Retfærdighed – du aner ikke hvad det er!

Retfærdighed – du aner ikke hvad det er!

Som advokat møder jeg hver dag mennesker, der har deres (optimistiske) tro på hvad retfærdighed er. Lige i deres situation. Det er mit arbejde at forklare, at der er stor forskel på ret og retfærdighed. At forklare, at “juridisk retfærdighed” er noget helt, helt, helt andet end moralsk retfærdighed. Desværre interesserer det først for alvor, når der er opstået et konkret problem. Så “kalder vi på retfærdigheden” og ringer til advokaten og tror, at nu henter vi “retfærdigheden”. Men sådan spiller klaveret ikke. Det kan gøres anderledes og bedre, men det forudsætter, at flere vil interessere sig aktivt for begrebet retfærdighed – før de står og angler den. Prøv og læs Wikipedias forklaring om, hvad retfærdighed er:

Ret og retfærdighed?

Retfærdighed er et begreb, hvis indhold adskillige gange har været underlagt en filosofisk såvel som juridisk behandling. Der findes ingen almengyldig definition af begrebet. I sin mest grundlæggende form, er “retfærdighed” straf og belønning sat i system. I forlængelse af dette kan man sige at retfærdighed udelukker vilkårlighed og dermed er begrundet i et etisk valg.

Professor, dr. jur. Alf Ross

Den danske retsfilosof Alf Ross har påpeget at retfærdighed i fleste tilfælde anvendes synonymt med lighed, og en definition af retfærdighed kan derfor være at “de lige skal behandles lige” – dvs. hvis man opfylder bestemte kriterier (således at man kan bestemmes i en kategori), så skal man også behandles derefter for at blive retfærdigt behandlet. Derfor er retfærdighed ifølge Ross en subjektiv følelse.

Benny Andersen

Benny Andersen sagde engang, da hans kone Cynthia døde, at han havde lyst til at stævne Gud, selvom han ikke troede på ham. For hvad bildte Gud sig ind, at han tog Bennys elskede fra ham. Læs sætningen igen, – og se hvor dybt selvmodsigende, den er! Det er Benny Andersen i en nøddeskal, – han tror ikke på Gud, men det er alligevel ham, han vil stævne for den dybe uretfærdighed. Det er Benny Andersens fantastiske ordspil.

Johannes Møllehave

Johannes Møllehave svarede Benny Andersen med følgende: ”Du får nok svært ved at finde en jurist, der vil føre den sag!”

Der er ting vi mennesker ikke forstår, og som menneskeheden altid har og til evig tid vil undre sig over. ”Jeg vil nok blive ved med at tænke på døden
med en vis usikkerhedsfornemmelse så længe jeg lever.” (Benny Andersen)

Livets retfærdighed er et meget stort emne. Den juridiske retfærdighed er lidt mindre, men stort og komplekst. Det er den del jeg arbejder med som advokat. Og her er mange skuffelser og mange forbedringsmuligheder. Der er bare ikke særlig interesse – nok fordi vi inderst inde alle tror, at der findes en juridisk retfærdighed. Men når vi mangler den, så er det for sent at lede efter den. Jeg har mødt rigtigt mange, der har måttet erkende det – ofte med vældige personlige omkostninger.

Hvad er retfærdighed for dig?

 

Scroll til toppen