Dumper Falck priserne på ambulancekørsel?

Dumper Falck priserne på ambulancekørsel?

Det ved jeg ikke. Men jeg forsøger at finde ud af det og jeg vil gerne have hjælp til det. Her er en statusrapport.

Jeg skal nok lade være med at starte helt tilbage med begyndelsen i denne sag, da den del af historikken er uden betydning for min kritik, selvom nogle måske vil mene, at andet kunne været tilfældet. Lad det ligge for nu. Lad mig i stedet springe frem til daambulancekørslen kom i udbud. Det udbud har Falck vundet i Roskilde og Lejre. SF- og S- borgmestrene fra de to byer har i den anledning udtalt sig kritisk. Jeg forholder mig her alene til min egen bys borgmester, Joy Mogensen, der på sin Facebookside bl.a. skriver: ”Ambulancerne skal hurtigst muligt frem til dem, som har brug for det. Derfor forventer jeg, at Regionsrådet kigger særdeles kritisk på Falcks dumping-tilbud på ambulancekørslen i Roskilde Kommune. Og jeg vil holde øje med, om Falck overholder kravene til udrykningstider”.

falck roskilde brandvæsen

Den gamle Roskilde Brandstation

Den gamle Roskilde Brandstation

Jeg tror 99% af alle roskildensere lige som jeg selv elsker Roskilde Brandvæsen og vi havde håbet, at RB var billigst. Vi er en del, der har leget på den gamle brandstation og som er stolte af det lokale væsen. Men hvad skal vi så gøre, når der nu er regler omkring udbud og når de regler så fører til et tilbud, der fører til, at RB taber? Skal vi så sige, at ”de andre snyder”? Skal vi mistænkeliggøre byderne i en lovlig, offentlig udbudsrunde? Jeg synes det ikke. Og jeg synes i særdeleshed ikke det er passende, hvis en borgmester bruger sit embede i denne sammenhæng. En borgmester, der bruger sin titel, tegner byen og ikke sin egen private opfattelse og efter min mening er det ikke i orden at mistænkeliggøre en tilbudsgiver på den måde vi er her. Vi kan være enige om at ærgre os – på samme måde som det hver dag ærgrer mig, at min lokale skraldemand, Preben Skrald, tabte udbuddet om kørsel af skrald. Men derfra og til at antyde, at vinderen ikke kan eller vil opfylde sine forpligtelser, her synes jeg der er en forskel.

Borgmesteren har utvivlsomt mange på sin side, fordi Roskilde Brandvæsen er populært. Meget, meget mere populært end Falck, der er en privatkapitalistisk virksomhed ejet af en medicinalvirksomhedsfond (Lundbeckfonden) og en Lego-pengekasse (Kirkbi Kristiansen). En virksomhed, der tjener penge ind fra Europa, Asien, Afrika, Nord- og syd-Amerika til Danmark, men altså en privatkapitalsitisk butik. Det er for mange nok til at dømme foretagendet ude og sådan vil det være. Det bør efter min mening blot ikke ske med en bys øverste folkevalgte som fortaler.

Ifølge BeredskabsInfo har Roskilde Brandvæsens ledelse opfordret medarbejderne til at bidrage til en besparelse på 2 mio. kr., som skulle sikre, at brandvæsenets tilbud ved dette udbud blev billigere end Region Sjællands kontrolbud. Dette er dog blevet afvist af medarbejderne. Dette kan betyde, at der er forskel på overenskomsterne, hvor Roskilde Brandvæsen måske har bedre vilkår end Falck. Det er naturligvis en fordel for personalet, men hvis det koster jobbet – alle ambulancefolk i RB blive efter det oplyste afskediget – er det måske ikke nogen fordel. Så kan redderne søge over i Falck på deres overenskomst. Konkurrencen er barsk alle steder, men der er altså lovlige overenskomster hos begge tilbudsgivere.

Hvis der er tale om ren prisdumping, som forudseeligt vil føre til, at Falck vil tage luften ud af en konkurrent og siden skrue op for priserne – ja så kan jeg forstå kritikkens baggrund, men er det så ikke stadig med en forkert adressat. Bør det ås ikke vær lovgiver, der kritiseres.  Folketinget og EU? Og efter min mening bør kritikerne – i hvert fald en borgmester – i det mindste kunne sandsynliggøre, at der så er tale om dumping.

Når borgmesteren ifølge Dagbladet siger, at ”Roskilde Brandvæsen har jo været i stand til gang på gang at overpræstere i forhold til det, der er blevet krævet af regionen”, så glemmer borgmesteren, at når der er offentligt udbud, så konkurreres på udbudsvilkår og ikke på at overgå disse, uanset hvor sympatisk det modsatte måtte forekomme. Det er derfor forkert at argumentere på denne måde, for udbudsreglerne tilsigter jo netop bud på sammenlignelige vilkår og ikke på vilkår om at overopfylde kravene. Det er jo at levere en vare, der ikke er bestilt og det er ikke det, der er menignen med udbudsreglerne.

Nu forsøger jeg om jeg kan finde ud af, hvordan det hænger sammen. Er Falcks pris helt urealistisk eller kan den forklares? Det er jo i hvert fald noget forholdsvis håndterbart, som jeg mener borgmesteren burde være i stand til at svare på. Jeg har derfor spurgt borgmesteren og jeg har spurgt Falck og region Sjælland. Jeg venter svar og jeg vil opdatere dette indlæg, når jeg modtager svar.

Indtil nu har jeg fået følgende meldinger. Det er meldinger, som jeg ikke kan kontrollere rigtigheden af, men som er givet til mig som svar på min anmodning om at få bidrag til en afklaring, hvad enten de er for eller mod den ene eller anden. Jeg offentliggør dette, så alle ved, hvad jeg har fået at vide og så alle kan kommentere på det.

Det fortælles, at Falcks overenskomst med deres personale giver en omkostningsmæssig besparelse for Falck på 20%. Det hænger efter det oplyste sammen med at Falck har andre regler på en række områder, f.eks. hvor meget betales du på en vagt, hvor du ikke er på hele tiden og en række andre forhold. Hvis Falcks udgifter er 20% lavere, så kan det jo godt forklare forskellen på de to bud. Herefter vil indvendingen jo være, at ”det er polske tilstande”. Her har jeg lyst til at citere Pilens ambassadør i Danmark, som forleden udtalte til pressen, at han er så træt af at blive beskyldt for dumping af markedet. Når alle regler og love overholdes, så er det ikke dumping, men konkurrence. Og vi lever i et globalt, konkurrerende samfund, sagde ambassadøren. Hertil kommer så, at når der er regler om udbud, så skal disse regler følges og derfor virker det meget forkert, når nogen fra en demokratisk talerstol vælger at mistænkeliggøre en budgiver uden at ville dokumentere baggrunden for mistænkeliggørelsen.

Næste påstand – som også borgmesteren er fremme med – er så at det nok går ud over responstiderne. Hertil må siges, at vi i dag har så meget tjek herpå at ingen professionel virksomhed bør kunne føle sig fristet til at snyde på vægten. Det kan godt ske alligevel, men jeg er negativt overrasket over at det antydes, at dette vil ske.

En kilde melder ind, at man er nødt til at forholde sig til at Falck har en langt større og derfor også billigere organisation end en relativt lille enhed som Roskilde brandvæsen. Falcks set up kan håndtere mere fleksibelt og billigere end Roskilde Brandvæsen. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er et bud, jeg har modtaget og det er da en tanke værd, om en lille virksomhed er lige så konkurrencedygtig som en stor. Jeg kommer lige fra en lille italiensk landsby, hvor vi tre gange oå en uge fik et vred reklamer fra store, lokalt baserede supermarkeder. Hver dag tænkte jeg på, at det jo går ud over min lokale butik og min lokale bager og min lokale slagter. Og at byen vil være fattigere den dag de er udkonkurreret. Den dag nøglen drejes, vil supermarkederne forsøge at øge priserne og det vil nok lykkes, men så opstår en ny konkurrenceform. Konkurrence er kommet for at blive og det er ret irriterende, men altså en del af vores dagligdag og på dette område ligefrem valgt af loviver. Dette sætter debatten i ret faste rammer, synes jeg.

Så er der argumentet med at vi har haft svenske Samaritten inde på markedet. De bød og måtte opgive. Vil det samme ske med Falck? I 2012 var omsætningen på 11,5 mia. kr., hvoraf 5,6 mia. er hentet i Danmark. I år er forventningen 13 mia. kroner. Omsætningen med regionerne i Danmark var på 1.800 killoner kroner. Mon ikke Falck skulle kunne gbe over en kontrakt i Roskilde og Lejre også? Jeg synes det har formodningen for sig. Og så er der jo det faktum, at det af udbudsmaterialet fremgår, at der skal stilles en uigenkaldelig bankgaranti for opfyldelsen af aftalen.

Falck er i mere end 30 lande og har mange millioner sygertransporter hvert år. Det er vel ikke unaturligt at tanke, at den samlede viden,d er puljes i en moderne world.wide-organisation kunne have visse videns- og konkurrencemæssige fordele frem for et velanskrevent, men dog noget mindre lokalt ambulanceberedskab?

Og så er der lige den historie om at Roskilde Brandvæsen overtog buskørsel og madudbringning. Mon borgmesteren mener, at RB dumpede priserne – eller er borgmesteren her enig i, at det var almindelig konkurrence? Som det fremgår af den artikel, jeg har linket til, er vognmændende ikke i tvivl. Et klip herfra lyder: Niels Erik Nielsen har også et forslag til brandvæsenet: ”Hvis Roskilde Brandvæsen kan løfte alle deres opgaver med ca. 30 procent besparelse i forhold til private aktører, er der vist behov for, at de også går ind i undervisnings- og uddannelsesbranchen. Der er garanteret mange vognmænd, der gerne vil lære, hvordan man kan levere en sund forretning 30 % billigere”. Eksemplet viser, at det med skepsis omkring en udbudsvinder skifter lidt efter situationen.

For god ordens skyld skal nævnes, at jeg i andre sammenhænge har været kritisk overfor Falck (deres drift af lægeklinikker og deres adfærd i relation til lægekonflikten). Jeg har ingen aktier i Falck og jeg er ikk på anden måde forlovet med dem. Derimod har jeg en forkærlighed for Roskilde Brandvæsen og herunder deres ambulancedivison, som jeg selv har oplevet fungere upåklageligt. Denne debat handler blot ikke om hvem jeg kan lide, men om hvordan en borgmester kan og bør debattere om et offentligt udbud.

Jeg skal nok følge op og ved du noget, så giv mig gerne en melding enten på Facebook offentligt eller som DM eller pr mail.

Falck har i Beredskabsinfo kommenteret spørgsmålet om prisdumping. I en redegørelse afviser Falck beskyldningen om prisdumping og – hvad jeg finder ret overraskende i forhold til vores borgmesters offentlige udtalelser – oplyser Falck følgende om overholdelse af responstider. Hvis det er rigtigt, er vores borgmester bekymret på et helt forkert grundlag:

“I de første næsten to år efter, at den nuværende kontrakt mellem Roskilde Brandvæsen og Region Sjælland trådte i kraft i 2009, kunne Roskilde Brandvæsen således ikke leve op til kontraktens krav til responstiderne. Både i Roskilde og Lejre kommuner og i de tre sydlige kommuner Solrød, Greve og Køge var Roskilde Brandvæsens ambulancer således markant langsommere end regionens krævede – eksempelvis var det i en periode kun 19% af ambulancerne i Solrød, Greve og Køge, som var fremme indenfor 5 minutter, hvilket var væsentligt under de 26 %, som var aftalt med regionen. Først i 2011 kunne Roskilde Brandvæsen leve op til kravene.

I den del af Region Sjælland, hvor Falck står for ambulancekørslen, har redningskorpset derimod siden de nuværende kontrakters ikrafttræden konsekvent leveret væsentligt hurtigere ambulanceudrykninger end Region Sjælland kræver”.

Region Sjælland har meddelt, at intet tyder på prisdumpning fra Falcks side og har bekræftet, at Falck overpræsterer i de områder de kører i dag. Falck levere 6 nye ambulancer, kan trække på mandskab, ressourcer – synergi fra de andre områder de kører i regionen. Derfor kan de være billigere.

I mail af 29. oktober 2013 har Region Sjælland oplyst:

“Hvad angår responstider kan oplyses, at kravene er fastsat i kontrakterne for hver af de 6 ambulanceområder regionen er opdelt i. Responstiderne er fastsat ud fra en vurdering af, hvad der i forhold til områdets geografi og befolkningstæthed er realistisk opnåeligt. Responstiderne opgøres månedsvis og på årsbasis. Responstiderne varierer måned for måned, men hvis den krævede responstid ikke opfyldes på årsbasis, skal leverandøren betale en bod til regionen.

Det fremgår af regionens statistik over de præsterede responstider i nuværende kontraktperiode (fra 2008/2009) at begge regionens ambulanceoperatører (Falck og Roskilde Brandvæsen) i hele kontraktperioden har leveret bedre responstider end krævet i kontrakterne bortset fra Roskilde Brandvæsen, der i 2010 ikke overholdt kontraktens krav i område 1 (Roskilde og Lejre kommuner) og område 2 (Greve, Solrød og Køge kommuner) og har måttet betale bod herfor.  Falck har i alle årene overholdt de krævede responstider i alle kontraktområder.

Roskilde Brandvæsen har forbedret responstiderne væsentligt i 2011 og 2012, så de i område 1 og 2  er en del bedre end krævet i kontrakten. Tilsvarende har Falck i de øvrige områder præsteret bedre responstider end krævet i kontrakten. Med hensyn til prisspørgsmålet kan det oplyses, at regionen i 2012 betalte 28.489.129,- kr. på kontrakten i område 1. Roskilde Brandvæsens tilbud er på 28.230.344,- kr. og Falcks på 22.576.104. kr.  Falck har ikke tidligere afgivet tilbud på ambulancetjeneste i Roskilde/Lejre. Administrationen har vurderet, at den af Falck tilbudte pris ikke er urealistisk, når der henses til, at Falck kan opnå en betydelig synergigevinst i forhold til nærliggende områder, som Falck har kontrakt på”.

Roskilde Avis skriver 29. oktober 2013 på lederplads følgende om sagen: “JOY MOGENSEN VIRKER mere sikker end nogensinde på at kunne fortsætte som borgmester efter den dramatiske borgerlige skilsmisse. Men midt i den kraftige medvind har hun nu lavet sin egen ‘ba-bu-krise’ med uforståelige og uholdbare reaktioner i sagen om de ‘tabte ambulancer’.

Selv om hun i flere omgange har prøvet at trække sine første udtalelser tilbage, virker det kun halvhjertet og tvungent. Normalt er den unge borgmester både hurtig og klar i sin tale, men denne gang gik det helt galt. I sådan en situation må man bare trække i land og sige undskyld. Forbilleder i den disciplin kan findes i stort format på landsplan.

 Jeg (redaktør Torben Kristensen, AO) er mest forbavset over, at hun ikke havde en plan B om, hvad hun skulle sige, hvis Roskilde Brandvæsenet tabte licitationen til Falck. Det var jo hende selv og byrådet, der havde krævet opgaven med ambulancer i udbud, så de ikke bare blev overtaget af regionen. Hun må vel have tænkt på, at sådan en udbudsrunde kunne blive tabt, og hvad hun så skulle sige og gøre”.

Efterspil – Roskilde kommunes overvejelser. Efter tabet af ambulancekørslen i Roskilde og Lejre har Roskilde kommune vurderet, at tabet kommer til at koste synergieffekter for Roskilde Brandvæsen, formentlig i størrelsesordenen 2,5-3,5 millioner kroner årligt. Det vurderes, at der vil være en udfordring på 6-7 millioner kroner i forhold til det eksisterende serviceniveau og budgettet. Det er tankevækkende, at der i denne sag har været beskyldninger mod Falck for at dumpe priserne, mens man slet ikke har villet anerkende, at Falcks pris blandt andet er et resultat af synergieffekter Falck vil opnå.

Det næste interessante spørgsmål i ambulancesagen er, om Roskilde Brandvæsen fremover overhovedet må køre ambulancekørsel. Det er ikke sikkert, i det den såkaldte kommunalfuldmagt sætter grænser for hvilken type erhvervsvirksomhed en kommune må udøve. Og så kan man jo i den forbindelse endnu engang overveje, om det er en kommunal opgave at hjemtage kørslen fra private vognmænd til kommunen.

Facts om udbud 

Ambulancekørslen i resten af regionen – udover Roskilde og Lejre – er fordelt på fem kontrakter – medhenholdsvis Roskilde Brandvæsen og Falck – der udløber 1. februar 2015. Disse kontrakter forlænges med et år, så alle seks ambulancekontrakter udløber samtidigt pr. 1. februar 2016. Regionsrådet skal senere på året drøfte, hvordan Region Sjællands ambulancekørsel fra 2016 og fremefter skal udbydes.

Udbudsbetingelerne kan læses her.

Falcks årsrapport 2012

Falck: Vores priser er ikke dumping

Scroll til toppen