Tanker om den gode arbejdsplads – om nettoenergi

Tanker om den gode arbejdsplads – om nettoenergi

Den gode arbejdsplads. Ja, jeg har en ambition: at skabe en arbejdsplads, hvor alle henter nettoenergi i stedet for at aflevere nettoenergi. Hver gang jeg fortæller det møder jeg enten et medlidende blik eller forskrækkede øjne: “Er manden rigtig klog”? Og måske er jeg ikke rigtig klog – målet om at alle skal hente nettoenergi har jeg ikke opnået. Endnu. Jeg bliver imidlertid ved. Jeg vil ikke give op. Og jeg tror selv på det.

Jeg holder mig selv på sporet ved at tale højt om min ambition. Tale højt – i firmaet, på min blog, i artikler og hvor jeg ellers kan komme afsted med det.

Lars Wang skrev for lang tid siden i Berlingske (helt tilbage til 3. oktober 2002) under overskriften “Dit job er kun til låns” nogle gode tanker om jobbet. Jeg har plukket nogle statements:

 • Mange chefer er som måger: De flyver ind, laver en masse støj, klatter på alle og flyver ud igen (“seagull management”)
 • Seagull management er out – lederens vigtigste rolle er at observere, engagere sig i medarbejderne, rose og vejlede
 • Resultatet er vigtigt, men det er medarbejderne også og der skal skabes en forbindelse mellem de to elementer
 • Ken Blanchard, der omtales i artiklen, praktiserer “hørbar ledelse”, idet han hver morgen på en voicemail (!) giver et budskab fra chefen om virksomhedens mål og værdier og ros for godt arbejde (Ken kalder sin stilling “chief spiritual officer”)
 • Iagttagelse, ros og dag-til-dag-coaching er lederens vigtigste redskaber. Straf og repressalier nytter intet
 • Af straf lærer du kun at undgå den, der straffer. Straf gør mennesker vrede
 • Du kan ikke kontrollere andre i kraft af din størrelse, position eller penge
 • Ken har netop udgivet bogen “Whale done”, hvor han sammen med trænere af “killer whales” tager afsæt i, at når du træner en 11.000 pund tung killer whale, så ved du, at du ikke kan kontrollere, men at det handler om tålmodighed, ros, accept og god vejledning
 • Det vigtigste budskab til både ledere og andre medarbejdere: Alt er til låns; personlige forhold, ejendom og arbejde (det lærte vi bl.a. af 11. september)
 • Vi har ingen garanti for, at de mennesker, vi elsker, vil være der altid
 • Engang havde man et job for livstid – det gælder ikke mere. I dag handler det om at gøre sig attraktiv ved at lære nyt. Et nyt sprog, et nyt softwareprogram
 • Mange spilder energi på at gøre sig til ofre. I stedet skal de tænke: Hvad kan gøre mig værdifuld for min arbejdsplads ? Og svaret er: At være villig til at lære. Og gøre noget ved det.

Renser vi udsagnene for det mest amerikanske, så er der efter min mening en stor portion sandhed heri. På baggrund af egne iagttagelser om emnet vil jeg dog fremhæve, at der i de mange gode udsagn ikke tydeligt nok gøres opmærksom på, hvor nøglen til et bedre arbejdsliv findes. Jeg tror løsningen er barsk – det attraktive er som regel ikke let. Og heller ikke her. Mit bud på bedre ledelse, herunder bedre selvledelse og dermed et bedre arbejdsliv er:

“Forstå, at når du vil have ændret verden, er der kun én ting, der hjælper: Lav om på dig selv. Arbejd hårdt med det, så ændrer resten sig”.

Det er menneskeligt – men ikke klogt – at vi (kun) bruger tiden på at fokusere på, hvordan andre skal ændre sig, mens vi selv, bevidst eller ubevidst, undlader eller ikke kan se, at vi har meget at rette på os selv.

Den enkelte må træde i karakter og målrettet tage ansvar for sit eget liv og sin egen udvikling og undlade at tro, at redningen findes i “det, andre (formodentlig) gør”.

Søren Ventegodt siger det i bogen Arbejdslivskvalitet, s. 35, udmærket på denne måde:

“Det svære er ikke at finde ud af, hvad du vil med dit liv, men at leve efter det.

Vanskeligheden ved at kultivere sin ånd, smerten ved at leve med længsel og savn, strengheden ved at vente uendelig tålmodigt, barskheden, der ligger i at leve strategisk, behersket og disciplineret. Kendskabet til livets mening forudsætter, at du finder din kampånd frem og kæmper dit livs kamp imod dig selv, din egen sløvhed, dumhed, ugidelighed og magelighed, for ganske gradvist at generobre livet”.

… denne her kæmper jeg selv med dagligt:

Hold yourself responsible for a higher standard than anybody else expects of you.

Never excuse yourself.

Never pity yourself.

Be a hard master to yourself – and be lenient to everybody else.

Henry Ward Beecher

(hold op, hvor ER det svært)

… og så til sidst bare denne her, som måske forklarer “alt”:

“The way we see the problem is the problem”.

Stephen Covey

Det er ikke nogen dans på roser at skabe den gode arbejdsplads. Men skal det nogensinde lykkes, så må det nok begynde med en erkendelse af, at den skabes nedefra. Det begynder med hver enkelt. Går videre til de nærmeste kolleger og breder sig som positive ringe opad. Sidder alle passivt og venter på, at den gode arbejdsplads kommer dumpende af sig selv, så vil ventetiden være lige så lidt udbyttegivende på dette punkt som vi har set det gennem tusinde år.

Læs også:

Efterlyses: gode idéer til at skabe den gode arbejdsplads

Hvorfor fungerer arbejdspladser ikke

Kaffekopværdier eller værdier

Scroll til toppen