Pind amok

Pind amok

Søren PindJeg holder af Søren Pind. En begavelse. Men lørdag overraskede han mig med sin lørdagsklumme. “De hysteriske strikkekoner har en fest i Danske Bank-sagen” lød overskriften i min højt værdsatte lørdags-berlinger.

Søren Pind anerkender, at hvidvasksagen er “alvorlig”, men hele hans indlæg tager luften ud af dette afdæmpede udsagn og tegner i stedet et billede af en næsten 100% forståelse for “fejlene”. Han skriver ligefrem, at “Danske Bank har ageret klogere end de fleste i den situation”. What – “ageret klogere end de fleste”?? Hvad bygger Pind dette overraskende udsagn på? Jo hør bare: “da sagen blev opdaget, satte man respektrede og uafhængige mennesker som professor & advokat Ole Spiermann og tidl. chef for PET, Jens Madsen” til “at gennemtrawle sagen”… Nej Søren Pind, banken satte sin egen advokat til at gennemgå sagen og bankens advokat fremhæver, at der netop ikke er tale om en uvildig advokatundersøgelse. Undersøgelsen er da også kritiseret fra flere sider. Det er med rette påpeget, at en sådan ikke-uvildig undersøgelse – i kombination med en utilstrækkelig rapport fra Finanstilsynet og en fodslæbende sagsbehandling i SØIK – ikke på nogen måde er tilstrækkelig. En af de “kaglende strikkekoner”, Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet, siger herom: “Vi bliver ikke ret meget klogere på de forhold, som politiet ganske givet vil undersøge”.

I Pinds øjne er den ensidige advokatrapport en ren frifindelse…

Søren Pind undrer sig over at de “kaglende strikkekoner” ikke forstår, at Thomas Borgen kan forlade banken med 14 millioner kroner i hånden. Det fremhæves, at Borgen jo skal betale skat af pengene..! Søren Pind, du skal læse et indlæg i vores avis, skrevet af en af de “kaglende strikkekoner”, erhvervsjournalist Birgitte Erhardtsen. Hun ræsonnerer sig frem til, at det er uforståeligt at Borgen kan slippe af sted med opsigelsesstuntet. Hun hæfter sig ved, at Borgen har bragt landets største bank i uføre og undrer sig derover – på linje med mange.

Thomas Borgen har ikke ruttet med sandheden. Er det ligegyldigt? Nej. Den øverste direktion har svigtet. Danmarks navn er sølet til i hvidvaskskandalen og det rokker alvorligt ved tilliden til den finansielle sektor. “Klogere end de fleste”?

Vi ser et historisk ledelsessvigt, som rammer medarbejdere, kunder og aktionærer. Ingen aktionær har kunnet forudse det, der er sket her. Vi er ført bag lyset. Vi, der også er kunder, mødes med kritiske spørgsmål om hvorfor vi dog ikke forlader Danske Bank. Og medarbejderne sidder frustrerede tilbage og spørger sig selv: “hvad var det, der skete – vores mareridt fra gebyrtiden er overgået og vi kan begynde forfra; slået hjem til start, som det hedder i ludo-sproget”.

Nå jo, mener Søren Pind, der sker jo fejl alle steder… Og det her er i hvert fald bedre end socialismen, belæres vi. Det fungerer godt, altsammen. Vi skal bare holde bøtte, for ellers skal vi kaldes “kaglende strikkekoner” i et tonefald, der betvivler vores integritet og dømmekraft.

Kære Søren Pind. Jeg vil gerne have mig frabedt at blive belært om at jeg er “en kaglende strikkekone” fordi jeg er rystet over et historisk ledelsessvigt i Danmarks største bank, der for ti år siden blev samlet op af staten. Rystet over den manglende erkendelse fra bestyrelsens formand og over, at man ikke har smidt den ansvarlige direktør på porten. Han går stadig rundt i Holmens Kanal og ingen – måske med undtagelse af dig – kan forstå det.

Jeg løber ikke af pladsen, men forbliver kunde i Danske Bank. De medarbejdere i banken jeg bliver betjent af, er lige så flove og lige så frustrerede som alle andre end Søren Pind er det. De gør deres arbejde ordentligt og godt hver dag. De troede allesammen på deres ledelse og de fortjener, at kunderne bliver og tror på, at vi igen kan blive stolte af Danske Bank. Vi skal bakke de svigtde medarbejdere op og vise dem tillid, mens vi venter på en tiltrængt ny og ansvarlig ledelse. Men vi vil have lov til at være flove over det skete. Og til at sige det højt. Vi ønsker os en bank vi kan være stolte over: sådan som Thoms Borgen også i dag udtaler på bankens hjemmside: ” Danske Bank er den største finansielle institution i Danmark og en af de største i Norden. Vores størrelse og indvirkning på de nordiske økonomier gør, at vi har et særligt ansvar. En del af vores rolle og ansvar er at være en solid, stabil og forudsigelig bank, der bidrager til finansiel stabilitet og økonomisk vækst”.

Læs Søren Pinds klumme her på linket

Læs mit svar til Søren Pind i Berlingske (identisk med foranstående)

 

 

 

 

Scroll til toppen