Mediatorsproget – en del af løsningen

Mediatorsproget – en del af løsningen

Mediatorsproget! Har du lagt mærke til det? Sproget. I mediation. Det er en del af forkalringen på at medition giver gode resultater. Det er en særlige ”tone of voice”, når mediator sidder for bordenden. Hvis mediator altså medierer og ikke advokerer.

Hele idéen er, at der opbygges et tillidsfuldt rum. Et ”helle”. Her går vi ikke efter rigtigt eller forkert. Vi fokuserer på interesser og lytning, forståelse og fælles interesser. Der skal åbnes for forståelsen og konflikten søges skubbet bagud, mens ørene opprioriteres.

Der arbejdes med brainstorming. Idégenerering, ”hvad nu hvis”, ”kunne det tænkes” og vi afviser at være begrænset af firkantet jura – den må vente, mens parterne tænker ud af boksen. ”Hvad er den gode løsning” – ikke det sandsynlige resultat af en ikke ønsket rets- eller voldgiftssag.

Overfor dette – mediatorsproget – står det mere robuste sprog som bruges, når to parter i konflikt har opgivet at nå til enighed. De inddrager hver deres advokat og det almindelige er, at banen kridteshårdt op. Der gives ikke ved dørene. Der lyttes kun efter mulighed for at få ordet og der stilles flere krav end forslag. Det gælder også i “forhandlinger”, hvor fokus er “at få mest”, ikke “at finde to vindere”. Dette er bare så indgroet en vane, at det er svært at ændre på kort tid. Både konfliktparter og advokater har vænnet sig til det. Nogle kunder bliver ligefrem nervøse, når advokaten foreslår en fredelig tilgang. “Er du ikke på min side”, kan kunden spørger. Jeg er selv blevet mødt med kommentaren: “Du er vist ikke lige den rette til at kæmpe i retten – du er så kompromissøgende”. Hertil har jeg svaret: “Du vil ikke ønske at se mig uden filter. Jeg kan være hård som sten. Det er bare ikke den hurtigste og billigste vej til at finde en løsning – hvad ønsker du”?

Mediationssproget er et vigtigt hjælpeværktøj. En nøgle til konfliktløsning, der forklarer mediationens mange successer.

Læs også:

Har din advokat tilbudt dig mediation eller retsmægling?

Om Løsning af Konflikter – Hvorfor Giver Advokaterne Kunderne For Dårlige Råd?

 

Scroll til toppen