Spejderlovens ti bud med forklaringer

Spejderlovens ti bud med forklaringer

Spejderloven. I mit indlæg ”Lad os alle være spejdere” fortalte jeg om en interessant fødselsdagsgave: ”Pigespejderbogen” fra 1960. Jeg citerede spejderlovens ti bud, som de så ud og i dette indlæg vil jeg citere bogens uddybende forklaringer til lovens ti bud, der lige gentages her – idet mit budskab også her er, at vi alle kan lære af dette:

En spejder

 1. er til at stole på.
 2. er trofast.
 3. er hjælpsom.
 4. er en god kammerat.
 5. er høflig og hensynsfuld.
 6. er god mod dyr.
 7. er lydig.
 8. tager vanskeligheder med godt humør.
 9. er sparsommelig og ordentlig.
 10. er ren i tanke, ord og handling.

Intet varer evigt –  lyder sådan:

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for

 • at finde sin egen tro og have respekt for andres
 • at værne om naturen
 • at være en god kammerat
 • at være hensynsfuld og hjælpe andre
 • at være til at stole på
 • at høre andres meninger og danne sine egne
 • at tage medansvar i familie og samfund
 • 1. En spejder er til at stole på.

”Har du lovet noget, så ved man, at du vil holde det., og når du fortæller noget, ved man, at man kan stole på din beretning. Du lægger ikke til og trækker ikke fra for at gøre historien mere interessant, og du fortæller ikke rygter, hvis pålidelighed du ikke kender.

Har ud påtaget dig et arbejde, stoler man på, at du udfører det til punkt og prikke, og gør det så godt, du er i stand til

I det daglige liv er der mange situationer, som man er tilbøjelig til at klare på ikke helt ud ærlig vis. Det er så let at stikke en ganske lille ”plade” og undgå ubehageligheder. Det anses af nogle for en slags sport at ”køre gratis” i sporvogn eller bus, men selv  om du ser andre gøre den slags, bliver det derfor ikke rigtigt. Vær helt ærlig overfor dig selv og prøv at rette den slags fejl, hvis du finder dem, så du bliver en spejder, man kan stole på i alle forhold”.

 • 2. En spejder er trofast.

”At være trofast vil sige at være bestandig i sine følelser. Du er trofast mod dine forældre, når du opfører dig, som du ved, de venter det af dig, selv om det ikke er sagt direkte til dig, og selv om du ved, at de ikke kan kontrollere din opførsel.

Du er trofast, når du holder fast i dine venner og ikke svigter dem, fordi andre vender dem ryggen – eller fordi du har truffet nye kammerater, som du måske lige i øjeblikket synes, det er mere spændende at være sammen med.

Du er trofast mod det bedste i dig selv, når du tør holde fast ved det, du mener er rigtigt, selv om det kunne synes lettere at ”gøre ligesom de andre”.

Trofasthed er en værdifuld egenskab, som du må prøve at opøve hos dig selv. Er du trofast i de små, daglige ting, overfor de mennesker, du har med at gøre, vil det ikke falde dig svært at være trofast, når du som voksen møder krav om trofasthed i store og vigtige spørgsmål”.

 • 3. En spejder er hjælpsom.

”Mange vil straks sige: ”Jeg er da hjælpsom, for jeg hjælper da altid, når nogen beder mig derom”. Det er godt, hvis du gør det, men gør du det altid glad og villigt og ikke bare, fordi du ikke kan være bekendt at lade være? – og ville du have hjulpet, hvis du ikke var blevet bedt om det? Se, det er det, det kommer an på, når man taler om hjælpsomhed.

Virkelig hjælpsom er den, der er vågen og selv ser, hvor der trænges til hjælp, og så går hen og hjælper uden at skulle opfordres først. Den virkelig hjælpsomme yder sin hjælp af et kærligt og villigt sind og venter ikke belønnng derfor. Den virkelig hjælpsomme dygtiggør sig til at kunne hjælpe og til at kunne handle i rette øjeblik”.

 • 4. En spejder er en god kammerat.

”Du må kunne sætte dit eget til side for det fælles bedste, og du skal være med i legen, men alligevel også kunne sige nej, hvis I i flok er ved at gøre noget, som ikke er rigtigt. Vær heller ikke bange for at sige det til en kammerat, hvis hun gør noget, du synes er forkert, men sig det på en sådan måde, at hun forstår, du vil hendes bedste.

Vær mod andre, som du ønsker, andre skal være mod dig – kort sagt, vær en god kammerat”.

 • 5. En spejder er høflig og hensynsfuld.

”Høflighed kan være noget overfladisk, en ”fernis”, sm ikke er meget værd, men æte høflighed er noget værdifuldt, for den er det synlige udtryk for den gode karakteregenskab, som kaldes hensynsfuldhed.

At være hensynsfuld vil sige at tænke på andre mennesker, før man tænker på sig selv – også selv om hensynet til andre betyder, at mn selv må give afkald på noget, man gerne ville”.

 • 6. En spejder er god mod dyr.

”Du holder af dem alle, lige fra den lille mariehøne til den store ko, der står og gumler på marken. Men du skal ikke blot holde af dem, du skal gøre noget for at være god imod dem, når der er lejlighed. Har du selv fugle, fisk, hund, kat eller kaniner, så pas dem godt og glem dem ikke. Og tænk på fuglene om vinteren, når de lider nød, lad dem have et fristed ved dit vindue.

Studer dyrene, og du vil lære meget af dem. Værn dem, men husk dog å reglen: Elsk blomster, men ikke på bekostning af dyr- elsk dyr, men ikke på bekostning af mennesker”!

 • 7. En spejder er lydig.

”Lydighed er meget vigtigt for alle mennesker, for vi når ldrig så højt op og får aldrig så mange at byde over, at der ikke stadig er nogen, der har ret til at byde over os. Derfor skal du lære dig selv at være lydig i dit hjem, i skolen eller på din arbejdsplads, mod samfundets love og indenfor spejderne.

Hvis noget skal gå, må der være en, der har ansvaret, og dermed også retten til at yde, og alting ville gå meget lettere, hvis alle forstod at lyde. Hvis du synes, at den, der byder over dig, tager fejl, så forklar hende din mening, og bliver den ikke anerkendt, så må du bøje dig, for den anden har ret til at byde”.

 • 8. En spejder tager vanskeligheder med godt humør.

”Det verdenskendte spejdersmil – det å du lære. En spejder smiler og synger i modgang, ikke fordi hun er ligeglad med det hele, men fordi hun vil vise, at intet skal kue hendes vilje og evne til at overvinde vanskelighederne.

En klog kvinde sagde engang: ”Begynder man frst at få ondt af sig selv, kan man lige så godt lægge sig til at dø”. Der har du hele hemmeligheden! Hav ikke medlidenhed med dig selv – men tag fat på alt – både det morsomme og det mindre morsomme – med et humør, der kan smitte de andre, og du vil se, at det går meget lettere, end du troede.

Baden-Powell har brugt udtrykket: where there is a will there is a way – man kan, hvad man vil. Og dette er paragraffen om at øve sin gode vilje”.

 • 9. En spejder er sparsommelig og ordentlig.

”Sparsommelighed og orden hører nøjere sammen, end du måske straks synes. Er du ordentlig og har en plads til hver ting, så bevarer du tingene meget længere, end hvis du smider med dem og ikke kan finde dem, når du har brug for dem. Den sande sparsommelighed består i at passe godt på det, man har.

Vær sparsommelig, men ikke nærig. Køb kun, hvad du har brug for. Selvom du måske har brug for at bruge lidt mere, så væn dig alligevel til nøjsomhed, å du kan klare dig selv og måske hjælpe en anden, hvis det engang skulle knibe.

Vær ordentlig med dine penge, dine klæder og i et hele taget med, hvad u har med at gøre. Og husk så, at denne paragraf også gælder din tid og dit helbred. Spild ikke din tid med unyttigt tidsfordriv og ødelæg ikke dit helbred ved sløseri og uorden.

 • 10. En spejder er en i tanke, i ord og i handling.

”Kravet om renhed, er kravet til en spejder om altid at lystre sin samvittigheds røst og ikke prøve at knibe udenom.

Vær ren i tanke! Dine tanker skal du holde rene ved at beskæftige dem med smukke og sande ting, som de forekommer f.eks. i gode bøger, i kunst og blandt gode venner. Der er så meget værdifuldt i livet, at du aldrig behøver at gøre med det lave eller ligegyldige.

Vær ren i ord! Din tale skal du have under kontrol, for at den altid kan være ren. Tro ikke, at det modsatte er morsomt eller lyder flot –  det skader kun og giver dig en flov smag i munden.

Vær ren i handling! Ligesom dine ord er også dine handlinger dikteret af din tankegang. Unde og rene tanker vil skabe et værn i dit sind, som hjælper dig til at stå imod, når du fristes tl at gøre noget, som du inderst inde ved er forkert.

Spejder, en lydhør samvittighed skal være dit kompas. Følger du det, vil du have de bedste chancer for at nå frem til målet”.

Lars Kolind og Paul Mollerup om spejdere

”Spejderbevægelsen er verdens største lederudviklingsprogram. Alverdens manegement-uddannelser kan slet ikke hamle op med spejderbevægelsen, når det drejer sig om, hvor mange ledere den har skabt,” siger Lars Kolind.

Og faktisk mener han, at spejderbevægelsen har langt større betydning end stort set alle regeringer i hele verden.

”Jeg møder en masse velhavende mennesker, som er på listerne over de rigeste og de mest succesfulde. Og jeg opdager gang på gang, at hovedparten af dem er spejdere. Det bekræfter mig i, at det her nytter noget. De har ikke kun tjent mange penge, men er også o

En vigtig pointe er ifølge Lars Kolind, at man ikke kan lede gennem magt i en organisation, men er nødt til at gøre det gennem motivation.

”Som spejderleder bliver man nødt til at være vanvittig dygtig til at motivere folk, for man kan ikke give dem penge. Hvis folk ikke vil, så vil de ikke. Så går de.”

Derfor er det vigtigt, at lysten til arbejdet kommer fra medarbejderen selv.

”Jeg behandler mine virksomheder og ansatte som spejdergrupper og spejdere,” siger Lars Kolind. Hver gang han står over for en potentiel ny medarbejder, skal han have fornemmelsen af, at ansøgeren brænder så meget for arbejdet, at han i princippet ville gøre det gratis.

”Jeg har en grundlæggende overbevisning om, at motivation skal komme indefra. Man skal ikke gøre det for pengenes skyld, man skal gøre det, fordi man synes, det er vigtigt og sjovt, og fordi man ikke kan lade være.”

De ting, som spejdere lærer i spejderlivet, er egenskaber, som ifølge Kolind er grundlæggende for god ledelse – nemlig frihed og fællesskab. Det er også den erfaring, han har gjort sig, når han selv har ansat folk.
”Jeg har opdaget, at de bedste altid har været spejdere. Jeg spørger folk, hvad de laver i deres fritid. Der er også mange gode medarbejdere, som ikke har været det. Men de bedste i al almindelighed, tør jeg godt sige, har været spejder”.

Også den administrerende direktør i Danske Advokater, Paul Mollerup, er optaget af spejderbevægelsen, som han kalder favnende og inkluderende i hele sit værdigrundlag. Paul Mollerup fortæller, at han har taget det med i sine mange lederjob.

”Det gyldne ved spejderbevægelsen er, at man meget hurtigt oplever, at der trods folks forskelligheder virkelig er noget, som alle er gode til, og at man sammen faktisk kan gøre tingene både hurtigere og bedre, end hvis alle kunne det samme,” siger han.

At lede er ikke betinget af, at man er bedre til tingene end alle de andre. At lede er at få det bedste ud af de folk, man leder, mener han. Alligevel har spejderlivet også betydet, at Paul Mollerup aldrig selv er bange for at kaste sig ud i projekter. Også dem han ikke er ekspert i.

”Som spejder er man vant til at blive stillet over for opgaver, hvor man er fuldstændig blank, og så alligevel finde en løsning. Både konkret og i overført betydning har det givet mig troen på, at jeg kan,” siger Paul Mollerup og tilføjer med smil i stemmen:

”Ulempen er måske, at man mange gange kommer til både at være direktør og den, der fikser kopimaskinen.”

Også på hjemmefronten kaster Paul Mollerup sig ud i mange gør det selv-projekter.

”Jeg finder det helt naturligt at gøre tingene selv. For eksempel er der ingen af familiens cykler, der kommer på værksted. En gør det selv-tilgang, der bunder i min fortid som spejder.”

Læs også: Lad os alle være spejdere

Læs også: 13 rigtige fra Hendes Majestæt Dronningens nytårstale

Lars Kolind: De bedste ledere er spejdere

Lars Kolind: Spejderbevægelsen er verdens største lederudviklingsprogram

Scroll til toppen