DF er dansk mester i upassende opførsel – og det samme gælder Kristeligt Dagblad, JP og andre aviser, som bringer annoncen

DF er dansk mester i upassende opførsel – og det samme gælder Kristeligt Dagblad, JP og andre aviser, som bringer annoncen

Nyrup er mange gange blevet hevet i næsen, at han engang konstaterede, at DF bliver aldrig stueren. Annoncesagen må siges at give Nyrup genoprejsning, for et parti, der vil indrykke en annonce, som vi her har oplevet, må være udelukket fra det pæne selskab.

Efter min mening er annoncen strafbar efter straffelovens § 267 og muligvis også § 268. De lyder sådan:

§ 267. Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

§ 268. Er en sigtelse fremsat eller udbredt mod bedre vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse den for sand, straffes gerningsmanden for bagvaskelse, og den i § 267 nævnte straf kan da stige til fængsel i 2 år.

Det er trist, at vi er nået så langt ud. Tænk at et parti, der vil kaldes regeringsdueligt, betjener sig af den slags metoder. Det er uholdbart og jeg håber Dansk Folkeparti vil komme til at lide hårdt for deres adfærd.

Kristeligt Dagblad skuffer fælt

Det er glædeligt, at Politiken og Berlingske har afvist at bringe annoncen. Men direkte pinligt at en avis som Kristeligt Dagblad bringer den. ”Tro – etik – eksistens” har avisen som pay off. Jeg abonnerer på den avis, men vil overveje, om det skal fortsætte. Ussel mammon driver åbenbart værket. Nu mangler vi kun at de vil forsvare sig med en henvisning til ytringsfriheden – så hopper kæden helt af!

Vi må sammen sige fra overfor denne slags usmagelighed.

Læs flere blogindlæg her

Scroll til toppen