”Det gennemsnitlige menneske” – læs den. Hver dag.

”Det gennemsnitlige menneske” – læs den. Hver dag.

Gennemsnitlig? En god ven forærede mig i fredags Morten Albæks bog ”Det gennemsnitlige menneske”. Den har jeg slugt med stor fornøjelse. Læs her hvorfor.

Først var jeg fascineret af at Danske Bank antog en langhåret hippie. Som de siden forfremmede helt op i skyerne. Dernæst var jeg overrasket over at Morten Albæk tog til Vestas. Men jeg kendte ikke rigtig manden. Det gør jeg nu. Og jeg bøjer mig i respekt. Morten Albæk er Group Senior Vice President i Vestas, anerkendt som en af de mest innovative marketingdirektører i verden og adjungeret professor i Anvendt Filosofi ved Aalborg Universitet. Og en del mere.

Bogens titel – Det gennemsnitlige menneske – er dybt forankret i Morten. ”Sandsynligheden taler stærkt for, at man – når det kommer til stykket – ikke stikker ud. At man ikke har særlige evner. At man ingen særlige talenter besidder. At man ikke er særlig smuk. At man ikke er noget særligt. Man er bare ét af mere end 6-7 milliarder mennesker, der lever sammen på en lille planet”. Tag den, venner. I Jantelovens land. Den sidder lige i solar plexus. Hamret ind af en filosof fra Uggerby, 38 år ung. En mand, der allerede før 40 har nået mere end de fleste kan drømme om at nå på et liv eller to.

Tre hovedafsnit

Bogen fortæller om hans baggrund og opvækst. Relevant og spændende. Om hans grundlæggende og eksistentielle pejlemærker, som han forsøger at leve efter. Lærerigt. Og om hans ledelsesprincipper, som foreløbig har placeret ham i toppen af de globalt set mest innovative marketingledere.

Mortens far har spillet meget ind for hans opvækst. Fornemmes. Da han var startet i 1. g på Hjørring Gymnasium og ville diskutere human børneopdragelse med forældrene lød faderens klare besked om at han da ikke havde nogen interesse i at diskutere humanisme med Morten, før han havde læst Montaignes samlede essays. Faderen lagde bøgerne på Mortens bord samme aften med en besked om, at han havde haft for mange samtaler med ignoranter i sit professionelle liv til, at han også gad føre dem med sine børn… “Min far så på mig med insisterende øjne: Holdt dig nede? Jeg har aldrig holdt dig nede. Jeg har været strengen i dit livs bue, hvori du er pilen, og jo længere jeg trækker strengen tilbage, desto længere kan du flyve når jeg slipper”. Og der er mere af samme skuffe, men uagtet det har været råt, var det kærlighedsfuldt og givende.

X-Facto-tendensen er ødelæggende

”Jeg mener, at vi over det sidste halvanden årti har udviklet en ny eller moderne udgave af janteloven. Jeg kalder den X Factor loven. En lov, som handler om det modsatte af, at ingen må tro, de er noget. Den handler om, at alle skal tro, at de er noget særligt. Kan noget særligt. Hvilket naturligvis ikke er tilfældet. Sandsynligheden taler derimod for, at vi ikke er noget særligt. At man ikke har specielle evner. Og selv de få, der har særlige evner, må arbejde hårdt og vedholdende, hvis de virkelig vil være blandt de bedste”, mener Morten Albæk.

Jo, der gives ramsaltet kritik af X-Factor og hvor er det herlig læsning. Jeg har aldrig kunnet se nogen værdi i det program. Morten finder det direkte skadeligt, fordi Blachman jo netop ikke ansporer til selverkendelse og han opildner ikke til god opdragelse – hans mission er at få os til at tro, at der dybt inde i os selv bor en verdensstjerne. Sandheden er bare anderledes. Som mennesker er vi fulde af fejl og hver dag begår vi fejl, som berører andre og os selv. Morten er stærkt optaget af, at du skal kende dig selv. “Gnothi seauton” – græsk og betyder “kend dig selv”. Erkend selv din gennemsnitlighed – grib chancen, tør øjnene, tag sliddet, mener Morten Albæk. Og hvor har manden dog ret.

Forfatteren har for sig selv opstillet fire leveregler, der i kort form kan gengives som (1) Du er undværlig og erstattelig i alle livets forhold (2) Hverken drømme eller begejstring kan kompensere for flid og vedholdenhed (3) Du er afhængig af andre gennemsnitlige mennesker og (4) Du er hver eneste dag i dit liv nødt til at kæmpe hårdt for at være ærlig i stedet for svigagtig. Klar tale, ikke sandt. Og jeg kan helt tilslutte mig agendaen.

Hvad er meningsfuldt?

Definitionen på det gode og meningsfulde liv? Den kommer på side 81: ”Det er et liv, der indeholder færrest mulige løgne og hemmeligheder og den mindst mulige afstand mellem det, du tænker, og det, du siger, og mellem det, du siger, og det, du gør”.

I disse Facebooktider – hvor mange af os måske fortæller flere solstrålehistorier end  det modsatte – er det befriende at høre en anderledes tilgang: ””Vi fornægter gerne, at livet til tider er både mørkt og besværlit. Én lang forhindringsbane. Det sprog, som det kæver at fortælle om fejl og nederlag og føre samtaler om det besværlige og netop almindelige liv, synes vi ikke længere at beherske som mennesker”. Punktum.

Flid og vedholdenhed er en mangelvare

Den oversete dyd er: flid. Flid og vedholdenhed er to klassiske, men i vor tid umoderne dyder, tordner Morten. I omtalen af Rockwoolfondens undersøgelse fra juni 2012 refereres hvordan vi i Danmark over de seneste 50 år har fået forkortet vores gennemsnitlige daglige arbejdstid arbejdstid  med 43 minutter. 262 timer eller 11 døgn hvert år. Men, fortsætter forfatteren, danskerne tror, at en normal arbejdsuge er blev halvanden time længere siden 2001. Dengang troede vi, at vi arbejdede 37,7 timer om ugen, men det reelle tal er 34,5 timer. I dag tror vi, at vi arbejder 39,3 timer m ugen, men faktisk arbejder vi kun 33,2 timer om ugen. Det er Ebberød Bank og det er ikke orden, konkluderes. Noget, der vil få mange op i det røde felt, men der redegøres sobert og veldokumenteret for synspunktet. Vores statsministerens drøm om 12 betalte minutter mere om dagen bliver bastant blæst af banen.

Morten Albæk efterlyser et supplement til Lean Management: Mean management. For Albæk som leder består meningsfuldhed i at skabe værdi for dem, der ejer virksomheden; at være beskæftiget i en virksomhed, som skaber bedre livsvilkår for det enkelte individ; at samle det til enhver tid bedste team til at skabe denne værdi og at give den enkelte medarbejder de bedste muligheder for at finde mening i at være  en del af dette team. Kapitalistisk humanisme. Med ordene i velovervejet rækkefølge.

Om værdi

Mange spændende tanker om ledelse. Alle med en knivskarp argumentation, funderet på en klippefast holdning med afsæt i det gennemsnitlige menneske” og de heraf følgende udfordringer hver eneste dag i hele livet. Det fører til krav om, at medarbejderen arbejder i den tid, der betales løn for, men samtidig med et krav om, at der skabes en værdi, der modsvarer lønnen. Det er en udfordring. Hvad siger direktøren i den jyske andelskasse, som har sikret sig n årrække som konsulent til tre millioner om året og derefter livsvarig pension med 180.000 kroner om måneden? Og hvad siger vi andre, der har en mere almindelig gage? Mit svar er, at jeg skal gøre noget mere for at leve op til den løn, jeg oppebærer. Og jeg kender mange, der nødvendigvis må sige det samme. På alle niveauer.

Over det gennemsnitlige – bravo og tak

Jeg er fascineret af Morten Albæks stålsathed. Tingene siges på dansk. Uden omsvøb. Klart og funderet i et menneske, der kalder sig selv gennemsnitligt (selvom der dog bruges to sider på et CV, som eftertrykkeligt dementerer dette). Danmark er i dag på mange punkter sakket bagud og den linje ser ud til at fortsætte. Hvis alle danskere nu læste Albæks bog og begyndte at leve efter dens filosofi, så ville vi kunne vende udviklingen. Hurtigt. Det vil alle danskere desværre ikke gøre og jeg tror, at mange læsere vil stritte voldsomt imod. Men det gør ikke Morten Albæks ord overflødige eller forkerte. Heller ikke følgende, som skal være afslutningen på denne varme anbefaling om at læse bogen. Ikke én gang, men adskillige gange og med daglig repetition:

”Tiden er i den grad inde til at skabe en organisations- og arbejdskultur, der tager sit rene afsæt i det forhold at din arbejdsgiver intet skylder dig, når først han har betalt din løn til rette tid og rette beløb og ellers overholder gældende lov i kongeriget. Derimod skylder du nu som lønmodtager og medarbejder virksomheden dit hårde, dedikerede, koncentrerede og kompetente arbejde den næste måned. Med andre ord, så skylder du din arbejdsgiver værdiskabelse for den løn, du har fået…For mig er ydmyghed nemlig for det første at være forfængelig med på bedst mulig vis at løse en opgave, som andre er afhængig af, og som andre har betalt dig for. Ydmyghed er for det andet uafladeligt og vedholdende at stræbe efter mere og mere perfektion i dine leverancer og at skamme sig over, hvis man ikke hver eneste dag gør det ypperste for at realisere det potentiale, man har. Og et hvad enten dette er professionelt eller i andre af livets forhold. Og hvad enten man besidder et ekstraordinært talent eller som de fleste af os blot er et gennemsnitligt menneske”.

Sidste år indledte Vestas en stor spareplan. Morten Albæk afskedigede to tredjedele af medarbejderne i sin globale afdeling. Et stort antal medarbejdere er dertil fyret i produktionen.

Bravo og tak til Morten Albæk for en bog meget over det gennemsnitlige. De seneste dage er Vestas-aktien steget til over kurs 100. En fremgang for første gang i meget lang tid.

Wikipedia om Morten Albæk

Det gennemsnitlige menneske. Indholdsfortegnelse og kolofon

Albæk i gennemsnit. Fra P1 10. juni 2013-07-15 

De dovne mennesker – interview med Morten Albæk i Berlingske 2. juni 2013-07-15 

Lad os nu forfølge Morten Albæk. Han skal kanøfles. For han tænker.

Scroll til toppen