Alle Danmarks advokater hængt til tørre på forsiden af Berlingske

Alle Danmarks advokater hængt til tørre på forsiden af Berlingske

I dag er jeg på forsiden af Berlingske. Sammen med ca. 5.000 andre advokater. Overskriften er: ”Dårlige advokater…Politikere truer klagenævn med lukning”.

Advokatnævnet serviceres af Advokatsamfundet, som bryster sig af, at de repræsenterer alle danske advokater. Forklaringen er ikke, at alle danske advokater har meldt sig ind i Advokatsamfundet, men at ingen dansk advokat kan melde sig ud. Hvis jeg skal melde mig ud, skal jeg opgive at være advokat. Der er altså ingen valgfrihed.

Det er utilfredsstillende for danskerne, at sagsbehandlingstiden for advokatklager er steget markant de seneste år. Sådan lyder meldingen fra forbrugernes stemmer i Advokatnævnet .
Forbrugerrådet siger til Berlingske: »Vi er opmærksomme på det, og det er virkelig et stort problem. Hverken borgeren eller advokaten kan jo være tjent med at vente så længe på en afgørelse,« siger Benedicte Federspiel, chefkonsulent og repræsentant for Forbrugerrådet i Advokatnævnet .

»Det kan siges meget kort: 2011 har været et dårligt år at have sine medlemmer i berøring med Advokatnævnet. Sagsbehandlings tiderne har været alt for lange, og produktionen har været for lav. Alle advokater synes, at det er ubehageligt at have en sag ved nævnet, og det er utilfredsstillende, at sagerne på denne måde trækker i langdrag,« siger Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater til Viborg Stifts Folkeblad.

I årsberetningen for 2011 lader Advokatnævnets formand da også forstå, at situationen er uholdbar. »Det siger sig selv, at hverken klageren eller den indklagede i en sag kan være tjent med at vente så lang tid på en afgørelse, som det for en del sager har været tilfældet i 2011,« skriver formanden. Samtidig understreges, at nævnet har sat en lang række initiativer i gang for både at nedbringe sagsbehandlingstiden og højne kvaliteten af Advokatnævnets afgørelser. Derfor er formanden »fortrøstningsfuld«. Det samme er Danske Advokaters direktør: »Vi hæfter os ved, at formanden for nævnet i årsberetningen lover klare forbedringer, og selvfølgelig tror vi på, at det går fremad nu. Men vi må også sige, at vi glæder os til, at nogle pukler bliver høvlet væk, for det er ikke slut med at høre fra medlemmer, som siger, at det tager meget, meget lang tid,« siger Paul Mollerup fra Danske Advokater til Viborg Stifts Folkeblad. Også Advokatsamfundet har hæftet sig ved fremgangen som omtalt flere gange i Berlingskes dækning, herunder i dag*).

Tilbage står, at advokatbranchen fortsat kritiseres heftigt og det er svært for mange at sortere skidt fra kanel i den forbindelse. Derfor rammer situationen alle danske advokater

Men – det er ikke i orden, at jeg, ligesom mine kolleger – som tvangsmæssigt medlem – skal hænges ud på forsiden, fordi Advokatsamfundet og Advokatnævnet fortsat ifølge kritikken ikke kan finde ud af at drive Advokatnævn. Det gælder så meget desto mere som at  formanden for Advokatnævnet offentligt har forlangt, at alle danske advokater skal leve op til en nul-fejlskultur. En dansk advokat må ifølge nævnsformanden ikke begå fejl. Der er rigtig lang vej fra denne ambitiøse politik og til det resultat tvangsmæssige medlemmer må læse om i Berlingske i dag. På forsiden og over to helsider i Business.

Advokaterne er til grin. Vi er erhvervslivets rådgivere og så kan vi ikke engang drive en så lille business som et Klagenævn. Kan vi så bruges som erhvervslivets rådgivere – eller skal revisorerne igen løbe med troværdigheden? Denne form for omtale koster millioner i goodwill og gør vores investeringer i markedsføring til en tvivlsom forretning. Det er uacceptabelt.

Det hele forværres af, at Advokatsamfundet kun har én standardbemærkning: det er under kontrol. Det bliver bedre, vi aner bare ikke hvornår, men fremad går det.

Bladet Advokaten

I seneste leder i bladet Advokaten udtaler Advokatsamfundets formand, at der jo ikke er meget musik i “tilsyns-og håndhævelsesbenet”, som formanden i øvrigt mener er i gode hænder. et er muligt, at der ikke er musik i opgaven, men det er altså den Advokatsamfundet er sat til at passe. Frem for alle mulige sjovere opgaver, vi som tvangsmedlemmer ikke kan vælge fra.

Jeg er vil simpelthen ikke godtage, at Advokatsamfundet – som jeg pligtmæssigt betaler til – ikke kan forvalte mine indbetalinger på en måde, så Advokatsamfundets helt centrale samfundsmæssige opgave ikke bliver løst. Derfor ser jeg frem til, at vores politikere tager fat på denne opgave, således som de i dagens Berlingske har lovet fra alle sider i folketingssalen.

Jeg er medlem af bestyrelsen i den frivillige brancheforening Danske Advokater, men skriver dette indlæg for min egen regning. Jeg vil naturligvis bringe punktet op til fornyet behandling. I dag reagerer jeg spontant som ”almindelig” tvangsmæssigt medlem af Advokatsamfundet. ”Almindelige” medlemmer har også behov for at ytre sig, når vi skal på forsiden af Berlingske.

Berlingske 17.10.2012

Scroll til toppen