13 gode grunde til ikke at oprette testamente

13 gode grunde til ikke at oprette testamente

Hvorfor dog lave et testamente, spørger mange? Og ja – selvom jeg er advokat, der har hjulpet i hundredevis eller tusindevis med et testamente – så – ja – hvorfor dog egentlig det?

Her er 13 gode grunde

1. Jeg regner med at leve evigt.

2. Min samlever gennem mange år skal ikke arve noget efter mig, og det er kun rimeligt at hun/han skal flytte fra mit hus/ejerlejlighed, så mine egne børn kan sælge og få pengene udbetalt

3. Jeg er gift, og vi har “dine børn og mine børn og vores børn” – og jeg regner ikke med at blive den længstlevende.

4. Hvis jeg dør først, skal min ægtefælle sidde i uskiftet bo og ikke have lov at gifte sig med en anden.

5. Det er rimeligt, at mine børn, når de er 18 år, kan få hver deres sportsvogn – derfor behøver jeg ikke at båndlægge arven hverken helt eller delvist.

6. Jeg ved godt, at min søn skylder til højre og venstre, men når han arver mig, så er det da kun rimeligt, at arven går direkte til kreditorerne, så det ønsker jeg ikke at forhindre.

7. Mine børnebørn skal ikke arve noget, de må nyde mig, mens jeg lever, og jeg vil derfor ikke sikre dem mindegaver eller læsepenge i testamente.

8. Jeg ønsker, at mine arvinger skal dele alt, hvad de har arvet efter mig, med deres ægtefælle, hvis de senere skal skilles eller separeres, og derfor er et testamente overflødigt.

9. Jeg er ugift og har hverken børn eller nær familie (forældre, søskende eller søskendebørn) – og jeg ønsker, at staten skal arve alt, hvad jeg efterlader mig.

10. Jeg ved godt, at jeg kan undgå boafgift ved at lade friarven efter mig gå til et velgørende formål, men det ønsker jeg ikke.

11. Jeg ønsker, at det skal være sidste gang mine arvinger ser hinanden, når de efter min død skal mødes for at dele indboet efter mig, og at det skal være en oplevelse de aldrig vil glemme

12. Jeg er gift, og vi har ikke nogen børn sammen, men jeg har mine egne børn. Ved min død ønsker jeg, at min ægtefælle straks skal udbetale en fjerdedel af formue til mine særbørn.

13. Jeg har for mange år siden oprettet et testamente og jeg regner ikke med, at der er mulighed for at forbedre retsstillingen, selv om vi har fået en ny arvelov.

13 gode grunde til ALLIGEVEL at oprette testamente

Her har jeg indsat mine kommentarer til de 13 ”gode” grunde til ikke at oprette testamente.

 1. Du vil i så fald blive den første i historien.
 2. Var det så ikke bedre at flytte fra din samlever og finde en, du vil dele tilværelsen med ?
 3. Tænk hvis du ikke får ret ! Der bliver noget at tage stilling til. Måske kan du få fordele ved at gøre det nu. Og så kan du ligefrem håbe på at blive ældst.
 4. Uskiftet bo giver dig ingen garanti for at din hustru som længstlevende vil leve i cølibat – og tænk hvis du kan se det hele fra oven. Mon det virkelig er dit ønske ? Uskiftet bo er på mange måde en rigtig dårlig løsning. Den har givet mange familier problemer.
 5. Måske ikke – men ofte har det vist sig at være klogt at indføre en velgennemtænkt båndlæggelsesklausul. Overvej det.
 6. Hvis du mener det, så betal kreditorerne nu. Men det er jo ikke sikkert du ved eftertanke synes at dine penge skal placeres hos kreditorerne – når det nu kan undgås.
 7. På den måde er du også sikker på, at de vil tænke meget på dig.
 8. Fint nok – du kan jo også gå et skridt videre og forære din svigerdatter eller svigersøn en gave allerede nu – eller i det mindste testere lidt til fordel for svigerdatteren ?
 9. Godt, men staten værdsætter det ikke. Har du overvejet en velgørende forening ? Du kan få en liste hos Forum Advokater.
 10. Har du regnet på det – Forum Advokater giver dig gerne et eksempel.
 11. Du kan ikke være sikker. Hvis først arvingerne bliver uenige kan det føre til retssager og årelang splid. Og du vil altid være i deres erindring. Det er måske værd at skrive lidt om fordelingen i dit testamente ?
 12. Har du spurgt hvordan din ægtefælle ser på det ? Har I undersøgt alternativerne ? Der er mange.
 13. Det kan være du har ret. Men mange ville ændre deres testamente, hvis de kendte virkningen af at lade være. I værste fald kan det betyde at den arv dine arvinger modtager kan forsvinde ud i den blå luft.

13 vigtige facts om arv og testamente

Professor dr. jur. Finn Taksøe-Jensen, Københavns Universitet er specialist i arvelovsforhold og han har efter større undersøgelser bl.a. fundet ud af følgende, som jeg her sammen med andre råd har indsat i en talrækkefølge, der ikke er prioriteret.

1. 15.000 danskeres formue ender hvert år i de forkerte lommer. Det anslås at svare til omkring 20 milliarder kroner – om året.
2. 1,5 millioner mennesker ville formentlig skrive testamente, hvis de vidste hvilke fordele de kunne få ved det.
3. Kun 350.000 har skrevet testamente i dag.
4. Af de 1,5 millioner har 500.000 et akut behov for at oprette testamente.
5. Yderligere 800.000 ville oprette testamente, hvis de kendte fordelene derved.
6. Af de danskere, der har oprettet testamente burde halvdelen som følge af ny lovgivning ændre testamentet.
7. Vi har ca. 300.000 papirløse par i Danmark. De burde lave testamente.
8. Vi har ca. 380.000 ægtepar har børn de ikke begge er forældre til. De burde lave testamente.
9. Prisen for et testamente er mange gange mindre end prisen for at få klaret problemerne bagefter – i mange tilfælde kan problemerne slet ikke klares.
10. Mange testamenter tilsidesættes hvert år, fordi de ikke opfylder lovens krav.
11. Adskillige testamenter er behæftet med fejl, som bevirker, at arven fordeles anderledes end ønsket.
12. Mange testamenter rejser flere problemer end de løser og bør ændres.
13. Formålet med testamentet? Fordelingen af arven? Vil du råde over bestemte ting, give legater, gaver eller støtte velgørende formål? Kan længstlevende ændre testamentet? Kan det kaldes tilbage? Dødsgaver og dødslejegaver – pas på. Organ donation – er det overvejet og hvordan har du meddelt det til andre? Begravelse eller ligbrænding og gravstedets vedligeholdelse? Gaver og løsørelegater. Pengegaver. Fri for boafgift eller? Rentenydelser (der indsættes et beløb på en konto og ”personen” kan hæve renter indtil dennes død, hvorefter den indsatte sum tilfalder testators (= dine) livsarvinger. Udtagelsesret? Spare arveafgift? Hvilken forening og hvorfor? Særeje – og da hvilken særejeform? Båndlæggelse? Hvem opgør boet? Arveforskud og arveafkald. Undgå splid.

 

Scroll til toppen