Tillykke med Roskilde Festivalhøjskole – første nyetablerede højskole i Danmark siden 1969

Tillykke med Roskilde Festivalhøjskole – første nyetablerede højskole i Danmark siden 1969

10 års kamp for en festivalhøjskole i Roskilde er nu i mål. Med donationer på 20 og 50 millioner kroner har A. P. Møller Fonden og Realdania lagt de manglende 70 millioner til de 90 millioner, der var samlet i forvejen. Det er første gang i mange år – sidst skete det i 1969 – at der etableres en ny højskole i Danmark. Det er skønt den bliver placeret på Musicon sammen med Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festivals nye hovedsæde. Tillykke til Roskilde og til Roskilde – byen og festivalen.

Højskolen opføres i Roskildes kreative og musiske bydel Musicon og vil tilbyde læring i udvikling af kulturelle og sociale begivenheder med fag inden for blandt andet kommunikation, journalistik, ledelse, arkitektur, design og musik.

Højskolen etableres som kostskole under Højskoleloven og får plads til mere end 100 elever fordelt på forårshold og efterårshold af henholdsvis fem og fire måneders varighed. Det bliver det verdenskendte hollandske arkitektfirma MVRDV sammen med københavnske COBE arkitekter, der skal tegne højskolen i og omkring en eksisterende fabrikshal. Første spadestik forventes taget i løbet af 2015, og højskolen forventes at stå færdig i efteråret 2017.

Roskilde Festival Højskole tilstræber en balance mellem kreativt skabende, kommunikative og holdningsbaserede fag, og højskolens profil er skabt ud fra et ønske om at ruste den enkelte fagligt til studie– og arbejdslivet, aktivt til samfundslivet og personligt til tilværelsen. Der er 10 forskellige hovedfag, der til sammen udgør summen af de fagligheder, der skal til for at udvikle, planlægge, kommunikere og afvikle en kulturel eller social begivenhed.

JOURNALISTIK I – grundforløb
JOURNALISTIK II – specialeforløb
POLITISK KOMMUNIKATION
PR, STRATEGI OG BRANDING
KULTURLEDELSE I – grundforløb
KULTURLEDELSE II – CHANGE
GRAFISK DESIGN
ARKITEKTUR OG BYRUM
DIY (Makerspace /Industriel design)
KUNST

Lars Goldschmidt, Dansk Industri siger:
“En forudsætning for at drive og udvikle virksomhed i dag, er at ledelse og medarbejdere hele tiden arbejder med at forstå, hvordan man skaber værdi for andre. Det lyder banalt men i en globaliseret verden er det langt fra en selvfølge for de andre man skal skabe værdi for er afgørende forskellige fra en selv. Roskilde Festival Højskole ser ud til at kunne blive en unik bidragyder til dette arbejde.

Med en empirisk forankring i Roskilde Festival – oplevelsesbyen, der opstår igen og igen, kan der på højskolen skabes frugtbare møder mellem projektmagere, erhvervsfolk, kunstnere og mange andre i en læringsarena der tillader at alle dele af ens væren krop, intellekt, og følelser sættes i spil med henblik på at undersøge hvad der kan skabe værdi for andre og hvad den værdi kan være baseret på.

Festivalhøjskolen har dermed en faglig og læringsmæssig platform, der passer rigtig godt til de kompetencer erhvervslivet kommer til at efterspørge, og jeg vurderer, at højskolen har et stort potentiale i forhold til at overbevise fonde og erhvervsliv om sin berettigelse.”

Rektor Claus Niller, Roskilde Katedralskole, er formand for bestyrelsen, hvis sammensætning kan ses her.

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, siger:
”Højskolelivet, en fantastisk læring fra Roskilde Festivals erfaringer med frivillige og ildsjælene og det fællesskab, der kommer til at fylde Roskilde Festival Højskole, bliver vigtige elementer i udvikling af den nye Musicon-bydel. Højskolen er derfor en oplagt nabo til festivalen og rockmuseet. Det er vi i Realdania meget glade for at kunne støtte op omkring. Desuden vil projektet i den grad kunne være inspiration for andre som et eksempel på, hvordan tomme industribygninger og anlæg får nyt liv som del af en helhedsorienteret byudvikling.”

Tak til bestyrelsen. Tak til fondene. Tak til Roskilde Festival. Tak til Roskilde Kommune. Denne højskole vil komme til at få uvurderlig betydning for dens elever og for Danmark og verden. Tak.

Roskilde Festivalhøjskole

 

 

Scroll til toppen