Lægesagen kan blive et dansk ”datagate”

Lægesagen kan blive et dansk ”datagate”

Status i mit forsøg på at begribe, hvad der ligger bag lægekonflikten får du her. Jeg ser lige nu et billede, der sammensættes af en række forskellige særinteresser. Ingen interesserer sig for almen praksis, men derimod er der – så vidt jeg kan se – nogle interesser fra politikere (Lars Løkke, Carlo Holst m.fk.); nogle økonomiske interesser i at kunne sælge patientdata og nogle kommercielle interesse i at kunne købe og viderehåndtere patientdata. Jeg har en mistanke om at dette kan udmønte sig i en dansk ”datagate”, når vi på et tidspunkt får belyst, hvordan tingene hænger sammen. Det jeg ser nu, virker odiøst. Jeg håber dygtige gravegrupper på JP eller Berlingske vil gå ind og medvirke til afdækningen.

Specialæge i almen medicin Imran Rashid

Praktiserende læge Imran Rashid, har i Ræson den 13. juni 2013 peget på, at salg af patientdata formentlig er hovedforklaringen eller den skjulte dagsorden i regeringens lovforslag. Han har henvist til anbefalingerne fra regeringens Vækstteam, der i januar 2013 afgav rapport.

Lægevikarbureauejer og direktør i Falck samt HAvreholm-gruppe-medlem Allan Søgaard LArsen

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger blev nedsat i april 2012 som led i regeringens arbejde med en ny erhvervs- og vækstpolitik. Vækstteamet fik til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til initiativer, der kan styrke vækstvilkårene på sundheds- og velfærdsområdet, og består af:

Allan Søgaard Larsen, koncernchef, Falck (formand)
• Peter Kürstein, adm. direktør, Radiometer
• Dorthe Mikkelsen, Senior Vice President MSD, Mid-Europe 2
• Freddy Lykke, adm. direktør, CSC Scandihealth
• Hans Erik Henriksen, direktør, CompuGroup Medical Danmark
• Torben Helbo, adm. direktør, R82
• Liselotte Højgaard, professor ved KU og Rigshospitalet
• Trine Winterø, adm. direktør, Medtech Innovation Center
Carl Holst, regionsrådsformand, Region Syddanmark
• Jacob Bundsgaard, borgmester, Aarhus Kommune
• Svend Særkjær, afdelingschef, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Allan Søgaard Larsen fra Falck sidder med en særlig interesse via Falcks datterselskab Vikteam. Det er et lægevikarbureau, som skal drive lægevikarvirksomhed bl.a. for Region Sjælland. Allan Søgaard Larsen er med i Lars Løkke Rasmussens private tænketank, Havreholm-gruppen og Søgaard Larsen ses efter sigende også tit med Finansministeriets folk.

Carl Holst

Carl Holst har tætte bånd til Løkke. Det forlyder, at Løkke og Haarder har haft en plan nøjagtig magen til den, der nu rulles ud. Løkkes diskrete støtte skyldes, at han gerne vil have lægesagen på plads, mens han er i opposition. Carl Holst interesse ligger i at give goodwill til Danske Regioner, hvor han gerne vil være formand.

Ser vi på hvem der mangler i Vækstteamet, så er det interessant at der så vidt jeg kan se ikke er en eneste praktiserende læge. Falck er med. Radiometer er med. Kommunerne er med. Regionerne er med. Hospitalerne er med. Men hvor er de praktiserende læger?

Regionsdirektør Anne Jastrup Okkels gift med departementchef i Sundhedsministereit Per Okkels

Direktøren for region Midtjylland, Anne Jastrup Okkels er gift med departementschef Per Okkels, Sundhedsministeriet. Hendes navn nævnes i forbindelse med salg af patientdata. og indgående erfaring med salg af offentlige data. Hun ser et stort forretningsområde her, hedder det.

Nu er det bare sådan, at patientdata primært ligger hos lægerne i almen praksis. 90% af syge ses her , 10% i sygehusvæsenet. Lægerne har 40 millioner patientkontakter om året. Jeg snes det lyder sandsynligt, at regioner og regering meget gerne vil sætte sig på disse data. Og om jeg læser lovforslaget vil de kunne gøre det. Ganske gratis.

Men hvem ejer disse data? Det er en varm kartoffel, som måske søges ført gennem nåleøjet via et lovforslag, via netværk på kryds og tværs mellem Christiansborg, regioner og private virksomheder. Regionerne hævder, at de ejer disse data. Efter min mening er det de praktiserende læger, der fremskaffer disse data og som derfor ejer dem. Patienterne kan få indseende i dem, men ejerskabet må efter min mening være hos den læge, der samler og indtaster. Med mindre anden aftale indgås.

Alene det forhold, at emnet først er kommet på banen, da en privat praktiserende læge er begyndt at grave i det taler vel for sig selv.

Den hemmelige virksomhedsejer Jess Søgaard

Og så har vi den pludseligt meget aktive Jess Søgaard, der præsenterer sig som professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet. Han har markeret sig i debatten med et synspunkt om at praktiserende læger skal dele sundhedsdata.

”Praksissektoren er en del af og en central del af et sundhedsvæsen med mange aktører, hvis indsats skal koordineres. Praksissektoren skal dele sine data med det øvrige sundhedsvæsen. Det var også budskaberne i en nylig OECD-rapport om det danske sundhedsvæsen. Praksissektorens data skal deles med det øvrige sundhedsvæsen, og kvalitetsarbejdet i praksissektoren skal systematiseres og i det hele taget integreres bedre med det øvrige sundhedsvæsen, skriver OECD – som peger på de samme udfordringer, som Praksiskommissionen gjorde for fire år siden. Praksissektoren skal som en blomst folde sig ud i stedet for at folde sig sammen og risikere at visne”.

Denne professor fortæller ikke, at han 31. maj i år er blevet en del af teamet hos Health Navigator ApS, der lever af at sælge værktøjer, der kan hjælpe kunderne med at træffe velunderbyggede beslutninger på sundhedsområdet. Selskabet er etableret 21. marts 2013. Selskabet driver virksomhed fra Havnegade 39 i København. På samme adresse er ifølge www.virk.dk registreret ca 300 virksomheder. Direktøren i Health Navigaor ApS hedder Marianne Breth Hansen. Hun har tidligere været ansat hos Falck Healthcare AM A/S og Bispebjerg Hospital. Blandt specialerne er it-implementering, Datawarehouse og udvikling af nye forretningsområder og sundhedsfaglige koncepter.

Den socialdemokratiske sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensens arbejdsgiver, Novartis, lægger ikke skjul på deres intentioner. Til MedWatch siger den globale direktør, at der er positive takter i Danmark og at Novartis har besøgt Danske Regioner og foreslået mulige samarbejdsaftaler. Der er lavet to pilotcases, hedder det.

Vi har ikke set så meget i Danmark endnu, men der er positive takter. Vi har besøgt Danske Regioner og forslået dem, at de skulle kigge ind på mulige samarbejdsaftaler. Det har medført, at de har bedt Amgros om at lave to pilot-cases, og det sidder Amgros og kigger på nu,” siger Michael Lange og tilføjer, at det typisk er en model, der kan bruges ved ”store innovationer” på lægemiddelfronten, ikke ved små forbedringer.

Jeg vil meget gerne tættere på følgende:

  • Hvor tætte relationer er der mellem Allan Søgaard Larsen og Carl Holst, der begge sad med i Vækstteamet, hvis anbefalinger ligger meget tæt på lovteksten.
  • Har Carl Holst nogen personlig vinding ved at fremprovokere konflikten ?
  • Falcks datterselskab VikTeam skal nemlig til at besætte regionsklinikker bl.a i Region Sjælland – hvad kommer det til at betide og for hvilke personer?
  • Falck har lige netop et udbud i gang i Region Syd – hvor Carl Holst er boss – med ambulancekørsel for en halv milliard. Spiller dette en rolle – Falck har måske grund til at være gode venner med regionen?

Har du viden herom, så kontakt mig gerne.

Carl Holst er af partikammerat Bent Larsen citeret for at mene, at det værste, der kan ske er, at der ikke kommer en konflikt. Du kan høre det her – spol frem til 4:20. Tankevækkende udtalelse.

 

Det er svært for mig at finde sandheden i det her. Dette er kun en status fra en ikke-læge. en patient, der gerne vil have lov til at bevare almen praksis og som virkelig frygter for, hvad der sker, hvis særinteresserne får magt, som de har agt. Som det hele ligger nu er jeg af den opfattelse, at ordet ”datagate” kan være retvisende. Tiden må vise, om jeg har ret. Men uret tikker. Hjælp er velkommen.

Jeg arbejder videre med at søge hoved og hale i dette virvir. Jeg har fået en del input, som jeg skal gennemgå nærmere og det vil tage mig noget tid. Har du input så send en mail på ao@forumadvokater.dk

Scroll til toppen