Forsikringsselskaber bestiller skjulte skyggerapporter, når du vil sælge dit hus

Forsikringsselskaber bestiller skjulte skyggerapporter, når du vil sælge dit hus

Skyggerapporter. Kæmpeskandale viser at der er grund til at være endog meget skeptisk overfor moralen hos forsikringsselskaberne. Den tilstandsrapport, der betales af hussælger, er nu dokumenteret en adgangsbillet ofr i hvert fald Topdanmark til i al hemmelighed at indhente oplysninger, som kan bruges til at lave forretning eller begrænse den dækning huskøber betaler for.

Huseftersynsordningen er til for at beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse. Desværre er der gået kommercialisering i det hele og lige nu afsløres igen et pengefikseret angreb på ordentligheden – til skade for forbrugerne.

Tilstandsrapporten bliver udarbejdet af en bygningssagkyndig, der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. Han repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, der giver et objektivt billede af husets synlige skader. Den bygningssagkyndige sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand. Det opregnes altså kun skader, der ligger ud over, hvad der kan forventes af en bolig af denne type, alder og kvalitet.

Tilstandsrapporten udgør sammen med elinstallationsrapporten et huseftersyn, der er en forudsætning for at tegne ejerskifteforsikring.

Når de byggesagkyndige møder op på bopælen for at udarbejde den nødvendige tilstandsrapport, kan de samtidig være købt og bestilt af et forsikringsselskab til at indsamle detaljerede oplysninger om boligens generelle stand og indretning. Det har Politiken dokumenteret og nu må Topdanmark – hårdt trængt af facts – krybe til korset og erkende deres umoralske forretningsgange.

Det følger af reglerne for bygningssagkyndige, at de være uvildig i den enkelte sag, således at den bygningssagkyndige skal være uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet som bygningssagkyndig (§ 11 nr 9 i bekendtgørelse fr beskikkede bygningssagkyndige)

I 2015 oplyste forsikringsselskabernes organisation Forsikring og Pension til Justitsministeriet, at den slags ikke foregik. Nu er det dokumenteret, at det altså foregår sådan.

Den bygningssagkyndige, som betales af sælger, udfylder for Topdanmark et skema på 8 sider med en tilhørende vejledning på 34 sider, hvor formålet er at få detaljer om boligen, der kan udløse forbehold i den ejerskifteforsikring køber opfordres til at tegne. Derudover er der oplysninger om forhold, som skal bruges til at sælge andre forsikringsprodukter, f.eks. en række nye forsikringer til boligens kommende ejer-, tyveri-, indbo- eller husforsikringer.

Det er helt uhørt og det er pinligt at forsikringsbranchen vil agere på den måde.  Topdanmark er taget med bukserne nede og lur mig om de er alene.

Jeg synes det er helt usmageligt og der er kun ét at gøre: hvis du som hussælger skal have lavet en tilstandsrapport, så hold dig langt væk fra de bygningssagkyndige, som ikke kan finde ud af at nøjes med et tjene én herre: dig, som skal betale og din køber, der forsøges påduttet en forsikring, der er blevet til ved hjælp af skjulte skyggerapporter.

Politikernes intentioner har været, at byggesagkyndige ikke må være domineret af private forsikringsselskaber eller misbruges til at pleje selskabernes kommercielle interesser. I virkelighedens verden forholder det sig stik modsat politikernes ønsker og sund fornuft.

I en annonce for ejerskifteforsikringer skriver Topdanmark: ” Derfor er det vigtigt:

Du og køber har rene linjer”.

Rene linjer? Siger Topdanmark, der er grebet i urent trav. Og samtidig bemærker selskabet, at ejerskifteforsikringen ikke dækker, hvis sælgeren har handlet svigagtigt… Læs selv – synes du også det er tragikomisk?

Hvor er ordentligheden henne?

Hvor er viljen til at levere den vare, der reklameres for – uden skjulte bagvedliggende fiksfakserier?

Moralen må være: tæl fingrene, når du præsenteres for i hvert fald Topdanmarks produkter. Tiden må vise om der skal advares mod andre selskaber, men en ting er ganske vist: vælg din egen byggesagkyndige og få denne til at afgive erklæring om, at hun eller han ikke er leverandør til andre end dig, der betaler for hendes eller hans arbejde.

Hverken Erhvervs- eller Justitsministeriet har ønsket at udtale sig om sagen og derfor spørger jeg: hvor er politikerne henne? Skal vi tåle denne skamridning af en forbrugerbeskyttelseslov?

Forsikringsselskaber laver hemmelige rapporter ved ejerskifteforsikring

 

 

Scroll til toppen