Bilen er kommet for at blive. Gør Algade til sivegade.

Bilen er kommet for at blive. Gør Algade til sivegade.

Det er synd, hvis Roskilde Handels tanker om at gøre Algade til sivegade mødes med skepsis. Det er vigtigt for Roskilde at vores handelsliv har gode vilkår og her er det af betydning, at der er liv i vores by. Vi har mange års erfaring for at lukningen af Algade har givet alt for stor stilhed.

Kig dog andre steder hen i verden. Rom er vel det allerbedste eksempel. I denne pragtfulde by kan vi som turister opleve at gå sikkert mellem busser, biler, scootere og vareknallerter. Det heler kører fornuftigt. Trafikken er dæmpet til lav hastighed og alle indretter sig efter hinanden. Det giver liv og aktivitet.

Bilen er kommet for at blive. Problemet er ikke biler i Algade. Udfordringen er, at vi skal tage hensyn til hinanden. I dag er Algade gå- og cykelgade, men vi er vist mange, der har prøvet at være tæt på at blive kørt ned af en hurtigtgående cyklist, som kører ”på sin ret”, men uden hensyntagen til fodgængerne. Vi skal lære at tage hensyn til hinanden og det lader sig sagtens gøre at lade biler passere med lav hastighed og give dem mulighed for kort parkering. Det giver et andet og mere livligt bybillede.
Hvorfor skal det dog være så kedeligt. Lad os inspireres om ikke af Rom, så dog af de mange danske byer, der har indset at kørselsforbud var en fejl, hvorfor sivegaderne er indført.
Lad os støtte handlens ønske. Roskilde har behov for en stærk detailhandel.

Luk Algade op for biler og gensidig hensyntagen.

Scroll til toppen