Hvidvask er en alvorlig forbrydelse

Hvidvask er en alvorlig forbrydelse

Hvidvask er en alvorlig forbrydelse. Sagen om Danske Banks milliardhvidvaskning har sat øget fokus på hvidvask. Det er mit indtryk, at mange er i tvivl om, hvad hvidvaskning er. Ordet bærer jo på noget positivt: vask og hvidt. Anderledes med ord som røveri, bedrageri, tyveri. Vær ikke i tvivl: hvidvaskning er en alvorlig forbrydelse.

Hvidvask er et forsøg på at skjule at en indtægt stammer fra en kriminel handling. Det kan være salg af narkotika, underslæb, mandatsvig, afpresning, tyveri, røveri, menneske- eller våbensmugling. Hvidvask har til formål at ”forandre” illegale (sorte) penge til legale (hvide) penge, som kan anvendes normalt.

I henhold til hvidvaskningsloven defineres “hvidvaskning” således:

1)) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.

2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.

3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet eller midlerne hidrører fra.

Oxfam IBIS (den danske del af en af verdens udviklingsorganisationer) skriver i Politiken: “Hvidvask er ikke en lovovertrædelse uden ofre, hvilket den afdøde russiske skatteadvokat Sergej Magnitsky minder os om. Han døde i et russisk fængsel under mistænkelige omstændigheder efter hans forsøg på at optrevle de russiske myndigheders korruption”. En stor del af de mistænkelige overførsler i Danske Bank-skandalen stammer ifølge Berlingske netop fra den sag, som Magnitsky mistede sit liv til at opklare.

For at undgå, at bankerne bliver udnyttet til kriminelle transaktioner, er der vedtaget en lang række danske og internationale regler for det, der kaldes compliance. Compliance handler om, at banken gerne skal opdage det i tide, hvis der sker urent trav blandt bankens kunder. Det kan for eksempel være: hvidvask, terrorfinansiering eller skattesnyd.

Regeringen, Socialdemokratiet, DF, SF og Det Radikale Venstre har netop fremlagt en ny hvidvaskstrategi. Finans Danmark hilser strategien velkommen. Sammen med bankernes egen indsats skærper den kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. I sammenhæng med hvidvaskstrategien opretter Finans Danmark en task force, der supplerer og understøtter de politiske initiativer.

Hvidvaskning er en alvorlig forbrydelse. Ofte har den menneskelige ofre. Vi skal tage det alvorligt og seriøst. Og ikke med dansk efterladenhed.

 

Scroll til toppen