Retssikkerhed er ikke et spørgsmål om rød eller blå

Retssikkerhed er ikke et spørgsmål om rød eller blå

Retssikkerhed er ikke forbeholdt bestemte politiske partier. Jeg har i mange år beskæftiget mig med retspolitik og jeg vil snarere udtrykke det på denne måde: retspolitik interesserer ikke politikernes hjerter (ret længe).

I dag skriver Børsen en fantastisk leder. O, Gadejuristen, der som de allerdårligst stilledes advokat retter en særlig tak til Liberal Alliance. Landets måske mest velfærdskritiske parti.

Jeg har deltaget i advokatpolitik i rigtig mange år. M;in konklusion er, at det er populært at støtte retssikkerhed og en klog retspolitik. Ved skåltaler. Dette gælder både advokater og politkere. Mange advokater siger, at retspolitik er vittigt, men gået på klingen handler det ofte om egen indtjening. Sagt direkte og uden omsvøb. Politikere er bedøvende ligeglade med retspolitik, hvis der ikke er stemmer i det. Og alle er enige om, at det er der ikke.

Her har jeg så udtrykt mig uden diplomatiske mellemregninger. Jeg ser bare på resultatet. Kom tl at tænke på det, da jeg læste Børsens leder i dag. Jeg er helt enig med Lisbeth Røge Jensen, når hun konkluderer, at ”ødselshed med skattetepenge er ingen garanti for godgørenhed…Systemet sluger sin del”. Der er for meget system og for lidt ærlig vilje i retspolitik i Danmark. Og i resten af verden. Det går sådan, fordi de færreste får røven i klemme – kun de få ved, hvad retssikkerhed betyder. Flertallet tror, at retssikkerheden findes uden noget forbehold. Først når de eller deres nærmeste komme i klemme indser de, at det er en stor løgn.

Børsens leder: “Gadejuristen jorder idéen om onde liberale”.

Scroll til toppen