Hvorfor er der ikke flere medlemmer af politiske partier?

Hvorfor er der ikke flere medlemmer af politiske partier?

Alle politiske partier bløder på medlemssiden. De vil gerne have nye medlemmer. Hvorfor sker det ikke?

Respekt - giver respekt

Respekt – giver respekt

Jeg tror det er fordi de politiske partier lever i det forrige århundrede. Jeg tænker ikke på medlemmernes alder – selvom den er godt der op ad – men jeg tænker på hele set upet for disse foreninger. Jeg har snuset til dem og jeg kan slet ikke forlige mig med den måde, det kører på.

En ting er, at alle forventes at være klar til at stille sig til rådighed for at uddele alt fra æbler til at sætte plakater op og pille dem ned, gå med gammeldags borchurer og stille sig frem på torvet. Værre er det, at der forventes en særlig holdning, som går ud på, at man skal holde enhver form for kritik internt og for hermetisk lukkede døre. Det forventes også, at man er ”loyal” i den forstand at ethvert tilløb til at anerkende politiske modstandere anses som en form for værnemageri.

lytte 2Jeg har i og for sig ikke noget mod at være med i et parti, men jeg vil ikke deponere min ret til at tænke selv og til at ytre mig, som jeg finder det godt.

I valgkampen fik jeg en henvendelse, der gik på om jeg ville skrive under på en annonce, hvor overskriften er: ”Vi har stor respekt for din indsats” og så med et billede af den socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen. Jeg hører til de ganske mange i Roskilde, der mener, at borgmesteren har gjort sig fortjent til en sådan anerkendelse. Blandt de mange, der har erklæret sig enige, er der en temmelig stor del, der mener, at den slags ytringer ikke må fremsiges i en valgkamp.

Læg mærke til titlen

Læg mærke til titlen

Deres tankegang er, at hvis jeg skriver under, så er der nok nogle der mener, at det er en opfordring til at stemme på borgmesteren og ikke på det parti, som jeg opfordrer folk til at stemme på. Derfor er det helt uacceptabelt at gøre som jeg har gjort, mener de. Her hopper kæden af for mig. Hvordan ved de, hvad der er resultatet af min medvirken? Kunne det for eksempel tænkes, at vælgere ikke har en IQ under normalgennemsnittet? At de kan forstå forskellen på at anerkende en god indsats og så spørgsmålet om hvor krydset skal sættes? Det tror jeg på, men måske er det min IQ, det er galt med?

Det er karakteristisk, at mange af dem, der gør vrøvl, har siddet på deres hænder under hele valgkampen. Uden at gøre noget synbart aktivt for den, de støtter. Når de så – ofte på en lidt salvelsesfuld måde – råber op, er de efter min mening med til at fjerne enhver motivation til indmeldelse i klubberne rundt. Resultatet er, at vort højt besungne demokrati har sine dybeste rødder i forsamlinger, der er mere eller mindre tilfældige sammenrend af mennesker, der tiltrækkes af den gammeldags model.

Liberal Alliance har netop ekskluderet seks medlemmer. Formand for hovedbestyrelsen Leif Mikkelsen siger, at alle seks personer har fået advarsler på en mere eller mindre direkte måde, inden de blev smidt ud af partiet på grund af partiskadelig virksomhed. Vi kan blot ikke få oplyst, hvad der nærmere ligger i det. Mit eget gæt er: gammeldags tankegang ho partiledelsen. Journalist Jeppe Juhl har iflg Berlingske meldt sig ud af LA i protest mod beslutningen og han siger i den forbindelse, at “der hersker ingen tvivl om, at beslutningen er kolossal stupid, og i sidste ende vil skade partiet”. Eksemplet, der er er dugfrisk, passerlige præcis ind i mine fordomme mod den selvfedme, der præger tankegangen i politiske partier. LeifMikkelsen har fundet en plads, hvor han kan få opfyldt de politiske ambitioner hans vælgere ikke lod ham opfylde. Og nu sidder han så med ved bordet og ekskluderer uden at ville fortælle nærmere om baggrunden. Hvilket forstandigt menneske vil frivilligt melde sig i en sådan klub?  Og sådan er det også i andre partiforeninger. Alligevel går meget tid med at medlemmerne undrer sig over at vi andre ikke kunne drømme om at sætte os med ved kakkelbordene.

 Jeg tror det ville være godt for vort demokrati om der kunne ske lidt luftfornyelse i de politiske foreninger. Sig goddag til virkeligheden og indse, at moderne mennesker ikke vil melde sig til et formål, hvis de ved indgangen skal afgive deres dytringsret og som belønning får pligten til at rende rundt i bestemt tøj for at sætte valgplakater op og derefter fjerne dem igen.

Joy Mogensens parti fik en markant fremgang og Joy fik næsten 12.000 personlige stemmer. Jeg er lidt stolt af, at jeg med en enkelt annonce har været med til at frembringe dette opsigtsvækkende resultat og jeg vedstår min beslutning overfor enhver. Og til alle dem, der nu forklarer, at de da sandelig gerne vil lytte og gerne vil have mig til at være medlem: kære venner – løbet er kørt. Jeg gider simpelthen ikke bruge min tid op ad bakke på at vende stemningen hen over voksdugen. I må selv rode md det. En god begyndelse kunne være at bruge tiden i foreningerne på at lufte ud og rydde op i fordommene og undlade at bruge tiden på os, der som fri fugle ytrer os for og imod jer og for og imod jeres politiske modstandere. Min kritik betyder ikke, at jeg ikke har forståelse for jeres store indsats og tidsforbrug – min påstand er, at I bruger kræfterne forkert.

I ønskes alle held og lykke med demokratiet.

Scroll til toppen