Hvad siger klienterne om mediation?

Hvad siger klienterne om mediation?

1.

Altid venlige at tale med. Har god forståelse for at ethvert problem, nødvendigvis ikke løses med en retssag, men at gode argumenter tilsat en stor portion realisme, ofte er den billigste og hurtigste løsning.

Jan Grye Pedersen, direktør Boresko A/S

2.

Allan Ohms har hjulpet os i en kompleks arvesag. med Allan har man ikke blot en kompetent advokat ved sin side, men et menneske af kød og blod, der formår at give juraen et menneskeligt ansigt, og som viser en høj grad af empati og engagement. Dette har været mindst lige så meget værd, som det gode resultat der kom ud af samarbejdet. Tusind tak, Allan.
Rikke Bendsen

3.

Vi opsøgte Allan Ohms for at få hjælp til at håndtere tilbagevendende konflikter i vores ægteskab. I mediationen støttede Allan Ohms os i at lytte til hinanden, og vi oplevede noget af det største mellem mennesker: ”Hinsides forestillinger om rigtigt og forkert, findes en anden verden. Der kan vi mødes” (citat fra Rumi). Vi sender en varm tak til Allan Ohms for at guide os ind i ”den anden verden” og støtte os i udviklingen af en værktøjskasse til håndtering af potentielle kommende konflikter
Ida og Henning

4.

En erfaring med mediation.
Jeg har haft en meget konstruktiv oplevelse med mediation, og vil gerne opfordre andre til at gøre brug af denne metode.
Mediatoren skaber et rum, hvor man med tillid kan fremføre det der er på hjertet, og parternes advokater støtter og vejleder undervejs, både i den fælles snak og den individuelle når der er brug for det. Det at parterne får lyttet og kan anerkende hinandens historier – uden at man behøver at være enige, kan være en meget forløsende proces. Det kan føre frem til, at man selv formulere de “aftaler” man ellers ville blive pålagt ved dom, men her med personlige nuancer som ikke er muligt i retten.

Uanset hvilken emne eller ting der bringer folk i retten, så vil jeg varmt anbefale mediation, da dette åbne og tillidsfulde rum altid vil kunne give muligheder, der ikke ses i det mere stive retssystem, og man kan samtidig også glædes over at der spares tid og penge ved denne konstruktive løsning.
En meget stor tak til Allan Ohms for hans personlige støtte og juridiske vejledning – som førte til mere end jeg kunne forvente i retten.
Med venlig hilsen Lena E. Sørensen

5.

Kan på det varmeste anbefale Forum Advokater Roskilde. Advokat Allan Ohms yder en kompetent rådgivning dertil hurtige tilbagemeldinger når det er påkrævet. I konkrete tilfælde er der undgået retssager, idet forlig er indgået. Fik endog tilbagemeldinger i en week-end – det er kundeorienteret.
Henrik Fjellerad Juncker

6.

I en sag var der 5 parter med hver deres advokat. Jeg var den eneste advokat fra provinsen. Kravet mod min klient lød på 908.000 kroner. Jeg foreslog i mit svarskrift hurtig retsmægling (mediation under en retssag kaldes retsmægling) – før de bebudede to gange syn og skøn. Min primære begrundelse var, at sagsomkostningerne ville overstige sagsgenstanden, så vi burde stoppe det hele hurtigst muligt. Trods nogen modstand lykkedes det for dommeren og mig at overbevise de fire andre advokater om, at vi skulle mødes med en mediator. Vi mødtes med vores klienter og to mediatorer en hel dag i et mørkt lokale uden vinduer. Efter 7 ½ time landede vi et forlig, hvor hver af de 5 betaler 100.000 kroner og hver bærer egne advokatudgifter. Jeg repræsenterede hussælgerselskabet og hussælgerdirektøren, som var i størst risiko dels på grund af direkte krav og dels regreskrav fra tre andre sagsøgte. Mine klienter fremtrådte som det, de er: engle. Det hjalp på forståelsen og de er glade for resultatet. Den ene skrev til mig efter mediationen:

Hej Allan
Jeg er af den klare opfattelse, at vi bestemt var mødt op med den skarpeste advokat i rummet. Det gav god tryghed, i en situation som var udfordrende på mange niveauer. Som min far allerede har sagt: Et godt resultat blev nået, og jeg personligt er særdeles tilfreds.
:o)
Thomas

7.

Når det sjældent kun handler om at få ret….
Jeg har i forbindelse med en økonomisk tvist benyttet mig af Mediator Allan Ohms, som jeg hermed giver mine anbefalinger til alle der overvejer at gå rettens vej i forsøget på at få ret. Prøv mediation hvis du ønsker at opnå et hurtigt, økonomisk favorabelt og brugbart resultat, fremfor at få en dommers tvivlsomme bevis på at retfærdighed er sket fyldest.
Hævnen er sjældent særlig sød…
Mange søgsmål er stærkt påvirket af andre motiver end de paragraffer søgsmålet drejer sig om. Stærke følelser som ulykkelig kærlighed, svigt, vrede, skuffelse over den bristede relation, kan føre til den fejlagtige dulmede tilfredsstillelse i at få hævn, ved at få en dommer til at afgøre hvad der er rigtigt og forkert.
Domstolene er dygtige til paragraffer de er ikke gode til følelser.
Er din ”sag” påvirket af stærke følelser, særligt hvis dit drivende motiv for at starte en retssag er at få hævn over modparten, så vil jeg anbefale at vælge mediation i stedet, da hævnen sjældent er særlig sød.
Retssager er langsommelige, alt kan ankes nærmest i en uendelighed, hvilket i mange sager alene forlænger de følelsesmæssige pinsler, upåagtet at det kan ligge en vis tilfredsstillelse i at holde liv i selve ”kampen” der kan virke energi fyldt og handlekraftigt.
Den langsommelige retssag forlænger pinslerne og tærer på de ressourcer der burde bruges på at komme videre i livet, ressourcer der burde bruges på de positive ting der ligger lige foran os og venter på at retssagen er over. Nogle konflikter er så langvarige at den dag de endeligt afgøres og alle ankemuligheder er udtømt, så efterlader de et tomrum der for nogle er svært at få fyldt ud, samt en tom pengepung.
Mediation er en ekstem hurtig proces, da den tager hensyn til følelserne og respekterer at de altid er en del af enhver personkonflikt. Denne effektivitet har en stor indflydelse på de økonomiske omkostninger der er forbundet med mediation versus retssag.
Jeg har oplevede at mediator Allan Ohms har en særlig evne til at observerer, italesætte og respekterer de følelserne der er i konflikten, separerer dem fra paragrafferne, i stærk kontrast til at negligerer dem som en dommer skal gøre.
Forpligtelsen ligger i det uforpligtende…

Mediators rolle er neutral, fortrolig og uforpligtende for begge parter, måske det tætteste man kan komme på objektiv.
Allan Ohms udfylder denne rolle til perfektion, han tilsidesætter sig selv i opgaven på at få parterne til at lave en aftale der bilægger konflikten på bedst mulig måde.Jeg oplevede at den reelle værdi ved Allan Ohms mellemkomst netop lå i denne rolle model. Neutraliteten gjorde at Allan Ohms kunne fremføre synspunkter til begge parter der blev lyttet til, i modsætning til hvis de selvsamme synspunkter blev fremført af parterne selv. Allan Ohms genskaber hørelsen hos parterne, der er gået tabt af kanonslag i ”kampens hede”, hørelsen der er så vigtig, især når det brænder på, men som vi som mennesker har en tendens til at slå fra når vi har allermest brug for den.

Allan Ohms har en evne til at gøre sin uforpligtende rolle forpligtende. Han formår at optræde med en ro og menneskelig autoritet der forpligtede mig til at lytte og konstruktivt gå efter en aftale med bedst mulige kompromis. Overvejer du at indlede en sag hvor følelser indgår, så gi’ Mediator Allan Ohms et kald, det vil du ikke fortryde. Du er også velkommen til at kontakte mig hvis du vil høre mere om mine erfaringer med brug af mediation i almindelighed, og Allan Ohms i særdeleshed.

Med kærlig hilsen
Søren Munk, Sekretariatsleder, Gadespejlene – Mentorer for unge. Danmark.

Held og lykke – tager du ansvar for din konflikt, så er du mere end halvvejs med at løse den.
Denne artikel er skrevet af advokat (H) Allan Ohms – du kan kontakte mig på ao@forumadvokater.dk eller +45 4638 03 21.
Allan Ohms er uddannet mediator i 1999 og fungerer som retsmægler under Østre Landsret. Allan Ohms har gennemført mange hundrede mediationer. Forum Advokater har flere uddannede mediatorer,

Læs også:

Løs selv din konflikt. Sådan.

Scroll til toppen