Lad os alle være spejdere

Lad os alle være spejdere

Spejdere. I år fik jeg til min fødselsdag blandt andet ”Pigespejderbogen”. Den har tilhørt Aase Rasmussen, Fynsgade 77, Brønderslev i 1960. Gaven var ment som en sjov gimmick, men jeg begyndte at læse i den. Har altid haft lyst til at være spejder, men det blev jeg ikke. Ordene i bogen udgivet af Det Danske Pigespejderkorps i 1960 med forord af Dronning Ingrid, der skriver, at vi bør sætte os mål, som vi kan opnå ved at ”gøre vort bedste for at holde spejderloven og derved gøre vore idelaer levende både for vore kammerater og medmennesker, men først og fremmest for os selv”.

Spejderchef Ellen Arkil understregede, at bogen skal læses med omhu, men det er ikke nok. ”Du må også følge dens råd: at lære ved selv at handle, selv træffe en beslutning, både når du er alene og i kammeraters fællesskab. Du må lære at tænke lidt mindre på dig selv, lidt mere på andre og altid bredt til at hjælpe”.

Bogen fangede min interesse og jeg fik lyst til at dele noget af den med jer andre.

Tænk, hvis vi alle var spejdere… Hvordan ville det påvirke vores verden? Lige nu oplever mange denne verden som kaotisk, måske i opløsning og vi spørger hinanden, hvad det er, der er sket. Hvad er det, der er gået galt? Måske er forklaringen, at vi har

Tom Jensen skriver i dag i Berlingske under overskriften ”Giv folk ansvaret for deres liv. Så kommer friheden” om at ”vi mennesker ved at vende forholdet mellem frihed og ansvar på hovedet kan nå frem til den logik, der piblede fra Poul Schlüters første nytårstale: Med ansvaret følger friheden. Til at finde de løsninger, der virker. For en selv. For den virksomhed, man leder eller arbejder i. For ens familie. For forældre og børn, også på Forældreintra”.

Og i forlængelse heraf: har vi glemt spejderloven og sat os selv foran andre? Prøv at tage dig tid og læs med.

Baggrunden

Spejderbevægelsen bygger på spejderlov og spejderløfte – det, der skal hjælpe os alle til at blive, hvad man forstår ved rigtige spejdere. Derfor må du, inden du bliver spejder, sætte dig ind i spejderløftets og spejderlovens krav og afgøre med dig selv, om du vil gøre disse idealer til dine.

I bogen forklares det, at spejderloven er let at forstå, men vanskelig at efterleve. Den forpligter, men ikke udover, hvad vi magter. ”Det er svært at opføre sig som en rigtig spejder, og ofte glipper det. Så gælder det om, at du ikke giver op og tror, at nu kan du ikke være med længere. En spejder må kunne starte på ny og af sine fej lære at tage bedre fat næste gang. Kun den, der viljeløst opgiver at arbejde på at holde løftet og loven, kan ikke være spejder”.

Spejderløftet.

På min ære lover jeg art gøre mit bedste for at være tro mod Gud og mit land, at være hjælpsom mod alle og at holde spejderloven.

Spejderloven

En spejder

  1. er til at stole på.
  2. er trofast.
  3. er hjælpsom.
  4. er en god kammerat.
  5. er høflig og hensynsfuld.
  6. er god mod dyr.
  7. er lydig.
  8. tager vanskeligheder med godt humør.
  9. er sparsommelig og ordentlig.
  10. er ren i tanke, ord og handling.

Læs uddybende forklaring om de ti bud i spejderloven, her.

Hvad betyder det hele så?

Det er godt at få forstand af den forklaring, der er indeholdt i Pigespejderbogen. Den læring, der ligger heri er brugbar også for os, der ikke er spejdere.

”På min ære lover jeg…”

Idet du siger disse ord, bliver de personlige for dig, det er DIN ære, og det er DIG, der lover. Måske skulle hver nyuddannet jurist for sig selv læse juristløftet højt:

”Undertegnede, der har bestået juridisk kandidateksamen, lover aldrig vidende at vige fra ret og retfærdighed, aldrig at råde nogen til ufornøden proces og heller ikke ved råd eller på anden måde at fremme nogen uretmæssig sag eller hensigt”. Det samme for lægeløftet.

”Synes du det lyder uvant og fremmedartet at tale m ære? Det er meget enkelt og ligetil. Ethvert menneske har ære, det være sig barn eller voksen, pige eller dreng. Ære kan forklares ved flere ord, men der er navnlig to ord, som er væsentlige: selvagtelse og andre menneskers agtelse for dig. Der er mennesker, der giver æresord i flæng – som taler om deres ære, især når de føler sig forurettede. Der er mennesker, som aldrig tænker på deres æremen kun på for enhver pris at gøre sig tilværelsen så behagelig sm muligt. Sådanne mennesker ejer ikke selvagtelse eller andres agtelse.

Ære er ikke noget, man erhverver sig, det er noget, alle har i sig, men der er forskel på, hvorledes man omgås og udvikler sine æresbegrebet”.

”…at gøre sit bedste for at være tro mod Gud”.

Dette er det første i spejderløftet og i dagens Danmark kan det måske støde nogle væk. Det, der var tanken bag spejderløftet i 1960 på dette punkt er forkalret sådan: ”Troskab mod Gud betyder, at du skal arbejde for at din tro må blive stærkere og fastere. Du skal søge at leve kristendommen og være lydig mod Gud – ikke bare gøre, hvad der passer dig, men lade Ham råde og hjælpe dig til at få det bedste om smukkeste ud af dit liv. Derved er du tro mod Gud”.

”…at gøre det bedste for at være tro mod mit land”.

”Dit land er Danmark. Du kan ikke råde for dets skæbne, men du kan leve det til ære ved at gøre dig dygtig, ved at anspænde hjerne, muskler og nerver over dig og ikke tillade, at det blødsødne og svage får magten over dig”.

”…at gøre mit bedste for at være hjælpsom mod alle”.

”At være hjælpsom vil sige at være parat til at hjælpe andre, når de trænger til det, også selvom hjælpen skal ydes på et tidspunkt, hvor det egentlig ikke passer dig særlig godt.

Det er ikke svært at være hjælpsom med ting, som du synes er sjove at gøre, det er meget sværere at tilbyde at hjælpe med noget, som du inderst inde ikke kan fordrage at have med at gøre.

Den rette hjælpsomhed er den, der vises, når der er allermest brug for den, og som vises overfor hvem som helst, ikke blot overfor dem, du kender, og som du måske kan vente vil yde din hjælp til gengæld. Og dn hjælp er allermest værd for den, der modtager den, når du hjælper med et glad sind og et venligt smil.

Vær vågen, hvor du kan finde en chance til at gøre noget godt, og vær vågen, og lær af alt, du møder, så u forstår at handle – og handle i rette øjeblik”.

”…at gøre mit bedste for at holde spejderloven”.

”Gøre dit bedste for at holdes spejderloven kan du kun, hvis du kender spejderloven til bunds og tænker nøje over, hvad der står i dens enkelte paragraffer. Gør du det, og prøver du på i dit hverdagsliv at handle efter lovens bud, da vil du lidt efter lidt mærke, hvordan spejderloven kan blive dig til en stor hjælp i dine bestræbelser på at blive en god spejder – og dermed dygtiggøre dig til at blive et nyttigt menneske.

Spørg din spejderlov, hvis du er i tvivl om hvorvidt det, du er i færd med at gøre, nu også er helt rigtigt. Den vil give dig et svar, som du aldrig vil fortryde, at du rettede dig efter”.

Læs også om spejderlovens ti bud med forklaring, her.

Læs også: 13 rigtige fra Hendes Majestæt Dronningens nytårstale

Lars Kolind: De bedste ledere er spejdere

Lars Kolind: Spejderbevægelsen er verdens største lederudviklingsprogram

Scroll til toppen