Dansk erhvervsliv har slet ikke forstået at tage mediation til sig

Dansk erhvervsliv har slet ikke forstået at tage mediation til sig

Det er en gåde, at danske erhvervsliv ikke har tager mediation til sig. EU har netop offentliggjort en undersøgelse af hvordan de 28 medlemslande har modtaget EU’s opfordring til at bruge mediation aktivt i dagligdagen.

Undersøgelsen viser, at der i et land, vi normalt ikke ser som foregangsland på retslivets felt, Italien, i 2012 var mere end 12.000 mediationer – om måneden. I Danmark var der færre end 2.000 – på et helt år – inklusiv retsmæglingerne.

Der er mange forklaringer på den store forskel (udover landenes størrelse). Blandt andet har der gennem en årrække været massiv politisk fokus på mediation i Italien, mens Danmark har forholdt sig meget stille på feltet og fra politisk hold har der slet ikke været fokus. Den politiske opbakning i Italien har resulteret i, at man der har forsøgt at øge udbredelsen af mediation ved hjælp af regler om obligatorisk mediation, økonomiske incitamenter for parterne til at vælge mediation og udtrykkelig pligt til at rådgive om mediation for advokater.

Mange penge at spare

Andre undersøgelser har dokumenteret, at virksomhederne i Danmark kan spare mellem 140 og 215 millioner kroner årligt ved at benytte mediation i videre omfang end nu. Har en virksomhed f.eks. en retssag om fem millioner kroner, så vil der ved mediation typisk kunne spares mellem 100.000 og 200.000 kroner i forhold til at benytte domstole eller voldgiftsret. Er det en sag om f.eks. 100.000 kroner kan der ved mediation ofte spares mellem 30.000 og 60.000 kroner, i nogle tilfælde mere. På sagsomkostninger alene.

Udover de store økonomiske fordele kommer de fordele, der i øvrigt er ved mediation: tidsmæssigt er det en løsning, der overgår rets- og voldgiftssager fuldstændig. En konflikt kan løses inden for en-to uger, men s en rets- eller voldgiftssag typisk vil vare mellem et og tre år – med udsving til begge sider.

Hvorfor bruges mediation ikke mere?

Det gode spørgsmål er: hvorfor bruges mediation ikke i større omfang? Mit bud er: ukendskab. Jeg tror mange advokater – ikke mindst i erhvervslivet – mangler erfaring med mediation og derfor vil der være en tilbøjelighed til ikke at anbefale det. Hvis din advokat advarer mod mediation, så bør du derfor sikre dig, at advokaten også har en personlig erfaring med netop mediation. Er det ikke tilfældet, bør du virkelig tænke dig om, før du følger et råd om at fravælge mediation.

Hvad kan medieres?

Alt kan i princippet inddrages ved en mediation og afgørelsen træffes på parternes præmisser – ikke efter bestemte regler og ikke efter en bestemt retspraksis. Juraen viger pladsen for parternes fælles administration af fornuften. Det føles godt for deltagerne og det giver resultat.

Lyder det for nemt ? Jamen det er skam ikke nemmere end som så: hvis parterne ikke vil bide til bolle og forholde sig til egen konflikt, så lykkes mediationen ikke og konflikten må så sendes til ekstern behandling hos advokater og dommere. De gør et stykke professionelt arbejde, men har af gode grunde ikke et ejerskab til tvisten. De skal kæmpe ensidigt og enøjet på hver sin side, mens dommeren skal vogte over regler og formalia. Juraen er aldrig så facetteret som den virkelighed, der skal tags stilling til. Derfor vil en ekstern tvisteløsning aldrig kunne blive ligeså hurtig, billig, god og langtidsholdbar som en fælles løsning truffet direkte mellem parterne.

Mediation er langsomt ved at finde indpas i Danmark. Vi kan spare både penge, tid og ubehag ved at gøre som i Italien: lad os speede processen op.

Dette indlæg har været bragt i Dagbladet Erhverv 20. februar 2014

Scroll til toppen