Magt kræver ydmyghed – gælder også Danmarks Domstole

Magt kræver ydmyghed – gælder også Danmarks Domstole

Magt kræver ydmyghed, siger et gammelt ord. I dag prøvede jeg noget, som sjældent sker. Jeg blev blæst ud af telefonrøret. Jeg ringede til en dommerfuldmægtig og forsøgte at finde ud af, hvad der var sket ved et retsmøde, hvor en mere end 80 år gammel dame var blevet behandlet på en måde, så hun intet forstod. Hun var ganske klar i hovedet, men – tænkte jeg – ah spis brød til. Jeg troede hun overdrev. Lige indtil jeg selv fik dommerfuldmægtigen i telefonrøret.

Magt kræver ydmyghed.

Jeg troede næsten ikke mine egne ører, da jeg ringede hende op. Sendte derfor en klage til dommerfuldmægtigen og retspræsidenten, hvor jeg gjorde gældende, at hverken den gamle dame eller jeg levede op til følgende beskrivelse fra Danmarks Domstole:

”Danmarks Domstole – for ret og retfærdighed”.

”Respektfuld behandling:
Vi behandler alle ordentligt og med respekt. Vi viser forståelse for den enkeltes situation og baggrund, og vi har respekt for forskellighed. Vi udtrykker os forståeligt både i skrift og tale”.

”Åbenhed og lydhørhed
Domstolene skal være åbne og tilgængelige for alle. Vi samarbejder med hinanden og med vores brugere med respekt for de rammer, der gælder for domstolene. Vi arbejder for, at domstolene som organisation og arbejdsplads udvikler sig tidssvarende”.

Jeg synes ikke det er heldigt. Magt kræver ydmyghed. Den savnede jeg her.

Når jeg har fortalt det, så siger nogle: hvorfor gør du det. Du lægger dig ud med retten og det kan skade dig. Jeg har svaret: ”Jeg er nødt til at sige fra. Ellers ændrer tingene sig ikke og det her er forkert. Så må det koste, hvad det koste vil. Jeg hjælper min kunde”.

Og hvad så, kan du tænke? Jeg undrer mig over at det her kan ske. Har siden sonderet og fået artige historier om hvordan netop denne dommerfuldmægtig kan være en plage for omgivelserne. Så er det jeg stiller spørgsmålet til mine kolleger: ”Hvorfor siger I ikke fra”?

Hold op hvor er det besværligt at sige fra. Det har kostet mig mange trængsler. Det koster mig stadig meget. Men når den gamle dame så i dag sender mig en mail (ja, så frisk er hun) og takker for, at hun har mødt min dygtige medarbejder, advokat Mette Bjørndal Laursen og mig, så bliver jeg glad og jeg får energi til at stå op mode de ”kloge”, der synes jeg skal holde lav profil. Det kommer ikke til at ske for mig. Jeg vil altid sige fra, nå der skal siges fra. Og sige til, når er skal siges til. Jeg hader professionel forstillelse. Fordi den er uprofessionel.

Vi skal behandle hinanden ordentligt. Punktum.

Når vi har formel magt, som f.eks. en dommer har, så gælder det endnu mere. Punktum.

Når nogen forsynder sig mod det, så skal der siges fra. Punktum.

Magt kræver ydmyghed. Punktum.

Læs også: I morgen skal jeg på kursus i ordentlighed

 

 

 

Scroll til toppen