Erhvervslivet bør blande sig noget mere

Erhvervslivet bør blande sig noget mere

Politik og erhverv lever hver sit liv – måske mest på Sjælland  og lidt mindre adskilt jo længere mod vest vi kommer ? Der er kryds, men ofte er de karakteriseret ved at ansvaret lægges lidt væk, så ingen kommer i for direkte berøring med den farlige politik. Vælgerforeningerne har historisk haft en vigtig rolle, men i dag findes der ikke samme vitalitet her som før.

Udviklingen kan skyldes at der er blevet talt for meget politik og for lidt erhverv og det er ganske vist, at mange erhvervsfolk ikke har lyst til at placere indflydelsen i et bestemt ressort som f.eks. et bestemt politisk parti. Nogle løser dette ved at støtte flere partier og senest har vi set HK tale om at udvide tilskudspaletten til venstre og konservative. I erhvervslivet har vi så erhvervsforeninger og interesseorganisationer – fra de landsækkende til de lokale og de mere eller mindre lukkede mødefora som Rotary, VL-grupper, hvor politik ikke er i front.

MANGE BETRAGTER ERHVERVSLIVET som noget, der af sig selv kører i baggrunden som en uudtømmelig kilde til samfundets underhold. Det kan så enten være samfundets eller erhvervslivets skyld, men det er hverken heldigt eller rigtigt. Kan erhvervslivets kompetencer nyttiggøres til gavn for samfundet ? Ja da – og vi kan med fordel bruge kommunalvalget som afsæt. Vi forstår i erhvervslivet betydningen af at en virksomhed har en dygtig ledelse og det er klart, at erfaringerne kan oversættes til ledelse af en kommune. Hvem leder den bedst ? Hvordan sikres kontinuiteten ? Hvordan brydes kontinuiteten og hvordan fastlægges en brugbar vision, mission og strategi for en by ? Jeg har kun mødt erhvervsfolk, der har en formfuldendt og helstøbt mening herom, men jeg har ikke mødt mange erhvervsfolk, der vil lægge de skarpe meninger frem i lyset. Af hensyn til virksomheden, siges det. Eller på grund af traditionen spørger jeg ? Ville det være rigtigt om erhvervsledere tog bladet fra munden og deltog i debatten om fremtidens ledelse af den kommune virksomheden og dens medarbejdere er en del af ? Eller skal den debat alene overlades til privatpersoner ?

DET VIL VÆRE KLOGT OG GIVENDE om erhvervslivet bød mere ind i den lokale debat og tog på sig at videregive egne erfaringer og oplevelser som en direkte del af det lokale samfundsliv. Derved vises flaget, der tages et medansvar og der bidrages. Erhvervslivet vil blive en mere håndgribelig del at livet og ikke en skjult selvfølgelighed. Min påstand er, at det er for let at slå korsets tegn og så melde hus forbi i et så vigtigt anliggende som valget af ledelsen for en ”virksomhed” med mange tusinde ”ansatte”. Den der ikke vælger, vælger jo alligevel.

Lad os rundt omkring sætte os sammen for at vurdere, hvad der er bedst for det lokalsamfund vi virker i. Det skal ikke ske med krav om at vi har patent på sandheden, men med respekt for det samfund vores virksomheder er en del af. Fremtiden kommer ikke af sig selv – den bestemmes af mennesker. Jeg synes at vi som erhvervsfolk tydeligere bør deltage i at definere fremtiden for vores lokalsamfund. Det kan fint foregå som partiuafhængige tiltag, hvor afsenderen skal være et engageret og bevidst (og ikke berøringsangst) erhvervsliv, der klart demonstrerer evne og vilje til at tage medansvar. Med de muligheder og de risici det koster at træde i karakter. Alting koster – også ingenting. Lad os vælge alting frem for ingenting.

 

Scroll til toppen