Er Uber samkørsel eller ulovlig taxikørsel?

Er Uber samkørsel eller ulovlig taxikørsel?

Uber samkørsel eller ulovlig taxikørsel? Er det udtryk for at lovgivningen ikke kan følge med virkeligheden?Jeg misunder ikke dommerne, der skal træffe afgørelse på grundlag af en forældet lovgivning. Det svarer til at bede en håndværker lave et stykke pænt snedkerarbejde med en høvl, der er rusten og sløv.

Det er en skandale, at det danske folketing sidder på hænderne og kun meget modstræbende, tøvende og helt uden visioner tager fat på at ændre lovgivningen, så der sker en afklaring af taxilovgivningens sammenstød med moderne deleøkonomi og Uber. Alle forstår taxifolkets frustrationer, for de er underlagt en række lovkrav, mens Uber kan køre uden om. Indtil videre. Uber er et dokumenteret eksempel på, at der skal ny lovgivning til. Det er ikke Uber som sådan, der er problemet. Uber er tilgængelig i 57 byer fordelt ud over 24 af de 28 EU-lande. 77.000 kører med passagerer for Uber og jeg har ikke hørt nogen, der direkte er imod tankegangen. Blot påpeger man, at når vi nu har en taxilovgivning, så må vi sikre, at ingen kommer i klemme. Og det er rigtigt – loven skal moderniseres.Den stammer fra en tid, hvor man stadig kunne sende telegrammer go hvor posten kom ud pr. fod og cykel og det endda dagligt. Vi er nødt til at se på nødvendige ændringer og tilpasning og så skal der være plads til Uber, som tl gengæld må tilpasse sig i et vist omfang. F.eks. skal det være sikkert og forsikringsdækket at sætte sig ind i enhver vogn, der mod betaling bringer folket fra A til B. Det syge afgiftssystem, som præger taxilovgivningen, må udflages eller Uber må ligestilles. Der er nok at tage fat på og det er ikke undskyldeligt, at Christiansborg indtil nu intet har foretaget sig.

Politikerne – med justitsministeren i spidsen – sendte de svære spørgsmål til Københavns Byret. Tirsdag den 26. april behandlede Københavns Byret 6 sager mod Uberchauffører. Læs her hvad sagerne handler om og hvilke spørgsmål retten skal tage stilling til. Der er rejst tiltale i 37 sager. Tirsdag behandles seks sager som såkaldte prøvesager.

Dommeren i sagerne mod seks Uber-chauffører besluttede tirsdag i Københavns Byret, at sagen skal køres som en domsmandssag.

– Jeg har besluttet, at der skal medvirke domsmænd, og det har jeg på grund af den offentlige debat, der har været i sagen, siger dommeren til Berlingske. Dermed får forsvarerne i sagen medhold i deres begæring, som blev behandlet ved retsmødets start. Den videre behandling er udsat til juni.

Er Uber samkørsel lovlig eller ulovlig taxikørsel?

Uber samkørsel lovlig eller ulovlig taxikørsel?Kort fortalt går anklagen på, at chaufførerne har handlet i strid med flere bestemmelser i Taxaloven, bekendtgørelsen herom og Færdselsloven g kørt ulovlig taxikørsel og ikke lovlig Uber samkørsel::

1. chaufføren har kørt taxikørsel med personbil uden tilladelse og uden betingelserne for samkørselsarrangement, der ikke kræver tilladelse, var opfyldt. Kørslerne blev udført mod betaling, der var større end de direkte kørselsudgifter. Passagererne betalte Uber for kørslen, hvorefter Uber afregnede med tiltalte.

2. ved at køre taxikørsel med personbil uden førerkort.

3. ved at køre taxikørsel med personbil, selv om køretøjet ikke var godkendt og registreret hertil.

4. ved at køre taxikørsel med personbil uden at have kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

I fem sager nedlægges der påstand om en bøde på 5000 kr. til hver tiltalt. I en sag nedlægges der påstand om bødestraf på 7000 kr. I den sag er der et forhold mere på tiltalen – en overtrædelse af færdselslovens ved at have ført personbil og undladt at påse, at en barn under 135 cm under kørslen anvendte godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt.

Vidnerne i sagerne bliver politiassistenter og sagerne er sat til hver i sær at vare en time.

Uber samkørsel lovlig eller ulovlig taxikørsel?Det er anklagemyndighedens opfattelse, at de tiltalte chauffører vil kunne pålægges vidnepligt i straffesagen mod selskabet Uber B.V. EU-domstolen behandler flere sager om Uber-problematikken, bl.a. C-434/15, Asociación Profesional Èlite Taxi mod Uber Systems Spain, S.L., og den belgiske præjudicielle forelæggelse i sag C-526/15, Uber Belgium BVBA mod Taxi Radio Bruxellois NV. Rigsadvokaten har oplyst, at anklagemyndigheden vurderer, at de EU-retlige spørgsmål i sagen ikke hindrer, at der senere kan rejses tiltale mod selskabet Uber B.V. Hvis en chauffør bliver dømt og igen tages i at køre for Uber, så kan politiet på stedet tage nummerpladerne fra bilen, så han ikke kan køre mere i den.

Jeg er helt på det rene med, at straffesagen mod Uber er trukket ud. Det er ikke nogen nem sag,

sagde Søren Pind torsdag på et samråd i Folketingets Trafikudvalg i marts om ulovlig taxikørsel og Uber samkørsel. Uber etablerede sig i Danmark i 2014. Men blot to timer efter virksomhedens ankomst, blev Uber politianmeldt af Trafikstyrelsen for at overtræde personbefordringsloven. Den sene tiltalerejsning skyldes, at der har været mange undersøgelser om mulighederne for at gribe ind.

Uber mener ikke der er tale om ulovlig taxikørsel, men om en lovlig samkørselsordning, hvor private bilejere stiller sig til rådighed og kan hyres til en tur, hvor chauffør og passagerer efterfølgende deler omkostningerne. Taxibranchen mener, at Uber ikke overholder retningslinjerne for fair konkurrence, fordi Uber-chauffører ikke er underlagt samme reguleringer såsom forsikring, registrering til erhvervskørsel og andre lovpligtige udgifter.

Det forventes, at byrettens afgørelse – uanset om Uber er samkørsel er lovlig eller om det er ulovlig taxikørsel – vil blive anket uanset udfaldet og mon ikke Højesteret får lov til at komme ind over. Der vil derfor kunne gå flere år før vi har en klar retslig afgørelse. Folketinget har indtil videre valgt at afvente rettens afgørelse i stedet for at gå ind og lovgive.

Sagen er et udtryk for et sammenstød mellem den gamle og den nye verden.

Er Uber samkørsel så i virkeligheden ulovlig taxikørsel? Det kan meget vel tænkes, når gældende, klart forældede lovgivning trækkes ind over et nyt fænomen, der ville have været utænkeligt for fem år siden. Men Uber er jo i virkeligheden udtryk for en anden måde at tænke ”taxa” og ”transport af personer”. Det er evident, at gældende lovgivning er blevet til uden tanke for den mulighed, der er et resultat af moderne teknologi og menneskelig opfindsomhed. Sådan udvikling har altid gi vet anledning til sammenstød, heraf udtryk “maskinstormere”. Jeg misunder ikke dommerne, der skal træffe afgørelse på grundlag af en forældet lovgivning. Det svarer til at bede en håndværker lave et stykke pænt snedkerarbejde med en høvl, der er rusten og sløv.

“Det er virkelig ikke kønt, når taxi-konflikten optrappes med trusler om vold, chikane og overvågning. Men sagen er, at Uber-chaufførerne og taxi-branchen bare er stedfortrædere i et sammenstød mellem traditionelle erhverv og de mange muligheder, som ny teknologi og ny økonomi fører med sig. Det er uværdigt, at politikerne blot er tilskuere til konflikten og lader den udspille sig i den forkerte arena”, skriver Berlingske i lederen 28. april 2016.

Det undrer mig, at Folketinget ikke går ind og tager stilling til hvordan lovgivningen an tilpasses de teknologiske muligheder vi har i dag. Det virker ikke velegnet at lade den slags afgørelse afhænge af en mere eller mindre finurlig fortolkning af gældende lovgivning. Ingen vil vel bestride, at den lovgivning er forældet?

Frustrationerne i taxibranchen over kørselstjenesten Ubers voldsomme vækst og tsunamien af nye digitale løsninger skal håndteres i Folketinget. Derfor må transportminister Hans Christian Schmidt (V) skifte gear og træde på gaspedalen og indkalde til forhandlinger om en modernerisering af loven.

Det er beskeden fra et bredt flertal i Folketinget bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF, LA, de Konservative og Alternativet. Partierne er dog langt fra enige om, hvorvidt en modernisering af taxiloven skal give plads til Uber. For nogle måneder siden var der sonderinger i kredsen af transportordførere. Men processen er gået i stå, og det er ikke godt nok, mener transportordfører for de Konservative Rasmus Jarlov (K), skriver Berlingske Business den 7. maj 2016.

Det skal blive spændende at se, hvordan tilgangen til Uber og taxilovgivningen vil være på Borgen. Mit gæt er, at den vil være gammeldags, bagudskuende og medvirkende til at sætte endnu en stopper for Danmarks udvikling. I modsat fald havde vores politikere allerede set lyset og havde taget hånd om den opgave, som man kun modstræbende – og visionsløst – lader sig tvinge til at gå i gang med. Typisk dansk folketingsarbejde: kemisk renset for lysten til at udvikle Danmark og ale ne drevet af ønsket om ikke at miste for mange stemmer til de forkert.

Nu kommer Uber-chauffører for retten

Uber er ikke piratkørsel. Uber er fremtiden. Af Martin Ågerup

Berlingskes leder 27.04.2016: Taxi-krigen ind på Christiansborg

Uber-direktør: Vi vil være endnu større i Danmark

Hvad siger Uberdommene

Scroll til toppen