En lægelovs anatomi – hvornår får vi den fulde sandhed?

En lægelovs anatomi – hvornår får vi den fulde sandhed?

Om få dage vedtager Folketinget lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Det sker trods voldsomme protester. På samme måde som vi så det i sagen om Mørklægningsloven og sagen om lærernes strandede forhandlinger med regionerne. Der kommer vise ændringer fra regeringen og regeringens til det følgagtige grænsende trofaste støtteparti, Venstre. DF og Konservative samt Enhedslisten har stillet ændringsforslag, som går videre end regeringen og Venstre har ønsket. Lovforslaget er svært gennemskueligt for fagfolk og umuligt at gennemskue for ikke fagfolk.

Da Folketinget behandlede Mørklægningsoven troede jeg, at vi ville se politikere stå frem og tale loven midt imod. Jeg tog fejl (når bortses fra Enhedslisten). Hvor var konservative og venstre? Hvor var det radikale kerneland? Hvor var socialdemokraterne og SF’erne? Jeg nægtede at tro, at man ville tromle loven igennem. Og jeg tog fejl. Jeg synes det var skuffende og mon den sag er glemt? Nu ser jeg det hele gentage sig. DF og C er godt nok en anelse fremme på banen, men de burde jo slet ikke gå ind for lovforslaget. De burde i stedet forholde sig til regionernes betydning og så handle på baggrund af deres udtalte forståelse af betydningen af den velfungerende almene praksis. De burde stå frem og tale dette forslag tilbage i skufferne og forlange dialogen genoptaget. Det er utilstrækkeligt at fremsætte nogle ændringsforslag til et samlet udueligt lovforslag på et betydningsfuldt område. Jeg tror tingenes sammenhæng vil komme frem og jeg tror politikerne vil fortryde deres iver. Og lige lidt hjælper det, for de vil på sommerferie og nu skal den lov så vedtages.

Lovforslaget regulerer et vigtigt område. Det er alle partier enige om. Alligevel har man travlt med at lovgive. Det har danske politikere helt generelt, men når der tages hensyn til lovens betydning og områdets vigtighed, så kunne det nok have været klogt at tage sig bedre tid. Jeg har selv forsøgt at sætte mig ind i forslaget og at forstå dets baggrund. Det er komplekst og vanskeligt, men resultatet til nu er, at jeg ikke føler mig overbevist om, at vi har fået sandheden. Derfor leder jeg efter den.

Lovforslaget kommer til at virke som en støtte til den ene af to parter, nemlig Danske Regioner. Den anden part – de praktiserende læger – bliver svækket. De skal nu indenfor 15 måneder forhandle med en part, der ikke har villet forhandle. Med en part, der har sovet i seng med regering og det største oppositionsparti. Det bliver ikke nogen let øvelse. Der er under forløbet til nu gravet grøfter. Lægernes faglighed og deres hæderlig er blevet beklikket og det tager tid at komme sig over det.

Carl Holst - karriereønsker?

Jeg har ikke fundet sandheden i denne sag. Men lige nu føler jeg, at tingene kan hænge sammen på følgende måde: Der er en række forskellige interessegrupper, som alle har deltaget i kampen og hvor hver part har ønsket at gå efter den størst mulige luns kød. Daske Regioner vil gerne have en berettigelse. Det har de objektivt set ikke i dag. Men de ser måske en mulighed på dette område og så skal der jo også på et tidspunkt findes en ny regionsformand. Er det forkert at gætte på, at Carl Holst, Lars Løkkes gode ven fra Region Syd, gerne vil have den post? Og er det forkert at tro, at de regioner, der har erfaring med salg af patientdata gerne vil udvide dette område, bl.a. med den forklaring, at det kan skaffe os arbejdspladser og give andre fordele (men intet om de patienter, der afleverer de værdifulde data). Er det forkert at gætte på, at der er et ønske om at gøre det lettere at drive lægeklinikker med en “lettere” besætning end nu, og gerne med regionerne som initiativtager?

Salgschef hos Novartis og nyudnævnt sundhedsordfører i Socialdemokratiet

Er det forkert at tro, at Novartis og andre betydende spillere i medicinalindustrien, har et hedt ønske om at få adgang til at købe patientdata? Socialdemokratiets sundhedsordfører blev udnævnt 4. april, kort efter lovforslaget var skrevet. Hans arbejdsgiver er Novartis. Det behøver ikke være forkert, men jeg undrer mig alligevel over sammenfaldet.

Det er måske et tilfælde,at professor Jess Søgaard er blevet en del af teamet hos Health Navigator ApS, der lever af at sælge værktøjer, der kan hjælpe kunderne med at træffe velunderbyggede beslutninger på sundhedsområdet. Selskabet er etableret 21. marts 2013. Selskabet driver virksomhed fra Havnegade 39 i København. På samme adresse er ifølge www.virk.dk registreret ca 300 virksomheder. Det er måske et tilfælde, at direktøren i Health Navigaor ApS hedder Marianne Breth Hansen og at hun tidligere var ansat hos Falck Healthcare AM A/S med specialer i it-implementering, Datawarehouse og udvikling af nye forretningsområder og sundhedsfaglige koncepter. Måske er det et tilfælde, at Falck er dybt interesseret i et udbud i Carl Holst region og at Falcks koncerndirektør, Allan Søgaard Larsen, er en del af Lars Løkkes Havreholm-gruppe. Måske er det også uden betydning, at Falck er hovedaktionær i Vikteam, der er vikarbureau for flere regioner. Michael Lange fra Region Hovedstaden er Head Public Affairs Novartis Healthcare og medlem af Danske Regioners sundhedsudvalg. Og sådan er der så meget. Hvornår det er godt og hvornår det er skidt – det kommer an på omstændighederne. 

Der er ikke noget principielt galt i netværk, men de kan være gode at studere

Der er ikke noget galt i netværk, men når jeg ser den del af persongalleriet, som jeg kan få øje på og når jeg ser deres interesselinjer, så beroliger det ikke og det besvarer ikke mit spørgsmål om baggrunden for lovforslaget. Jeg bliver ærlig talt bekymret.

Det er let nok at lave en konspirationsteori. Men i dette tilfælde er det ikke let at lade være. Dertil er lovforslaget og dets baggrund for mærkeligt. Objektivt set mangler vi en rigtig god og en sandsynlig, troværdig forklaring. Ingen har til nu kunnet overbevise om det modsatte, men jeg lytter gerne.

Det er svært for mig at finde sandheden i det her. Dette er kun en status fra en ikke-læge. En patient, der gerne vil have lov til at bevare almen praksis og som virkelig frygter for, hvad der sker, hvis særinteresserne får magt, som de har agt. Som det hele ligger nu er jeg af den opfattelse, at ordet ”datagate” kan være retvisende. Tiden må vise, om frygten er berettiget. Men uret tikker. Hjælp er velkommen.

Jeg arbejder videre med at søge hoved og hale i dette virvir. Jeg har fået en del input, som jeg skal gennemgå nærmere og det vil tage mig noget tid. Har du input – uanset om de støtter min teori eller afkræfter den – så send en mail på ao@forumadvokater.dk

Læs også udkast til betænkning til lovforslaget

Scroll til toppen