I morgen: dom i rygersagen

I morgen: dom i rygersagen

I morgen afsiger Højesteret dom i rygersagen om Prince cigaretten.
imageI morgen afsiger Højesteret dom i rygersagen om Prince cigaretten

Ved den dom som Østre Landsret efter mere end 8 års behandling afsagde den 8. december 2011 lykkedes det ikke den fynske ryger Allan Lykke Jensen at få landsrettens ord for, at Skandinavisk Tobakskompagni har manipuleret med Prince cigaretterne med henblik på at øge nikotinoptaget og dermed rygernes nikotinaf hængighed. Sagen, der er den første i Danmark mod tobaksindustrien, og som har været baseret på de synspunkter, som har dannet baggrund for søgsmålet og regulering aftobaksindustrien i en lang række an dre lande, har Allan Lykke Jensen ankede til Højesteret, der i morgen afsiger dom i sagen.

Den af Allan Lykke Jensen anlagte sag er den første i Danmark mod tobaksindustrien. Sagen blev anlagt efter tobaksindustrien i juli 20image00 efter aftale med Sundhedsstyrelsen havde offentliggjort en liste over 37 tilsætningsstoffer til cigaretter. Indtil da havde offentligheden været uvidende om, at der blev brugt tilsætningsstoffer ved fremstilling af cigaretter.

Listen over tilsætningsstoffer fra 2000 har siden vist sig at være ufuldstændig, idet der nu indberet tes ca. 250 tilsætningsstoffer i cigaretter, herunder en lang række kræftfremkaldende stoffer og stoffer, der er mistænkt for at øge en rygers afhængighed af nikotin.

Allan Lykke Jensens erstatningskrav er på kr. 53.000. På tidspunktet for sagens anlæg havde Allan Lykke Jensen røget Prince cigaretter i 47 år og var dybt nikotinafhængig.

Allan Lykke Jensen har under hele sagsforløbet fremhævet, at hans erstatningskrav ikke er begrundet i, at han vil have erstatning fordi han ikke vidste, at det var farligt at ryge. Han har fremhævet, at han med det fremsatte erstatningskrav ønsker et opgør med, hvorvidt tobaksindustrien

o Ved hjælpe af tilsætningsstoffer har manipuleret med nikotinoptagelsen og dermed har øget nikotinafhængigheden.

o Om der er manipuleret med konstruktionen af Prince cigaretten, således at forbrugerne får langt mere nikotin og tjære end angivet i deklarationerne.

Under retssagen er det kommet frem, at Skandinavisk Tobakskompagni lige siden introduktionen af Prince har vidst, at rygning var stærkt helbredsskadeligt, og at nikotin var afhængighedsskabende. Skandinavisk Tobakskompagni har dog aldrig fundet anledning til at advare forbrugerne om hel bredsskaderne og først inde i dette århundrede har Skandinavisk Tobakskompagni offentlig ind rømmet, at rygning kan forårsage en lang række sygdomme, herunder kræft og hjerte.

Listen over tilsætningsstoffer fra 2000 har siden vist sig at være ufuldstændig, idet der nu indberet tes ca. 250 tilsætningsstoffer i cigaretter, herunder en lang række kræftfremkaldende stoffer og stoffer, der er mistænkt for at øge en rygers afhængighed af nikotin.

Skandinavisk Tobakskompagni har under sagen nægtet at oplyse hvilke tilsætningsstoffer, der an vendes i Prince og med hvilke mængder.

Under retssagen har et af de centrale emner været at få bragt egnede syns- og skønsmænd i for slag. En del af de syns- og skønsmænd, som blev bragt i forslag af Skandinavisk Tobakskompagni var alle syns- og skønsmænd med direkte eller indirekte tilknytning til tobaksindustrien.

Sagen er for Højesteret blevt ført af advokat Karsten Høj, Elmer&Partnere.

Scroll til toppen