Hvad så – en amerikansk TRO, dommer Robart og Trump?

Hvad så – en amerikansk TRO, dommer Robart og Trump?

Den meget omtalte afgørelse fra dommer James L. Robart – tidligere advokat, nu distriktsdommer – kaldes en TRO. Det er et såkaldt foreløbigt retsmiddel. En peldomstol har stadfæstet afgørelsen.

Dommer James K. Robart, der i 2003 blev udpeget af George W. Bush,  er kendt for at gå til biddet. Blandt større sager har han truffet5 afgørelse i sagen Microsoft-Motorola og nu er han blevet verdensberømt ved den 3. februar at have givet et midlertidigt tilhold mod præsident Donald Trump. Dommer Robart er kendt for ofte at være iført en butterfly sammen med dommerkåben.

Den meget omtalte dom er en Temporary Restraining Order, en foreløbig afgørelse. For at opnå en sådan, skal en part overbevise dommeren om, at han eller hun vil lide øjeblikkelig uoprettelig skade, medmindre der træffes en foreløbig afgørelse, en TRO.

Klager skal bevise, at der vil blive tale om uoprettelig skade, hvis der ikke bliver sagt stop. Hvis dommeren bliver overbevist om, at en midlertidig afgørelse er nødvendig, kan dommeren udstede ordren straks, uden at informere de øvrige parter og uden mundtlig forhandling. Derfor gik det meget stærkt. Den 27. januar udstedte præsident Donald Trump dekretet om indrejseforbud. Allerede 30- januar begærede staten Washington (og delvist staten Minnesota) dekretet suspenderet, og den 3. februar traf dommere Robart afgørelse gældende for hele USA.

Der er tale om et midlertidigt stop, men ikke desto mindre er der tale om en opsigtsvækkende afgørelse og det skal blive spændende at følge det videre forløb, som nu er i gang. Trump og USA’s justitsministerium appellerede altså dommerens kendelse. Men nu har en amerikansk appeldomstol afvist Trump og USA’s justitsministeriums anmodning om at genindføre dekretet. Afgørende her har været, at appeldomstolen har været enig i at stopfunktionen skulle benyttes. Domstolenes opgave er at tage stilling til grænserne i det arbejde politikerne foretager. Som jeg læser det er forklaringen, at dekretet udgør religiøs diskriminiation. Præsidenten gør gældende, at sagen handler om nationens sikkerhed og at dekretet kun har til formål at sikre landets borgere.

Du kan læse dommer Robarts afgørelse her

 

 

Scroll til toppen