideløbende monitorering fra Rigshospitalet og det tegner lovende. Man ønsker at udvide produktionslokaliteterne, men det kan ikke finansieres, fordi banker og realkredit ikke efter gældende regler kan låne ud til formålet, fordi vurderingseglerne blokerer for at sætte værdi på en ejendom på en ø. Og det er der rigtig mange eksempler på. Hvorfor indfører vi ikke en ordning med statsgaranti, så vi kan få gang i omsætningen?

Omø-boen, filosof Jørgen Rasmussen siger: ”De geografiske øer skærper blikket for, hvordan fremtidig velfærd kunne tage sig ud med velovervejede og lokale behov, ønsker og valg. Så her må øsamfundene insistere på et Danmarkskort uden udkantsområder, og fremelske nogle nye og grundlæggende forbindelser mellem øer og fastland. Navnlig gennem udviklingen af en velfærd, hvor alle og enhver kan tage del og ansvar, og udvikle et godt ø-livs værdier for således at repræsentere en mere almen form for bæredygtighed”.

De danske øer er en overset del af vores kulturarv. Der mangler fokus på deres betydning for en klog og smuk sammenhæng i vort lands videre udvikling. Bevar småøerne. Hjælp dem til udvikling og brug dem selv. Vi har en minister, der skal tage sig af det, men der sker intet. For der er hverken stemmer eller prestige i de danske småøer.

Musikvideo om Skarø Is – se den

Herlig video fra Skarø – om øer og ressourcer

Bragt i Dagbladet 22. august 2013 (kræver log-in)

Scroll til toppen