Staten er skurken i banksagerne

Staten er skurken i banksagerne

Børsen forsøgte i weekendudgaven at finde svaret på, hvem der er skyld i at erstatningssagen om Roskilde Bank trækker i langdrag. Det svar er enkelt: staten er skurken. Først fjumrede staten rundt og forsømte at gøre et effektivt tilsyn med banken. Dernæst fjumrede staten, da banken blev erklæret konkurs. Her begyndte et amatøragtigt stykke arbejde, hvor alt hvad der kunne håndteres forkert også blev det. Staten har brugt to eller trecifrede millionbeløb på at sagsøge udvalgte medlemmer af direktion og bestyrelse.

Roskilde Bank-sagen kommer først for landsretten til september – 2015. Altså om mere end to år. Og vil være afsluttet der i januar 2017. Hvorefter den kan indbringes for Højesteret. Det opleves af de sagsøgte som uudholdeligt og Børsen har i en større artikel i dag forsøgt at finde den ansvarlige for dette.

Det er staten, der som sagsøger har ansvaret for at lægge op til, hvad retssagen skal handle om. Her har man sandelig ikke taget nogen cancer. Påstanden er erstatningsbetaling på 1.000 millioner nettokroner – uden smålig skelen til, om et så eklatant beløb vil kunne betales.

Det er staten, der afslår at give fri proces til de borgere samme stat har valgt at sagsøge. Det er staten, der har valgt processens omfang og kravenes størrelse. Og det er staten, der må tage ansvaret for det, der med rette af en af de sagsøgte er kaldet Kafkask.

Hvordan kan dette passere i et retssamfund, vil nogle måske tænke? Svaret er enkelt: Ingen vil stile sig frem og sige højt, at bankdirektører og bankbestyrelsesmedlemmer har krav på en fair retssag. De er – siger folkeviddet – skyldige indtil det modsatte måtte være bevist. De ligger som de har redt, siger man. Og så sætter man lighedstegn mellem de store tab og et ansvar hos den gruppe staten har valgt at køre gennem vridemaskinen i laveste gear. Vel vidende, at de sagsøgte ikke har nogen stemme i den offentlige debat.

Roskilde Bank-sagen er helt i særklasse blandt banksagerne (hvilket siger en hel del). Det er den sag, der allerklarest dokumenterer, at Danmark i henseende til retssikkerhed er en bananstat. Jeg håber der en dag bliver rejst en skamstøtte over alle med medansvar for statens misdåd.

Scroll til toppen