Politikerne er lige glade med retssikkerheden – et problem for demokratiet

Politikerne er lige glade med retssikkerheden – et problem for demokratiet

I dagens Berlingske fortælles om, at Folketinget er lige glade med de vejledende høringsfrister, de selv har sat. Artiklen kan også læses som en klar dokumentation af, at selv førende medlemmer af Folketinget ikke gør en indsats på området, selvom det ville være enkelt at gøre det.

Nu kan man så diskutere, om min overskrift er rigtig. For er politikerne lige glade? Det benægter de selv, men jeg kan ikke forstå, at det skal være så svært at gøre noget ved det man vedstår er for dårligt. Dette har stået på i de sidste mange, mange år og kun små fremskridt opleves. Når denne ligegyldighed findes på centrale steder, må politikerne tåle en sund skepsis.

Margrethe Vestager lover nye "svipsere".

Margrethe Vestager lover nye “svipsere”.

Før valget udtalte Margrethe Vestager om den daværende regering, at manglende overholdelse af høringsfrister var udtryk for en ”magtarrogance” der ”tangerer Berlusconis”. I regeringsgrundlaget hedder det herom:

”Regeringen vil i tæt samarbejde med Folketinget sikre høj lovkvalitet gennem
rimelige høringsfrister, der sikrer, at organisationer og andre høringsparter har
ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer. Samt at
høringssvar og et høringsnotat med ministeriets bemærkninger foreligger i god tid
forud for førstebehandlingen. Der skal være mulighed for dispensation, så man i
særlige tilfælde kan have en meget kort høringsfrist, ligesom Folketinget i dag har
regler for at man i særlige tilfælde kan hastebehandle et lovforslag”.

Alligevel overholder den nuværende regering ikke reglerne. Og Vestager siger ligefrem, at der givetvis vil være ”svipsere” fremover. Sic!

Det får mig til at stille fire spørgsmål til politikerne:

1. Spørgsmål til Karina Lorentzen, formand for Retsudvalget:

”Hvordan kan du som formand for Retsudvalget i Berlingske svare som om det kommer bag på dig, at der er sket gentagne overskridelser af høringsfristerne også i love, der gør undtagelser til Grundloven”. Du er advaret om det gang på gang, mn gør ingenting, før avisen kommer med mikrofonen. Synes du det er troværdig politik”?

http://www.b.dk/nationalt/masser-af-sjusk-naar-staten-faar-adgang-til-din-bolig

2. Spørgsmål til Bertel Haarder:

Bertel Haarder - åbenbart en meget tålmodig mand

Bertel Haarder – åbenbart en meget tålmodig mand

”Du er medlem af Folketingets Præsidium og erkender, at den beskrevne slendrian også skete i din regeringstid. Alligevel fortsætter det og du sidder stille i Præsidiet, indtil der kommer en mikrofon forbi din næse. Synes du det er troværdig politik”?

3. Spørgsmål til Mogens Lykketoft:

”Du er formand for Folketinget og du mener ifølge Berlingske, at Folketinget kun skal overholde deres egne vejledende høringsfrister ”hvis love er vidtrækkende og vidtgående i deres konsekvenser, principielle i forhold til Grundloven eller komplicerede, så man risikerer fejl”. Hvorfor skal frister ikke overholdes altid. Synes du det er troværdig politik”?

4. Spørgsmål til alle medlemmer af Folketinget:

Høringsfristerne - alt for korte  i alt for mange år.

Høringsfristerne – alt for korte i alt for mange år.

”Hvordan kan I som folkevalgte sidde og se på, at regering efter regering er ligeglade med de vejledende høringsfrister. Synes I det er troværdig politik”?

Og Berlingskes artikel er faktisk for mild. Realiteten er ifølge Advokatsamfundet, at 15% af lovforslagene i 2010var på 7 dage eller derunder. Vi har oplevet høringsfrister ned til to dage, hvilket naturligvis gør høring meningsløs. Ingen kan med den frist lave et seriøst høringssvar.

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen: "Slendrian".

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen: “Slendrian”.

Højesteretsdommer Jens Peter Christensen siger det, som det er, i Berlingske: Det er ren og skær slendrian fra Folketingets side. Netop. Slendrian. Hvorfor pakke det ind i høfligheder. Klar tale giver mening. Selvfølgelig skal Folketinget opføre sig forbilledligt og efter at skiftende regeringer de sidste 10-15 år har lovet forbedringer, når pressen, advokaterne eller andre har presset, så må vi kæve, at der handles. Kan vi leve med et Retsudvalg og et Præsidium, der opfører sig som vi har set? Med ministre, der lover guld og grønne skove og så blot varsler nye ”svipsere”? Hvad sker der på områder, som ikke lige så let lader sig kontrollere? Er det lige så galt fat, må jeg spørge. Og jeg frygter for svaret.

Mangler.

Mangler.

Vi ser her endnu et eksempel på at Folketinget overordnet set opfører sig som om de er fløjtende lige glade med retssikkerheden. Det er slemt nok. Værre er det, at medlemmerne, hver gang de spørges, hævder det modsatte. Men det er for gennemskueligt, når f.eks. en formand for Folketingets Retsudvalg tilsyneladende er overrasket over at se resultatet af Folketingets arbejde. Hvordan kan sådan en formand være i tvivl om, at der f.eks. på området for adgang til den private ejendom er sket er tale om et skred i lovgivningen, som reelt er udtryk for, at Folketinget tillader Grundloven sat ud af kraft. Og man gør intet – bortset fra at flæbe lidt, når en mikrofon kommer forbi – og så ved de garvede godt, at de trygt kan de sove videre til næste gang pressen spørger. Så kan de gentage deres intetsigende svar.

Det er skidt for et demokrati, hvis noget så centralt som retssikkerheden ikke interesserer de mennesker, der har fået magten til at vedtage samfundets love. Vi har et demokrati, som mange misunder os. Men det står skidt til med at vise en fornuftig adfærd fra de mennesker, der bliver betalt for at forvalte en enorm magt. Og dem, der skal påtale det, hyller deres kritik i høfligheder, så kritikken ikke mærkes og så overlader de vagten til pressen.

Berlingske:Masser af sjusk, når staten får adgang til din bolig

Politikere lover (igen) at gøre noget for borgernes retssikkerhed (holder de det mon denne gang?)

Ja tak til bedre retssikkerhed – nej tak til tant og grundlovsfjas – vi mangler en vågen presse, der gider konfrontere politikerne

Hvad er retssikkerhed…Helle og Villy er tavse – Pia ved det ikke – fra Folkemødet

Kære Line Barfod – du skuffer fælt nu. Gør noget ved fri procesreglerne i stedet for – tak

Kære erhvervsliv – retssikkerhed – HVOR ER I HENNE??

Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokaters kritiske høringssvar

Lad os få en kommission om retssikkerhed

 

Scroll til toppen