Kom godt hjem fra forretningsrejsen…

Kom godt hjem fra forretningsrejsen…

Forretningsrejse. Vi farer rundt i hele verden – ofte i huj og hast. Heldigvis går det normalt godt, men desværre sker der også engang imellem noget uventet. Hvad sker der, hvis du ikke kommer levende hjem fra din forretningsrejse? Det er et ubehageligt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Både for din families skyld og for din virksomheds skyld.

I mit daglige arbejde bistår jeg mange gange om ugen med oprettelse af testamente, og jeg har lavet min egen private undersøgelse omkring oprettelse af testamente. Min undersøgelse viser, at hovedparten af dem, der opretter testamente, har tænkt over det i mellem to – ti år og nogle længere tid endnu. Her er altså tale om veloplyste mennesker, som har været klar over, at de har et behov for at oprette testamente, men alligevel er beslutningen udskudt. Forklaringen er, at ”vi har ikke fået taget os sammen” og når jeg spørger dybere ind tillige, at det jo ikke er sjovt at tale om testamente. ”Dette er jo ikke et impulskøb”, sagde en ældre dame til mig. En anden gruppe, som kommer til mig, er unge mennesker, der er blevet skubbet af sted af forældrene. Især de papirløse tøver, men når vi taler om det, kan jeg føle en lettelse over, at de nu har truffet beslutningen og får løst udfordringen. En tredje gruppe – som er voksende – komme fra virksomheder: du skal sikre dig og din familie, lyder det kloge budskab.

10 vigtige facts om arv og testamente

Finn Taksøe-Jensen, lavede, mens han var professor på Københavns Universitet en større undersøgelse omkring testamenter:

  1. 15.000 danskeres formue ender hvert år i de forkerte lommer. Det anslås at svare til omkring 20 milliarder kroner – om året.
  1. 1,5 millioner mennesker ville formentlig skrive testamente, hvis de vidste hvilke fordele de kunne få ved det. og kun 350.000 har skrevet testamente i dag.
  1. Af de 1,5 millioner har 500.000 et akut behov for at oprette testamente.
  1. Yderligere 800.000 ville oprette testamente, hvis de kendte fordelene derved.
  1. Af de danskere, der har oprettet testamente burde halvdelen som følge af ny lovgivning ændre testamentet.
  1. Vi har over 300.000 papirløse par i Danmark. De burde lave testamente.
  1. Vi har ca. 380.000 ægtepar har børn de ikke begge er forældre til. De burde lave testamente.
  1. Prisen for et testamente er mange gange mindre end prisen for at få klaret problemerne bagefter – i mange tilfælde kan problemerne slet ikke klares.
  1. Mange testamenter tilsidesættes hvert år, fordi de ikke opfylder lovens krav.
  1. Adskillige testamenter er behæftet med fejl, som bevirker, at arven fordeles anderledes end ønsket. Tjek op på det.

Virksomhedens testamente

Har din egen virksomhed et testamente? Går vigtig viden tabt, hvis du kører galt på vej hjem fra et møde i Jylland? Har du styr på, hvem der skal tage over i en krisesituation og ved de relevante personer hvor de skal finde relevant information, herunder hos din virksomheds rådgivere. Du behøver ikke kalde det vor ”virksomhedens testamente” – det vigtige er om du har en nødplan eller om du gemmer de vigtigste ting mellem dine ører? Hvis det sidste er tilfældet, så risikerer du at tage en formue med dig i graven.

Godt nytår. Der er nok at tænke på. Og gør det nu inden din næste forretningsrejse. Hvad enten den går til New York eller Århus.

Denne klumme har været bragt i Erhvervs-Avisen Sjælland den 10. januar 2018 (kræver login – men indholdet svarer til foranstående)

 

Scroll til toppen