Vi kan ikke høre skrigene fra sindssygehospitalerne…men de er der

Vi kan ikke høre skrigene fra sindssygehospitalerne…men de er der

Speciallæge i psykiatri Karin Garde skriver i Kristeligt Dagblads kronik den 15. juli 2013 meget tankevækkende om samfundets svigt indenfor psykiatrien. Mange læger og psykiatere er helt enige om problemet, men bevillingerne fås ikke. Måske fordi der ikke er prestige i psykiske sygdomme.

Speciallæge i psykiatri Karin Garde

Karin Garde konstaterer, at der er stor forskel på sygdomme. I anerkendelseshierakiet er de psykiske lidelser placeret lavest. Genne de seneste 11 år er bevillingerne til somatiske sygdomme øget med 45%, mens taller for psykiske sygdomme er 11%. Menneskeligt og formentlig også realøkonomisk uklogt, mener Garde. Og hvor har hun dog ret. Tag f.eks. dette ramsaltede udsagn:

Påpegningen af behovet for øget sengekapacitet afvises arrogant som bagstræb uantastet af kriminalstatistikkens klare tale. Det burde være ansvarspådragende på den måde at afvise kvalificerede anbefalinger til forebyggelse af en række forbrydelser og ulykker, som den rigide fastholden af kravet om ambulant behandling medfører, og som kunne forhindres, hvis man lyttede til fagfolk”. Tag den, kære politikere. Speciallæge peger på, at der burde ses nærmere på om man sparer penge ved at nedlægge almene afdelinger for psykisk syge, der ikke er tiltalt eller dømt for en forbrydelse. Hvad koster det at nybygge enorme retspykiatriske, højsikrede pladser, som er et resultat af, at for mange udskrives for hurtigt, genindlægges og udskrives for hurtigt.

Det konstateres med troværdighed, at det er hverdagskost på akutafdelinger at flytte eller udskrive svært syge patienter med behov for beskyttelse, før det er forsvarligt. Fordi der mangler pladser. Det er uanstændigt at sætte læger i det dilemma. Dagligt. Og det bevirker, at mange læger søger andre og mindre udsatte poster. Derfor er der markant lægemangel i psykiatrien, skriver speciallægen.

Det kan godt være, at vi ikke længere kan høre skrigene fra de sindslidende, men høreværn løser ikke det moralske problem, at de mest syge bliver dårligst behandlet”, konkluderer Karin Garde. Og jeg tror hun har en vigtig pointe.

Fra den særlige hjemmeside for den ny retspsykiatriske afdeling i Roskilde

Jeg bor ved siden af det psykiatriske hospital Sct. Hans Hospital og Fjorden. Patienterne skriger ikke. De er fyldt med medicin og de farligste af dem er gemt væk bag meterhøje specialhegn. På Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde bygger Region Hovedstadens Psykiatri nu en ny, lukket retspsykiatrisk afdeling på 25.000 m² og et samlet budget på 550 mio. kr. Patienters og personales sikkerhed er et af fokusområderne i byggeriet, fordi sikre rammer skaber tryghed. Retspsykiatrien huser ofte patienter, der er indlagt i længere tid ad gangen, og derfor fokuserer byggeriet også på gode rammer for aktiviteter og socialisering som led i behandlingen. Byggeriet starter i 2015 og tages i brug i 2018. Kunne de penge være brugt bedre? Jeg tror det.

Vi kan ikke længere høre skrigene fra sindssygehospitalerne. Dette forklares i en høj grad af medicinering. Og i at nogle af skrigene er flyttet sammen med den for tidligt udskrevne patient, som der ikke var plads til. Smerten er der fortsat.

Speciallæge i psykiatri Karin Garde – Kristelig Dagblads kronik 15. juli 2013
Psykiatrien er bundskraber – kan vi være det bekendt (kræver login)

Hjemmesiden for nyt retspsykiatrisk hospital på Sct. Hans

Scroll til toppen