Politikerne vil ikke se almen praksis

Politikerne vil ikke se almen praksis

Praksisudvalget i Region Sjælland har i to omgange skriftligt inviteret alle regionsrådspolitikere ud på besøg i almen praksis. Fire har ulejliget sig ud
på besøg, resten har ignoreret lægernes henvendelse. Det virker foruroligende. Tænk at politikere ikke vil møde virkeligheden. Jeg forstår godt, når Henrik Dibbern ryster på hovedet og virker opgivende. Problemet er bare, at det er netop politikernes ønske. Der er behov for et udspil fra lægeside.

Speciallæge i almen medicin Niels Ulrich Holm

Niels Ulrich Holm, formand for PLO Sjælland skriver i dag følgende oplysender ord om lægekonflikten (fra Dagbladet Roskilde Tidende) :

Som formand for PLO Sjælland ligger det mig særligt på sinde at komme i dialog med politikere og embedsfolk omkring den ulyksalige konflikt, som verserer mellem Danske regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Konfliktens hovedtema synes at være, at det hele bliver en omgang ord mod ord. Igen og igen møder man de samme argumenter. Stålsatte meninger ledsaget af en række postulater om, hvordan almen praksis er. Der bliver påstået, at vi ikke
vil være med til at løse lægemanglen. Der påstås, at vi ikke vil deltage til at højne kvaliteten i almen praksis. Vi vil ikke efteruddannes.

Vi vil ikke deltage til at effektivisere sundhedsvæsenet. Der er tilsyneladende helt uholdbare økonomiske rammer for almen praksis, og nu skal der styr på dette.
Når man drøfter almen praksis med politikere og embedsfolk, så har de alle det til fælles, at de ikke har gidet tage sig tid til at tage på besøg i almen praksis og sætte sig ind i det område, som de har så stærke meninger om.

Praksisudvalget i Region Sjælland har i to omgange skriftligt inviteret alle regionsrådspolitikere ud på besøg i almen praksis. Fire har ulejliget sig ud på besøg, resten har ignoreret vores henvendelse. Enkelte har oplyst, at embedsmændene i Region Sjælland har ladet et ord falde om, at det nok ikke var et godt tidspunkt lige nu. (Underforstået – der
er lagt en plan for en konflikt, som regionen blot skal følge).

Virkeligheden er den, at vi i Danmark har et utroligt velfungerende system bestående af 2100 klinikker med 3600 praktiserende læger. De passer deres patienter døgnet rundt for 1390 kr. pr. patient pr. år – eller fi re kr. om dagen. I Sverige er der brugerbetaling, samt en udgift på
3600 pr. borger om året. Vi er verdens mest elektronisk avancerede almen praksis system. Vi har selv udviklet datafangst som et stærkt, misundt kvalitetssikringsværktøj, som nu skal misbruges til både kontrol og bødestraf og måske også kommercialiseres med henblik på
at sælge oplysninger om helbred til firmaer og forskning. Det er ikke i orden.

Når det drejer sig om udfordringer med lægedækning – så har vi ALLE vidst de sidste 20 år, at der ville mangle praktiserende læger nu, hvor de store årgange af læger skal på pension. At der de facto ikke er nogle, der er færdiguddannede og klar til at købe skyldes dels for få
uddannede, dels at det nu er meget usikkert at gå ind og investere i almen praksis med de nye toner fra en »rød regering«. Værre er det, at man i Region Sjælland hylder princippet
om at få regionsklinikker så højt, at man igen og igen modarbejder PLO Sjællands initiativer for at sikre alle borgere egen fast læge i stedet for de dårligere tilbud på regionsklinikkerne, hvor der er skiftende vikarer og langt mindre faglighed at hente, end hvis man kom hos en speciallæge i almen medicin. Senest har regionen forpurret en læge i at nedsætte sig på klinikken i Nykøbing Falster, fordi man hellere vil fastholde regionsklinikken. Det er ikke i orden.

Som læseren nok har bemærket – så bliver det rigtig meget ord mod ord“.

Scroll til toppen