Musicon – så tegner Roskildes fremtid lys…

Musicon – så tegner Roskildes fremtid lys…

Jeg har i dag genoplevet Musicon – og den store oplevelse vil jeg gerne dele med alle. I og uden for Roskilde. Det var en øjenåbner. Der er sket meget, meget meget siden jeg sidst gik rundt. Jeg blev så glad og oplivet. Her er en hel bydel, der bygger på kultur og politisk mod og lyst til at give frihed til ansvar. Det er altså stort. Jeg er begejstret og taknemmelig.

 Læs oversigt over andre indlæg her på tidslinjen

Musicon-grunden har i sig selv en lang historie bag sig. Først var her landbrugsjord, siden grusgrav, betonfabrik og losseplads – og siden 2008 stedet, hvor Roskilde har fået en bydel, hvis identiet skal skabes af kreative mennesker og kultur-erhverv arm i arm.

Det er gratis at besøge Musicon.

Det begyndte med et idéoplæg om Musicon Valley. Vi stillede spørgsmålet: Hvad er Roskildes styrker? Der kom tre svar og med udgangspunkt i dem blev strategien “Musikbyen Roskilde” udtænkt.

image Tre svar kom en tænketank på Roskilde Universitetscenter med, da  deltagerne stillede sig selv spørgsmålet: ”Hvad er Roskildes styrker?”  Roskilde Kommune havde noget særligt at byde på mht: Viden, natur og  musik. Det lagde kimen til den senere proces, der førte til en  kommuneplan for Musikbyen Roskilde. Processen inddrog  musikudøvere fra glade amatører til topprofessionelle musikere universitetsprofessorer. Det skete før kommunalreformen. Den nye strategi er endnu ikke er formuleret.

Bjørn Dahl, der var borgmester ved købet, sagde om projektet: ”Ideen om Musikbyen Roskilde kom til at leve, fordi nogle ildsjæle i den tidligere Roskilde Kommune tog den op efter tænketanken og formåede at tilrettelægge en spændende, visionær og konstruktiv proces…Til andre der vil i gang med en lignende proces, vil jeg understrege, at det er vigtigt at arbejde for at få alle rundt om bordet i byrådet til at sige ”ja!” Det var en forudsætning for, at vi nåede så langt, som vi gjorde. Det andet aspekt, der fik det til at spille, var at det lykkedes os at tilrettelægge en proces, hvor rigtig mange aktører bidrog.”

Jeg var med i en af arbejdsgrupperne sammen med blandt andre Leif Skov, Flemming Madsen og Stig Bo Jensen. Det er et af de her initiativer, der gjorde Leif Skov til æresborger i Roskilde. Af grunde jeg ikke har forstået var vores borgmester ved mit kaffemøde efter jul ikke klar over, at vi har en sådan æresborger. Hvordan ryger en æresborger sådan ud i glemslen? Nå. Videre (uden at glemme spørgsmålet). Der blev etableret samarbejde mellem RUC, Risø, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Der blev sat fokus på, hvordan oplevelser bliver til viden. Det var idéen, at Roskildes mange kompetencer – bl.a. Roskilde Festival, kulturlivet, de kreative brancher, sport mv. – måtte kunne omsættes til forskning og uddannelse på Roskildes videninstitutioner. Det ville kunne føre til, at Roskilde i løbet af nogle år ville kunne opleve, at viden bliver til vækst og arbejdspladser.  Flemming adsens rapport konkluderede sådan:

“Musicon Valley Vækstmiljø er et regionalt vækstmiljø i Roskilde, som har til opgave at bygge bro mellem uddannelser, forskning og erhvervsvirksomheder i relation til oplevelsesindustrien med særligt fokus på lyd, lys, transmission og live events”.

Mange fandt at det lød noget langhåret. Et stykke fra alfarvej. Men vi troede på det. Og jholdt fast. Og politikerne viste mod til at tro med og gå med. Og det holder den dag i dag. Respekt og tak derfor.

Roskilde Kommune købte så – i 2003 – den nedlagte betonfabrik på 250.000m2 af Unicon for 58 mio. kr. Projektet Musicon Valley Vækstmiljø blev modigt igangsat med en støtte på 5.5 millioner kr. fra Videnskabsministeriet. Hertil kom en privat og offentlig medfinansiering på ca. 5.5. millioner kr.

Efter kommunesammenlægningen udarbejdede man en rapport med tre scenarier for Unicon-området, herunder området som musikby, som levende bydel med flere kunstformer og som idrætsområde. Det nye byråd peger på Den Levende Bydel som model for udviklingen af området.

imageMusicon er først og fremmest et resultat af et modigt byråd. Det var en politisk satsning af købe Unicon betonfabrik og grund og satse på at etablere en ny bydel her under helt frie former. Tak for det. Og tak fordi vores byrødder har givet Musicon ro til at vokse, gro og det uden en spændetrøje. Resultatet tegner til at blive unikt.

Når jeg siger det krævede politisk mod, så er det nærmest en underdrivelse. Faktum er, at omverdenen længe har set lidt skævt til Musicon og mange har sagt: ”Det der med et Rockmuseum og en højskole – glem det. Det bliver aldrig en realitet”. Men det er nu en realitet. Takket være A. P. Møller Fonden, RealDania og Roskilde kommune kan vi sidst på året indvi Danmarks Rockmuseum og for første gang i en menneskealder åbner en ny højskole – Roskilde Festivalhøjskole. Det er to mirakler – sagt lige ud af posen.

Fra Rom til Christiansborg – der findes mange søjlegange. Og sådan en har Musicon også. Foran rockmuseet er ”Søjlegangen”. Det er en udendørs plads, hvor bevaringsværdige søjler fra cementfabrikken danner rammen – senere med overdækning. Her vil kunne være 30.000 gæster til et arrangement. Tror du det betyder noget for Roskilde? Ja, det tror jeg også. I området er der kreative familieboliger, der er containerkontorer og der kommer en ny gang beboelse med butikker i stuen og bolig på 1. og 2. sal.

”Containerstriben” minder os om at her var en betonfabrik. Rå rum, der er fyldt med levende mennesker. Her er skabelsesrum. Alt fra apps til plakater, kunst, fortællinger gror frem. Musicon har sin egen skov, ”Klatreskoven”, hvor du kan klatre sikkert fem meter over jorden. En god måde at få et nyt perspektiv, hvis tingene ser lidt udsigtsløse ud. Det der med ”at se det hele lidt fra oven” er ikke helt dårligt.

Du kan nyde frokosten eller en kop kaffe, købe mad ud af huset i Danmarks første containercafé, freunde. Bygget i en container, der opfylder de nyeste miljøkrav, BR 15. Se det fine menukort her.

Skal du selv lave en forestilling, så kan de låne udstyr i ”Gear-parken”. Du kan følge dansen i ”Åben dans” i Laboratoriet, der ligger på pladsen af sammen navn – i krydset ved hovedgaden, der naturligvis hedder ”Rabalderstræde”.

Hal 12 er stedet hvor det hele startede. En fantastisk skaterhal, der nu arbejder sammen med en ligeså fantastisk og prisbelønnet bane i et nybygget regnvandsbassin, som samtidig fungerer som en enorm udendørs skaterane. Rabalderparken og den gamle betonhal, hvor der skates indvendig, er bundet smukt sammen.

Du kan også date. Urban dating. Her inviteres interesserede til at være med. Og – naturligvis ! – Musicon-sekretariatet sidder ikke på Roskilde Rådhus, men derimod lige midt på Musicon – på Rabalderstræde nummer 1 – så sekretariatet hele tiden er i tæt dialog med erhvervs- og kulturaktørerne. De kan altid kontaktes – hvad enten du gerne vil bygge på Musicon, leje dig ind, arrangere en event, komme på en rundvisning – eller bare har en god idé til, hvordan Musicon kan blive et endnu mere fantastisk sted. Har du lyst – prøv Urban Dating!

Musicon er for alle – børn, unge, voksne, gamle. Der er et fint samarbejde med de omkringboende og stor fokus på åbenhed.

Det spændende er frihedsgraden. Der er ikke en fast plan for udviklingen – dybest set håber man, at den aldrig vil standse. Her er ingen bånd, masterplan eller krav støbt i beton. Nej, mulighederne flyder tit og de næres af et spændende miljø, der mere og mere viser karakter og muligheder.
Musicon rummer nu rigtig mange virksomheder, danseteater (landsdelsteater for dans), kunstnerværksteder, skaterhal, 200 ungdomsboliger Noden, øvelokaler, caféer og oplevelsesrum.

image Der bygges nyt på Musicon. Meget nyt. Danmarks Rockmuseum,  Roskilde Festivalhøjskole og der er mange små byggerier i gang. De store er  med COBE arkitekter, der pt er et meget hot arkitektnavn i hele verden. Inden  2025 skal der nybygges omkring 200.000 etagemeter til detailhandel, erhverv,  uddannelse og boliger.

Musicon har taget sin egen medicin da man skulle antage en leder. Her valgte vores politikere meget modigt at tage en leder, der ikke er specialist i byudvikling. Det var klogt, tror jeg. Ligesom jeg synes det var klogt at vælge Katrine Nyland Sørensen. Katrine er visionær, åben og positiv. Hun kan det politiske spil og hendes hjerte banker for Musicon (læs selvstændigt afsnit om Katrine*)

Udviklingen af Musicon til område med et levende bymiljø med kulturelle erhverv, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter begyndte for kun seks år siden. I dag huser bydelen næsten 50 virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner og 200 ungdomsboliger. Omkring 1.100 mennesker har deres daglige gang på Rabalderstræde. På sigt skal Musicon rumme 2.000 arbejdspladser og 650 boliger.

*)
Hvem er Katrine Nyland Sørensen?

katrine nyland sørensen Katrine Nyland Sørensen kom fra DR, hvor hun i 25 år har  været radiovært.

Hun er uddannet cand.scient. pol. fra Københavns Universitet  og har suppleret med studieophold i England og Nordirland.  Siden 2002 var hun fast vært på P1 Morgen. Gennem årene  har hun desuden flittigt bidraget med artikler og klummer til  aviser, magasiner og antologier.

Katrine Nyland Sørensen begyndte som 14-årig som frivillig medarbejder på Radio Holbæk, og blev siden hen headhuntet til P3 i 1992. Kun afbrudt af en kort periode som kulturredaktør på Dagbladet Information, men der blev hun til gengæld ofte inviteret som gæst i radio- og tv-programmer. Så helt væk var hun ikke.

I mange år var hun vært på en lang række forskellige musik- og kulturprogrammer på P3. Fra 1999 fik hun fornøjelsen af også at blive flittigt brugt som vært på P1 og P2. Gennem årene er det også blevet til adskillige dokumentar- og temaudsendelser. Primært om politiske og kulturelle problemstillinger i Nordirland, men også om dansk kulturarv.

Katrine tiltrådte som sekretariatsleder på Musicon 1. juni 2014. Hun er en dynamisk og kreativ leder med solidt kendskab til kultur- og oplevelsesbranchen, der står spidsen for de kommende års arbejde med at styrke kendskabet til Musicon blandt ejendomsudviklere, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Katrine betegnes af kommunaldirektør Henrik Kolind som en erfaren og resultatorienteret leder med et stort og spændende netværk, der er den helt rigtige til at bringe Musicon ind i næste fase, hvor vi i højere grad skal fokusere på dialog med virksomheder og projektudviklere, som har interesse i at bygge på Musicon.

Katrine Nyland Sørensen mener selv, at Musicon er det mest visionære og interessante byudviklingsprojekt her i landet, fordi kunst, kultur og kreative erhverv er en integreret del af bydelen. Her skal tænkes stort og visionært, men også med fingrene nede i jorden i samarbejde med sekretariatet om at skabe nyt og bygge op.

Katrine er også ekstern lektor på RUC og har tidligere været næstformand i Statens Kunstråds Musikudvalg

Links til billeder og læsning – bare tryk løs her:

Se billedreportage fra Musicon her

Om Musicon

Eventkalender

Eventfaciliteter – her kan du leje dig ind

Historikken

 

Scroll til toppen