Testamente: Sådan er de ti mest udbredte testamentefejl

Testamente: Sådan er de ti mest udbredte testamentefejl

Testamentet og testamentefejl. Lyder kedeligt – og er meget vigtigt for dig og din familie.

Dit testamente er et vigtigt dokument. Når det skal bruges, kan du ikke længere spørges. Det er derfor vigtigt at holde øje med om dit testamente lever op til dine ønsker. Og du skal være sikker på, at der ikke er fejl i det. Jeg er medhjælper ved skifteretten og har set en del testamenter, der ikke var gyldige. Der føres hvert år mange retssager om fejl i testamenter.

Testamentefejl var også baggrunden for at Forum Advokater – som hver lørdag svarer på spørgsmål fra læserne i Brevkassen Berlingske Business – for læsere af Berlingske har udført en gennemgang af et betydelig antal testamenter indsendt af avisens læsere. Undersøgelsen viste, at mange testamenter ikke ville give det resultat testamentsopretteren ønsker.

Testamentefejl i testamenter

Du kan her læse en oversigt over almindeligt forekommende fejl.

  1. Testamentet er ikke fremtidssikret ved at tage højde for, at arveloven kan være ændret ved testators død, at parterne senere indgår ægteskab eller får (flere) børn.
  2. Der er ikke sket tilbagekaldelse af tidligere oprettede testamenter – det giver fortolkningsusikkerhed og risiko for at testamentet ikke gælder som det er ønsket.
  3. Testamentet indeholder bestemmelser om, hvem der skal modtage forsikringssummer og pensionsudbetalinger. Det skal bestemmes ved direkte henvendelse til pensionsselskab eller forsikringsselskab. Vigtigt at være sikker på, hvad der er registreret her.
  4. Testator sidder i uskiftet bo og kan derfor ikke testere over førstafdødes halvdel af det uskiftede bo.
  5. Testamentet indeholder ønsker, der er i strid med reglerne om tvangsarv – eksempelvis bestemmelser om, at en samlever skal have brugsret eller køberet til en fast ejendom, hvis friværdi overstiger den kvantitative testationskompetence.
  6. Testamentet mangler klare bestemmelser om, hvem der skal arve, hvis en arving eller legatar ikke overlever testator (subsidiære arvinger).
  7. I testamentet er det blot bestemt, at arven skal være arvingens ”særeje” uden at præcisere, hvilken type særeje, der menes – og om arvingen senere skal kunne ophæve særejebestemmelsen ved ægtepagt.
  8. I et gensidigt testamente er der ikke taget højde for alle dødsfaldsrækkefølger, eksempelvis at den yngste kan dø først – eller at parterne kan dø samtidigt. Dette skal tænkes meget nøje igennem.
  9. Gensidige testamenter mellem ægtefæller mangler bestemmelser om arvens fordeling ved skifte i levende live (man forudsætter, at længstlevende vil sidde i uskiftet bo til sin død).
  10. Gensidige testamenter mangler bestemmelser om længstlevendes ret til at ændre testamentet.

På baggrund af Forum Advokaters undersøgelse for Berlingske vil vi give følgende gode råd:

Oprettelse af et testamente er en vigtig disposition og det skal huskes, at opretteren jo ikke kan spørges, når testamentet skal bruges. Det er derfor meget vigtigt at være sikker på at alle forhold er nøje gennemtænkt. Derfor er det gode testamente ikke bare på en enkelt side med en eller to paragraffer.

Læs også: Hvorfor er testamenteskrivning en svær kunst?

 

Scroll til toppen