Mindeord om Peter Lungholt

Mindeord om Peter Lungholt

Peter Lungholt er død. Han var – på den fine måde – en af Bjergets originaler. Utroligt vidende – om alt – og vittig og morsom.

Bjerget som Peter elskede

Vi kaldte ham ”Majoren” efter hans stillingsbetegnelse (og med hans billigelse også efter han var blevet oberstløjtnant). Selv efter hans pensionering blev han brugt af den tidligere arbejdsgiver. Fordi han var begavet, klog og kyndig udi livets vanskeligste afkroge. Hans sans for analyse, hans skarpsind i kombination med hans humor gjorde ham uundværlig for de fleste. Fra arbejdsgiver til vennekredsen, der talte en meget bred kreds – typemæssigt og aldersmæssigt.

I Roskilde Roklub var Peter fast gæst og altid var han hjælpsom – de senere år stod han sammen med gode rokammerater for den månedlige morgenmad for de 120 vinterbadere, der hver gang glædede sig til morgenkaffen i godt selskab.

Majoren elskede Bjerget. Huset i Asylgade var hans barn blandt en dejlig flok, som heldigvis har arvet hans bedste sider. Majoren var der altid. Det var ikke altid vi kunne forstå hvad han sagde, men det var jo lige meget – vi vidste, at det var klogt. Og når vi kunne forstå det, blev vores antagelse herom bekræftet.

Mere Bjerget

Majoren var god til at opleve oplevelsen inde i oplevelsen – i stedet for at tænke, analysere, (b)dømme, sætte ord på vores oplevelser, som så ikke længere ville være en oplevelse, men en adskillelse fra oplevelsen. Derfor havde han et godt liv, trods oftest meget vanskelige og krævende opgaver. Derfor glædede han mange med sin tilstedeværelse her og hisset.

Jeg mødtes ofte med Peter i “vores” kirke, Sct. Jørgensbjerg Kirke, hvor han sad i Menighedsrådet. For Peter var årets kirkelige højdepunkt 1. juledag, hvor vi fik en god passiar og lidt åndelig føde. Han holdt meget af sit virke i og for kirken. Peter er nu det tredje medlem af menighedsrådet, der er død indenfor tre måneder. Det virker voldsomt.

Ved de legendariske bjergfester var Peter en fantastisk auktionarius. Som Per Flensborg mindede mig om, så var et af højdepunkterne da Peter – efter at bjergbønderne var blevet en lille smule overrislede – solgte en amagerhylde til rekordpris. Det skete med de overbevisende ord: En sådan hører naturligvis til i ethvert ostegrossererhjem.

Peter Lungholt var oprindelig fra Kolding, men levede mange år af sit liv i Roskilde, hvor han var meget aktiv. Han var igennem årene flittig deltager i Fugleskydningsselskabets mange aktiviteter, hvor han altid var et hyggeligt og muntert selskab. Også andre steder var Peter Lungholt aktiv. Blandt andet kan nævnes arkivar i Gustav Wied Selskabet og sekretær i Luftforsvarets Veteraner. Peter blev 69 år.

Peter var også i mange år aktiv inden for Ripensersamfundet – senest som ankermand i  legatbestyrelsen.

Jeg sender på mange bjergboers vegne og på mange andre venners vegne kondolence til Peters familie. Vi vil altid ære dit minde, hr. Major. God rejse og tak for alt.

Scroll til toppen