Hvordan foregår en sag i Højesteret?

Hvordan foregår en sag i Højesteret?

“Hvordan foregår en sag i Højesteret”, er jeg nogle gange blevet spurgt om. Eller: “Er du i Højesteret flere gange om måneden”?

Døren ind tl Højesteret er høj og bred.

Døren ind tl Højesteret er høj og bred.

 Læs oversigt over andre indlæg her på tidslinjen

Højesteret behandler kun ankesager og hovedsageligt alene  sager, der har en principiel betydning. Det betyder, at  resultatet af en dom fra Højesteret sædvanligvis vil kunne  kaste lys over retsstillingen og by- og landsretter skal rette ind  efter den linje, der lægges.

Der behandles maksimalt to sager  om dagen – en sag i hver af Højesterets to afdelinger. Der er ca.  1.820 advokater med møderet for Højesteret.

Møderet for  Højesteret fås med attest fra Advokatrådet om, at man har været i virksomhed som advokat med møderet for landsret i 5 år og med en erklæring fra en landsretspræsident om, at man er øvet i procedure via et passende antal retssager, der er gennemført fornuftigt.

Mange advokater med ret til at give møde for Højesteret vælger at lade være. Måske har de ikke lyst eller de har ikke de sager der skal til. Det er kun et beskedent antal af de mange tusinde retssager, der føres hvert år, som får mulighed for at komme for Højesteret. Så nej, jeg møder ikke i Højesteret flere gange om måneden.

Den smukke - og imponerende - retssal 1.

Den smukke – og imponerende – retssal 1.

En sag i Højesteret begynder kl 09:00. Dørene låses op og advokaterne får lov til at gå ind.

Dommerne sidder allerede på deres pladser.

Appellantens advokat begynder og derefter indstævntes advokat. Der er så svar (replik) og gensvar (duplik). Mundtligt i et frit foredrag med relevant dokumentation.

Der er pause 10:30 – 10:40 og 12:00-12:30. Og advokaterne kommer ikke daskende 10:41 eller 12:33. Sagen slutter kl 14:00. Præcis. Det er ikke lang tid for to advokater, der skal præsentere en sag, som ofte vil have mange principielle aspekter, men der er ikke noget at gøre. Tidsplanen skal overholdes.

Advokaterne forlader retssalen senest kl 14:00. Dørene låses. Dommerne bliver på deres pladser og den første dommer rejser sig, stadig iført dommerkåben. Hun eller han fremlægger så sit syn på sagen med forslag til en dom. Indlægget vil normalt vare 1- 1 1/2 time, nogle gange betydeligt længere. Alle dommere rejser sig på skift.

Når der er enighed om resultatet lægges dommerkåberne og dommerne trækker sig tilbage til arbejdsværelset, hvor der arbejdes på dommen. Det sker ud fra et udkast fra den førstvoterende dommer. Behandlingen er meget grundig og intet overlades til tilfældighederne. Alle ord vendes og intet overflødigt medtages.  Når der er enighed om resultatet læses korrektur og der kan fortsat ske tilpasninger. Dom afsiges normalt syv dage efter mødet i Højesteret.

Domerkåberne hænger her, når dommerne går i skriveværkstedet.

Domerkåberne hænger her, når dommerne går i skriveværkstedet.

Dommerne, der hver for sig har endevendt sagen inden mødet, har dykket ned i forarbejder,  lovmotiver og andre domme og som hver for sig er godt inde i sagerne, er  hvad jeg vil kalde et meget kompetent publikum for advokaterne.

Det er  derfor ikke uden sommerfugle Advokater møder i Højesteret, der blev  etableret helt tilbage i 1661. Der hersker faste traditioner, selvom  domstolen også følger med udviklingen.

Jeg tror alle advokater betragter det som en ære at få lov til at opleve dette  at møde i Højesteret, ikke mindst i den smukke gamle retssal 1. Den er  voldsom stor og her mærkes historiens vingesus. Her er mange vigtige  afgørelser truffet gennem årene og institutionen kalder på respekt. Det  samme gælder dommerne, der er blandt de dygtigste jurister i riget – her  tillades ingen genveje 😉

Scroll til toppen