Derfor vandt Roskildes Rabalderpark: En magisk blanding af hårdt og blødt – regnvand, mennesker og oplevelser

Bæredygtig Beton Prisen 2013 landede i Roskilde. En glad formand for teknik- og miljøudvalget, Torben Jørgensen, tog imod på byens vegne og citerede en skaters syn på Rabalderparken: »Fuck, en sprød park…!«

Roskilde vandt sikkert, med 52% af stemmerne og 32% til nr. to.

Torben Jørgensen modtager betonprisen 2013 til Rabalderparken

– I Rabalder Parken er betonen optimalt udnyttet. Og så er den et flot eksempel på, hvordan sociale funktioner kan indarbejdes fra starten ved planlægningen af en ny bydel, sagde formand for nomineringskomiteen Pia Wiberg, Wiberg Arkitekter, ved overrækkelsen af prisen.

Roskilde har fået et nyt trækplaster i international topklasse. Miljøminister Ida Auken åbnede Rabalderparken på Musicon i august 2012. Med åbningen satte Roskilde nye standarder i håndteringen af regnvand og de skybrud, som alle eksperter fortæller os, der vil komme flere af i fremtiden.

Det helt unikke ved Rabalderparken er, at det teknisk set er et anlæg til afledning af regnvand, men for alle de legebørn på skateboards, rulleskøjter, bmx-cykler og løbehjul, som var mødt frem i stort tal torsdag eftermiddag, er anlægget en skaterpark.

Den kombination er Roskilde den første i verden til at hive op af posen. Det skyldes undergrunden under Rabalderparken.

Roskilde skulle håndtere regnvandet fra hele Musicon-bydelen. Den kedelige løsning var at lave et anlæg under jorden. Så kom der nogle kreative mennesker, som havde en ide om at, man da kunne kombinere håndtering af regnvand med en skaterpark.

Miljøminister Ida Auken indvier Rabalderparken i august 2012

Miljøministeren kvitterede, da hun indviede parken: – Jeg er så stolt over at bo i et land, hvor vi forstår at gøre klimaforandringerne så sjove som her. Vi skal lære at leve med vandet på en ny måde, og Rabalderparken er et super fantastisk eksempel på, hvordan det kan gøres. I stedet for et dødkedeligt teknisk anlæg har I i Roskilde nu det sejeste skatersted i Danmark, og det er tilsat dansk hygge med hængekøjer, grill og numsebænke, sagde ministeren.

Skaterne er begjstrede

Og skaterne var også svært tilfredse med deres nye skaterpark. – Det er et super initiativ. Skatermiljøet vil eksplodere i Roskilde med den her park. Det kan man jo se alle de andre steder, hvor der er lavet betonparker til skaterne, og på en dag som denne her med så mange mennesker, så er det jo juleaften for skaterne i Roskilde, sagde Frederik Cornelius Nielsen til Dagbladet Roskilde Tidende.

Parken er ikke kun for skatere. Der er mange forskellige aktiviteter og “hænge-ud”-steder, ligesom du også bare kan gå en tur gennem parken!
Parken har i alt 445 meter kanal, heraf 110 meter anlagt i beton – specielt til glæde for folk på hjul! Langs stien fra Rabalderstræde hen til vandtrappen er der trampoliner og hængekøjer, mens der ved bakkerne er grillpladser og hængeud-steder.

I Rabalder Parken er der:

• Vandkanal i beton – 110 meter
• Vandkanal i asfalt – 335 meter
• Bowl/regnvandsbassin i beton – 1000 m2 i alt
• Hængekøjer – langs kanal overfor vandtrappe
• Trampoliner med gummitoppe ved siden af
• Tre fitness-redskaber
• Gynge – også til voksne
• Beton trædesten til at komme over kanalen
• Vandtrappe med Numsebænke
• Grill + siddemøbler
• Siddemøbel langs kanal
• Rampe (2 m bred og 20 m lang) i stål ved kanal
• Div. stålgelændere til rulleskøjter & skate
• Sø med regnvand/regnvandsbassin
• Eng-område/regnvandsbassin

Rabalderparken er ikke kun for skatere - den er for alle. Velkommen.

Rabalder Parken er etableret af Roskilde Forsyning & Roskilde Kommune og er designet af Søren Nordal Enevoldsen, der også står bag Fælledparkens skatepark. Den rekreative del af parken koster omkring 10 mio. kr., mens det tekniske anlæg beløber sig til 25 mio. kr.

Støttet af:

Rabalder Parken er udviklet i samarbejde med og støttet af Lokale og Anlægsfonden, Foreningen Roskilde Festival, Nordea Fonden samt Unicon Beton.

Dommerkomiteen siger bl.a.:

I Roskildes nye bydel Musicon, er målet at udvikle en kreativ bydel med fokus på kultur, kulturerhverv, events og boliger. Rabalder Parken der indgår i Musicon, er et 40.000 m2 stort parkområde. Dette er et enestående eksempel på, hvordan tekniske regnvandsanlæg kan kombineres med rekreative faciliteter.

Stem på Rabalderparken

Området, der tidligere har været anvendt til betonfabrikation, efterlod et stort hul i terrænet, som fra 1950’erne blev fyldt op med affald fra byggeri og meget andet. 40.000 ton jord og affald er blevet flyttet eller sorteret og efterfølgende genanvendt til volde og bakker. Det, der hidtil har været en flad mark, er omdannet til et rekreativt landskab med bakker, kanaler og regnvandsbassiner.

Til at optage de periodisk voldsomme nedbørsmængder, der er en følge af klimafor-andringerne, er der skabt åbne regnvandsbassiner, render og kanaler til afledning af tag – og overfladevand fra området og de omkringliggende grunde.

Bassiner og kanaler vil i lange perioder være uden vand. Disse er udformet, så de i tørre perioder kan bruges til rekreative faciliteter. Et 400 meter langt kanalforløb og en stor bowle udgør et samlet ”snake runs”, hvor man som skater, rulleskøjteløber, cyklist eller løber kan bevæge sig nedad i bugtede forløb.

Vandtrapper med betonbænke, der leder vandet fra kanalen til søen, sti anlæg, der bugter sig, grønne områder, trampoliner, ruchebaner, hængekøjer og grillpladser bi-drager yderlig til mangfoldigheden i det rekreative parkområde.

Betonens plastiske og konstruktive egenskaber er optimalt udnyttet ved udformningen af den store betonskål ”bowlen” og dele af kanalanlægget, ligesom betonens æstetiske potentiale er udnyttet i den meget fint overpladebearbejdede sprøjtebeton.

”Passive” investeringer i et nødvendigt teknisk anlæg til regnvandshåndtering er i Rabalder Parken gjort til investering i aktiv fritid. Parken er et flot eksempel på, hvordan sociale funktioner som faciliteter til idræt og fritid bliver planlagt fra starten i udviklingen af en ny bydel.

Rabalder Parken er derfor et enestående eksempel på, hvordan beton og bæredygtig-hed er tænkt ind i det samlede anlæg. Både når det drejer sig om miljø, æstetik og social ansvarlighed.

Stem på Rabalderparken - link her

Sådan finder du vej til Rabalderparken

Rabalderparken på Facebook

Fakta om Rabalder Parken 
Et 40.000 kvadratmeter stort område med åbne regnvandsbassiner, render og kanaler til afledning af tag- og overfladevand, hvor bassiner og kanaler er udformet, så de i tørre perioder kan anvendes til fritidsaktiviteter af skatere, rulleskøjteløbere m.fl.

  • Parken har også vandtrapper med betonbænke, grønne områder, trampoliner og grillpladser
  • Bygherre: Roskilde Forsyning; Roskilde Kommune
  • Arkitekt: Nordarch
  • Rådgiver: COWI A/S
  • Entreprenør: Hoffmann A/S; Grindline
Scroll til toppen