Hvad koster det at flyve med forsvaret?

Hvad koster det at flyve med forsvaret?

Når en lystsejler forvilder sig på havet og skal reddes ind, så læser jeg uhyrlige tal på hvad en redningsaktion koster. Det samme gælder, når jeg ser hvordan man opgør prisen på en flyvetur med forsvaret – hvad enten det er Dronningen eller en politiker, der flyver med. Hvordan hænger det mon sammen?

Jeg har dannet mig følgende oversigt over forklaringen. Den handler om et miks mellem matadorpenge, rigtige penge og politik.

Forsvaret er i dag opdelt mellem nogle operative enheder – altså dem, der bevæger sig (fagfolk kalder det vist HRN, FLV, SVN, FE og Arctic Kommando). Og så er der driftselementerne – de bevæger sig ikke – og kaldes blandt fagfolk vist nok for Forsvarets Bygnings og Etablisementstjeneste (FBE), Forsvarets Materiel Tjeneste (FMT) og Forsvarets Koncernfælles IT Tjeneste (FKIT). FBE ejer alle kaserner, flyvestationer og flådestationer i forsvaret. FMT projekterer alle indkøb, service samt udbud i EU etc. (her sidder alle ingeniører, Indkøbere og jurister), FKIT varetager al drift og indkøb af licenser samt alt it-materiel og varetager driften af alt administrativt IT.

Forsvaret bruger ikke intern afregning i menneskepenge, men i matadorpenge. Altså: der betales med finanskroner til forsvarets leverandører, men internt flyttes rundt med matadorpenge. Hvis du vil bygge et hus i dag koster det måske omkring 10.000 kr. pr. kvadratmeter, men når forsvaret bygger et hus, så koster det 35.000 kr. pr. kvadratmeter. Det er fordi byggeriet skal finansiere FBE ingeniører, byggesagsfolk og deres husleje, lønninger, lys og varme etc.

Vanvid at bygge for 3,5 gange markedsprisen? Ja, men det er fordi det er vedtaget at sådan financierer man FBE. Alle omkostninger til græsslåning, rengøring etc. betales af de Operative via en såkaldt Service Level Agreement (SLA). Matadorpenge.

En bombe over Libyen som blev annonceret i medierne til en pris af 300.000 kr. pr styk, selvom den kan købes i USA for 15.000 kr. Forsvaret regner så: 15.000 kr. for selv bomben, transport til DK, opbevaring i bygning, lys til bygning, varme til bygning, bevogtning af bygning, transport til Sicilien, ophængning på kampfly, transport af bombe i luften, af pilot der skal have løn, fly der skal afskrives, teknikkere der skal have løn etc. etc.

Soldaterne får løn om de er i DK eller er ude, omkostningen til flyet er det samme om den står i Danmark eller en base i udlandet. Det mest rigtige ville jo være, hvis prisen blev opgjort som merforbruget ved at være i udlandet. Men det ønsker folketinget åbenbart ikke – måske fordi de så skal komme med tillægsbevillinger hver gang forsvaret skal noget? Det er måske nemmere at sige, at det skal holdes indenfor eksisterende budget, for forsvaret kan jo så flytte rundt på matadorpengene, så forligsrammen overholdes. Det går så ud over, er dem der bliver forflyttet, reduceret i ydelser, tillæg osv.

Forsvaret er spækket med computerudstyr og SAP specialister og der anvende næsten 10% af forsvarsbudgettet på registreringer fordi Folketinget har ønsket det sådan. 10% af forsvarets (og andre offentlige instansers) ansatte skal kun registrere og regulere. Det kostede således 100 ny stillinger og nyt it-udstyr, da der som led i forsvarsforliget skulle afskediges 2.500 m/k.

Derfor bliver en flyvetur med forsvaret på papiret meget dyrere end en tur med SAS. Det betyder bare, at flyture med forsvaret – når de sammenlignes med flyture med SAS eller andre – må justeres nedefter, men det er åbenbart ikke noget pressen rigtig interesserer sig for. Og så er der i regnestykket ikke tager højde for, at en del flyvetimer jo skal afholdes uanset om der er opgaver eller ej – piloterne skal holdes deres flyvekunnen ved lige; der spares tid; fleksibiliteten og effektiviteten øges osv.

Har du syn på dette eller eksempler, vil jeg meget gerne have din kommentar.

Scroll til toppen