Er de sociale medier en trussel mod demokratiet

Er de sociale medier en trussel mod demokratiet

Sociale medier. En trussel mod demokratiet?

Min kronik i Berlingske Søndag om Gadens Parlament og Jensen Bøfhus-sagen er pt den 3. mest læste på Berlingske. Kommentarerne vælter ind, desværre markant mange som viser, at essensen i mit indlæg ikke forstås.
Min kronik i Berlingske Søndag om Gadens Parlament og Jensen Bøfhus-sagen er pt den 3. mest læste på Berlingske. Kommentarerne vælter ind, desværre markant mange som viser, at essensen i mit indlæg ikke forstås.

Jeg har svaret følgende:

Det er uoverkommeligt at kommentere på hele rækken af indlæg. Jeg må blot konstatere, at mange ikke kan eller ikke vil forstå, at vores samfund bygger på, at vi vælger et Folketing, der lovgiver og så har vi domstole, der skal fortolke lovene og politi, der skal tage sig af dem, der ikke forstår det. Folketinget har vedtaget en varemærkelov. Domstolene har afgjort, at denne lov er brudt. Folketinget har vedtaget en markedsføringslov og domstolene har konstateret, at denne lov er brudt. I begge tilfælde er det Jensns Bøfhus, der har fået krænket sine rettigheder. Så længe lovene ikke er ændret må vi derfor affinde os med domstolenes resultat. Denne sag handler ikke om hvor vi handler eller går på restaurant. Enhver kan naturligvis vælge frit, men det er et angreb på vores demokrati, når en virksomhed under anvendelse af ulovlige metoder søges nedlagt, blot fordi den har fået ret i, at den er krænket. Den slags uorden er gadens parlament. Mit budskab er, at vi er så vant til at se de sociale medier benyttet på en meget grov og forkert måde, at vi måske er for dårlige tol at reflektere over betydningen. I den konkrete sag er jeg overrasket over at se boykot-siden – med hele dens uværdige og delvis ulovlige indhold – støttet af en række mennesker jeg kender som særdeles fornuftige samfundsborgere. Som jeg skriver er det mit gæt at de er lokket med i et øjebliks vrede. Det er forståeligt, men de må nu være kølet så meget af, at de kan se konsekvenserne. Derfor opfordrer jeg til, at de af-liker deres like på boykotsiden. Jeg er udmærket klar ove, at mit synspunkt gør mig til et let offer, men jeg holder fast i, at det er nødvendigt at sige fra. Af hensyn til vores demokrati, der er langt mere skrøbeligt end alt for mange antager.

Læs kronikke Gadens parlament forsøger at knægte en virksomhed

Scroll til toppen