Søren Pape Poulsen sætter de faglige organisationer ud af spillet – hvornår bliver det LO’s tur?

Søren Pape Poulsen sætter de faglige organisationer ud af spillet – hvornår bliver det LO’s tur?

Søren Pape Poulsen. Vores justitsminister er blandt advokater og dommere kendt som en mand, der ikke lader sig gå på af facts. Alligevel overrasker det mig, at han nu sætter de faglige organisationer ud af kraft.

Følgende er gældende fra 1. juli 2017:

I medfør af § 334, stk. 7, og § 741, stk. 3, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, som ændret ved lov nr. 203 af 28. februar 2017, fastsættes:

§ 1. Fastsættelse af vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældemyndigheds- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater), skal ske på baggrund af en grundtakst pr. time på 1.690 kr.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Justitsministeriet, den 28. juni 2017

Søren Pape Poulsen

I dag er taksten til forsvarsadvokater 1.700 kr pr time. Justitsministeren nedsætter takster med en tier. Det får være, men  der rejser sig følgende principielle spørgsmål: betyder det at regeringen fremover vil sætte de faglige organisationer ud af spillet? Er den danske model opgivet? Er det næste gang lægerne eller er det LO-medlemmer, der skal reguleres?

Hidtil har takster for forsvareres arbejde været fastsat af landsretspræsidenterne efter høring af advokatorganisationerne.

Jeg er ikke forsvarsadvokat og berøres ikke af ændringen. Den mans veje er uransagelige. Jeg undrer mig såre. Også over dette tiltag fra justitsministeren.

 

 

Scroll til toppen