Dommere holder med staten i skattesager

Dommere holder med staten i skattesager

Chancen for at vinde sager over staten er lille. Og den bliver stadig mindre. Der findes dommere, hvor medholdsprocenten for borgeren i perioden 2002-2011 er nul. Nul. Andre gange kan en borger være heldig, at dommere med en mere positiv indstilling til skatteyderne træffer afgørelse i borgerens favør. Men borgerne taber i – hold nu fast – 85% af de anlagte sager. En tredjedel af dommerne i Østre Landsret har en medholdsprocent på fem procent eller lavere.

I Højesteret er medholdsprocenten faldende. Fra ca. 25% i begyndelsen af 1990’erne til 18% i perioden 2002-2006 til 12 % i perioden 2007-2011.

Mikkel Faurholt konkluderer i den nye udgave af Magasinet udgivet af brancheforeningen Danske Advokater, at ”de danske borgere, der anlægger retssager mod staten om skatteforhold, deltager i et lotteri, når det kommer til hvilke dommere, der træffer afgørelse i de enkelte sager.

Grundlovens § 63 bestemmer, at domstolene påkender spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser. Advokat Lida Hulgaard har gennemgået domme i civile skattesager, som Højesteret og Østre og Vestre Landsret har afsagt i 10-året 2002-2011, med fokus på de enkelte dommeres stemmer (vota) i disse sager.

Skatteyderne får kun medhold helt eller delvis i omkring 15 pct. af sagerne, og i Højesteret har medholdsprocenten været faldende i 10-året. Der er betydelige forskelle i medholdsprocent imellem de enkelte dommere, og der er erfarne dommere med mange sager bag sig, der ikke i nogen sag i perioden har givet en skatteyder medhold, hverken helt eller delvis. Undersøgelsen rejser det spørgsmål, om domstolene sætter borgernes retssikkerhed i højsædet.

Der er mange retssikkerhedsmæssige problemer i Danmark. Et af de helt sorte områder er borgeren mod staten og noget kan tyde på, at skatteområdet er særlig hårdt ramt. Advokat Lida Hulgaards konklusioner i undersøgelsen bør få vores politikere til at interessere sig for området.

Undersøgelsen er omtalt i Tidsskrift for Skatteret 2014.132

Scroll til toppen