”Hvad er erhvervslivets vision i Roskilde”?

”Hvad er erhvervslivets vision i Roskilde”?

”Hvad er erhvervslivets vision i Roskilde”, spurgte formanden for Roskilde kommunes udvalg for vækst, erhverv og globalisering, Lars Lindskov, i går ved Roskilde Erhvervsforums generalforsamling.

Mit svar er:

Som en del af erhvervslivet i Roskilde – siden 1982 – interesserer jeg mig for det spørgsmål Lars Lindskov stiller. Da jeg lige var startet egen virksomhed (1985) talte jeg året efter med daværende borgmester Henrik Christiansen og jeg sagde til ham: “Mit mål er at komme til at betale skat”. Som nystartet var det et ambitiøst mål. Henrik fandt det var et sympatisk mål 😉

Som erhvervsdrivende i Roskilde er jeg med i en klub, der har mange opgaver.

Det har siden begyndelsen været mit primære mål at skabe en virksomhed, hvor medarbejderne henter nettoenergi i stedet for at aflevere nettoenergi. Det vil jeg gøre ved at have de bedste medarbejdere. Enhver medarbejder skal være god til sit fag og enhver medarbejder skal kunne have det godt med det arbejde, de er ansat til. Det skal give mening.

Vi arbejder efter et landkort (det andre kalder en strategi). Det landkort skal sikre os, at vi hele tiden udvikler os og at vi går i samme retning.

Landkortet har en vision og en mission. Det kalder vi bare noget andet: VORES MÅLFELT og VORES HVORFOR ER VI HER.

Forum Advokaters vision – som vi kalder vores målfelt – er:

Vi skal være det foretrukne sted for løsninger.

Det vil vi virkeliggøre gennem en mission – vores HVORFOR ER VI HER -der er:

Vi vil sætte nye standarder for forholdet mellem kunde og advokat.

Vi er tilgængelige og skaber holdbare løsninger.

Vi lytter og rådgiver, og vi gør, hvad vi siger.

VORES HVORFOR ER VI HER bygger på følgende elementer, hvor vi fokuserer på et værdisæt, som vi kalder MOFFH!

MOFFH! står for

  1. Menneskelighed
  1. Ordentlighed
  1. Faglighed
  1. Flid og
  1. Humor.

De fem værdier samler vi i én enkelt overskrift, der hedder: VI GØR, HVAD VI SIGER.

Den sætning stammer fra en gave fra en kunde, der har foræret os en forsølvet lægtehammer med budskabet: ”Det er vigtigere, hvad du gør end hvad du siger”.

For at nå i mål og opfylde visionsbilledet skal vi arbejde på et fundament af værdier, der efterleves. Vi skal altså i dagligdagen have fokus på de værdier, der bærer vores virksomhed.

Erhvervsvirksomheder skal bidrage til fællesskabet med mere end hvad der er i deres egen interesse. Vi skal gavne andre. Vi skal sætte ting i gang; vi skal skabe nye arbejdspladser; vi skal dygtiggøre vores medarbejdere; vi skal skabe fremgang og velstand.

Mit virke er i Roskilde  for og med Roskilde og med min virksomhed som afsæt og kerneomdrejningspunkt. Jeg har gennem årene skabt rigt mange lokale arbejdspladser, mit mål om at betale skat er nået for mange år siden og jeg er nået 90% af målet om at skabe en arbejdsplads, hvor alle henter i stedet for at aflevere nettoenergi.

Jeg har i snart 50 år med interesse søgt at påvirke udviklingen i verden. Mit arbejde har rummet både frivilligt et mangeårigt foreningsarbejde og fagligt arbejde indenfor mit fag og sådan er det stadig. Jeg modtog som nr. 22 i række Dreyers Fonds Hæderspris til advokater i 2017 og det har jeg taget som en anerkendelse af, at jeg er nået et stykke af vejen. Og jeg skal nok nå i mål. Sammen med mine dygtige medarbejdere. Sådan er det – jeg er tilpas med det – andre må mene, hvad de vil.

Scroll til toppen