Søren Pind – hvad siger du til det her?

Søren Pind – hvad siger du til det her?

Jeg vil meget gerne høre din mening om denne sag, kære justitsminister.

Østre Landsret stadfæstede ved dom den 22. september at politiet havde gjort sig skyldig i ulovlig frihedsberøvelse mod en demonstrant i forbindelse med den daværende kinesiske præsidents statsbesøg i København i juni 2012. Det var en stadfæstelse af en afgørelse fra Københavns Byret, og en meget alvorlig afgørelse. Men – dermed er sagen overhovedet ikke slut. Der venter et bittert politisk efterspil, og Københavns Politi står tilbage med et par alvorlige forklaringsproblemer.

I byretten lykkedes det politiet at undgå at fremlægge lydoptagelser, men den gik ikke i landsretten. Et pinligt kapitel for retssikkerheden. Endnu mere pinligt er det at politiet har meddelt, at det ikke er muligt at identificere de to politibetjente, som holdt en demonstrant ulovligt tilbage, selv om de kan ses på et fotografi af episoden.

Nu viser det sig, at politiledelsen hele tiden har vidst, hvem de pågældende politibetjente var, og en af dem var blevet så træt af hemmelighedskræmmeriet, at nu har givet sig til kende i fagbladet Dansk Politi. Den pågældende politibetjent fortæller, at begge politibetjente faktisk var blevet afhørt i forbindelse med episoden, men åbenbart afgivet en forklaring, som ikke passede ind i politiledelsens officielle, nemlig at der ikke var truffet nogen overordnet beslutning om, at demonstranterne skulle forhindres i at vise det tibetanske flag.

JP skriver herom i dagens leder: ”Det tegner til en skandale af de større, for ét er, at et politikorps er så inkompetent, at det ikke kan identificere to letgenkendelige personer. Noget andet og ikke mindre alvorligt er der tale om, hvis man bevidst beslutter at føre retssystemet bag lyset for at dække over en ulovlig ordre fra politiledelsen”.

Videre skriver JP: ” Nu er der ikke ét, men to store spørgsmål, som den danske offentlighed har krav på at få besvaret. Det ene er: »Hvem gav ordren til at krænke demonstranternes demonstrationsfrihed?« Det andet, som er blevet påtrængende efter afsløringen i fagbladet Dansk Politi, er: »Tilbageholdt politiledelsen og anklagemyndigheden bevidst de to politibetjentes vidneudsagn med henblik på at føre byretten og landsretten bag lyset?« Og hvis svaret er ja, hvad meget tyder på, så afføder det også her spørgsmålet: »Hvem gav ordren?«”.

Hr. justitsminister: Kan vi leve med at politiet på denne måde bevidst og målrettet forsøger at hindre rettens arbejde? Kan vi leve med at ytringsfriheden på denne måde søges sat ud af kraft? Du er så flink til at rose politiet, når de gør det godt. Hvad siger du til det her?

Scroll til toppen