Er Højesterets dommere dumme og venstreorienterede?

Er Højesterets dommere dumme og venstreorienterede?

Højesterets dommere og en “dygtig erhvervsadvokat” får mig til morgen op i det røde felt. På Facebook spørger en kendt journalist i dag om følgende: “I går var jeg til et aldeles fremragende påskeselskab, med bla. a en dygtig erhvervsadvokat. Han mener, at den danske højesteret afsiger forkerte domme, fordi den er besat af venstreorienterede forsvarsdommere. Hans argument er, at erhvervadvokater tjener 5/ 6millioner om året, og de har ikke råd eller lyst til at lade måske hundrede ansatte sejle i deres egen sø for prestigen i at være højesteretsdommere til 800.000 om året. Ifølge ham, er den engelske højesteret meget bedre: Det er en prestigiøs retrætepost, ingen er under 6o., når de bliver udnævnt, og derfor er mere uafhængige: De har allerede tjent deres formue. Hvem af mine venner kan argumentere? Over middagsbordet lød det fornuftigt. Ellers var manden vel heller ikke blevet en velhavende erhvervsadvokat“.

Det vil jeg gerne kommentere på.

Mon erhvervsadvokaten gerne ville lade sine 100 medarbejdere sejle, hvis han kunne få betalingen høj nok, må jeg spørge. Og mit gæt er “ja, det ville han”. Mange advokater går kun efter ussel mammon. Sådan er det. Tænk at advokaten argumenterer med at en årsløn på 800.000 kroner er for beskeden (han ved åbenbart ikke, at lønnen i virkeligheden er 1,4 millioner kroner, men den slags faktuelle fejl generer ikke den dygtige erhvervsadvokats skråsikkeerhed).

For nogle advokater er penge alt. En af mine kolleger siger, at kranspulsåren hos enhver advokat går gennem tegnebogen. Den “dygtige erhvervsadvokat” mener, at Højesteret afsiger forkerte domme. Javel. Domme er menneskeskabt og fejl kan ikke udelukkes, men vi er mange advokater, der anerkender, at Højesterets dommere hører til i den absolutte elite. Det er mennesker, der brænder for juraen og som sætter en ære i at vende hver en sten. De er alle dygtige og flittige. Læste en artikel om et par professorer, der havde fået lov til – i forskningsmæssigt øjemed – at overvære Højesteretsdommernes måde at afsige dom.

Når de to advokater forlader retssalen bliver døren låst indefra. Førstvoterende dommer rejser sig og afsiger dom med begrundelse. Det kan vare adskillige timer. Dernæst dommer nr. to og så frem til normalt dommer nr 5 eller 7 (sjældent 9, 11 eller 13 dommere). Selv efter to advokaters procedure og fire dommeres lange indlæg kan der i det femte indlæg komme nye betragtninger, hed det i artiklen. Den “dygtige erhvervsadvokat” glemte måske at nævne, at Højesterets dommere, før og efter de er gået af, er yderst efterspurgte voldgiftsdommere. Det er desuden helt i skoven at sammenligne en dansk Højesteret med det engelske, helt og aldeles fra det danske system forskellige engelske retssystem. Der er – med stor succes – arbejdet på at sammensætte dommerkollegiet bredt og klogt. Højesterets dommere agerer ikke politisk, men de falder ikke på halen for platheder eller ussel mammon (modsat den “dygtige erhvervsadvokat”, tænker jeg?).

Kvaliteten af Højesterets domme er meget høj. Den menneskelige integritet hos dommerne er stor. Langt større end os mange “dygtige erhvervsadvokater”.

Hvis du vil se hvordan “dygtige erhvervsadvokater” agerer, så gå på Peer Kølendorfs hjemmeside. Her udstilles det hvordan ussel mammon og manglende integritet hos Kammeradvokater fører til alverdens ulykker. www.unfairmodpart.dk – de store advokathuse er blevet fabrikker, hvor mammon har (ene)ret i vid udstrækning. Det er slemt. Værre er det at få gengivet sådan en usaglig vurdering af vores øverste domstol. Men det er typisk fra en afsender som beskrevet – egoet er næsten for stort til at kunne rummes i en dagligstue. Tænker på et Churchill-citat: “Se engang den gode mand. Han ignorerer fuldstændig de fordele, Vorherre har udstyret ham med” – eller dette: “Jeg tror ikke, det overhovedet er muligt at udtrykke det modsatte af virkeligheden med større præcision”. Mon den “dygtige erhvervsadvokat” har været i Højesteret? Næppe. Der er nemlig heller ikke penge i at føre sager der – arbejdet er for krævende.

Scroll til toppen