Retsplejerådet, ret til lønindeholdelse og Danmark

Retsplejerådet, ret til lønindeholdelse og Danmark

Retsplejerådet og lønindeholdelse. Børsens forsidehistorie i dag handler om at Dansk Erhverv og andre efterlyser ret til at kradse penge ind fra skyldnere ved tilbagehold i løn. Børsen noterer, at Retsplejerådet har arbejdet med emnet i 10 år, men ikke gør det lige nu.

Det er måske værd at erindre om BETÆNKNING NR. 1239 1992 afgivet af Retsplejerådet. Dengang hed det:

”Erfaringerne med de nugældende regler for tvangsfuldbyrdelse af pengekrav viser, at de retsmidler, der stilles til rådighed for kreditorernes inddrivelse af deres fordringer, ikke er tilstrækkelige…Rådet er naturligvis også opmærksom på de hensyn, der kan tale imod at indføre en generel adgang til lønindeholdelse for private fordringer, som arbejdsgruppen har påpeget. Det er herved særligt lønindeholdelsesinstituttets meget indgribende karakter over for skyldner, der falder i øjnene. Heroverfor står imidlertid det forhold, at der allerede i vid udstrækning er åbnet mulighed for lønindeholdelse for offentlige krav. Rådet finder i denne forbindelse tillige anledning til særligt at pege på, at selve muligheden for at gennemføre lønindeholdelse for private krav formentlig vil have en indflydelse på skyldnernes overvejelser ved kreditoptagning og også ofte på deres vilje til frivilligt at betale, hvad de skylder”.

Da betænkningen blev afgivet, havde Retsplejerådet arbejdet på sagen siden 1982.

Det begyndte i 1982. Der kom lovforslag i 1995. Nu er vi i 2016. Måske ikke tilfældigt, at Danmark kappes med Grækenland, Italien og Kroatien i velstands-ikke-vækst?

Læs også fra Børsens artikler i dag:

Gældsbjerget ingen vil tage ansvaret for

Det kræver meget tid at jagte pengene

Scroll til toppen