20 år efter: Advokatnævnet har opdaget mediation !

20 år efter: Advokatnævnet har opdaget mediation !

Devisen ”Bedre sent end aldrig” hersker i Advokatnævnet, hvor formanden som bekendt forlanger at advokater lever op til en nulfejlskultur. Men kun advokater. Ikke Advokatnævn. Trods denne arrogance må jeg kippe med flaget, idet jeg nu kan konstatere, at Advokatnævnet har opdaget, at der findes noget, der hedder mediation. Mange vil vide, at det har vi arbejdet med i Danmark de seneste 20 år og nu begynder man så også at forstår det i Advokatnævnet. Det er en god dag.

Advokatsamfundets nyhedsbrev 24. februar 2015:

”Pilotprojekt med mægling og mediation i klagesager

Advokatsamfundet iværksætter fra 1. marts 2015 et pilotprojekt med mægling og mediation i udvalgte klagesager indgivet til Advokatnævnet.
I første omgang tilbydes som udgangspunkt mægling og mediation i sager, hvor der er klaget over et advokatsalær, og i kollegiale klager, det vil sige hvor en advokat klager over en kollega. Der er tale om et pilotprojekt, som i første omgang forventes at løbe i et år. Advokatsamfundet udvælger og tager kontakt til parterne i de klagesager, som vurderes egnet til at blive løst ved mægling og mediation, umiddelbart efter, at klagen er modtaget i Advokatnævnets Sekretariat. Det er frivilligt for parterne, om de vil deltage eller ej, og en part kan på ethvert tidspunkt udtræde af ordningen. En del af sagerne vil blive behandlet lokalt i advokatkredsene ved medlemmer af den lokale kredsbestyrelse, og en del vil blive varetaget af medarbejdere i Advokatsamfundet.
Baggrunden for pilotprojektet er ønsket om en hurtigere og smidigere behandling af klagesagerne, da det er erfaringen, at parterne bruger færre – både økonomiske og følelsesmæssige – ressourcer i sager, hvor parterne er i dialog med hinanden”.

KOMMENTAR: Det er da dejligt, at man nu er nået så langt.

Historikken er ikke køn. Allerede for fire år siden var deette spørgsmål på dagsordenen, men først nuj agerer man. Uforståeligt, at man i Kronprinsessegade kan være så lang tid om at handle.

I Advokaten juni 2011 svarede nævnsformand Jon Stokholm sådan om mediation :

”Andre lande – blandt andet England – har et system, hvor der skal være forsøgt mediation mellem parterne af en uvildig person, inden sagen kan blive indbragt for klagenævnet.
– Mediation er altid en overvejelse værd. Men spørgsmålet er, om forbrugerne vil se det som et omsvøb, siger Jon Stokholm”. Meget visionært, må jeg sige.

Jeg kommenterede det sådan:
”Visionerne lyser ikke ligefrem ud af interviewet med den ny formand. De eneste ord om ”fremtidens Advokatnævn” er, at kendelserne skal skrives ”meget bedre”. Det er prisværdigt og vigtigt, men utilstrækkeligt. I interviewet spørges, om vi i Danmark, som i udlandet, skal have regler om mediation, inden sagen kan indbringes for klagenævnet. Jon Stokholm svarer, at ”mediation er altid en overvejelse værd. Men spørgsmålet er, om forbrugerne vil se det som et omsvøb”. Han griber ikke chancen og viser proaktivt formandskab”.

I Advokaten 16. august 2011 skrev jeg:

”Spild af energi – brug mediation!

Og hvad med mediation? Vi er en hel branche, der støtter op om mediation og retsmægling. Hvorfor i alverden skal det redskab så ikke bruges, når vi taler klager over advokater? Jeg nægter at tro, at Jon Stokholm selv er overbevist om, at forbrugerne vil se det som et omsvøb”.
Og nu kommer det. Herligt.

Læs også: Advokaterne tager Advokatnævnet alvorligt – vi vil også tages alvorligt!

 

Scroll til toppen