Gud hvor er det ynkeligt, JP

Gud hvor er det ynkeligt, JP

Det er trættende at følge JPs føljeton med forkerte beskyldninger mod Roskilde kommune. Senest lederen 25. juli, hvor JP igen fremfører en ubrudt række af faktuelle fejl – med eet formål: at nedgøre Roskilde.

JP hævder i denne omgang, at det er usædvanligt, at en kommune hyrer kommunikationsfolk til særlige sager. Det er faktuelt forkert.

ET spørgsmål til JPs lederkollegium

JP anfører, at kommunen fravælger egne kommunikationsfolk. Igen forkert. Kommunen har ikke en kommunikationsafdeling, der er gearet til at matche den vel iscenesatte ekspropriationssag. Keld Bjergegaard og hans liberale støtter , herunder JPs lederkollegium, stiller sig jo ukritisk til rådighed og benytter enhver lejlighed til at angribe Roskilde. Der er intet ualmindeligt i, at et angreb mødes med et forsvar.

Når borgmesteren udtaler sig imod JPs lederskribenter, så konkluderes det, at hun har et svagt funderet budskab. Det er igen forkert. Der intet forkert sket i ekspropriationssagen, hvilket JP ej heller på noget tidspunkt har andet end indikeret. Når CEPOS, Berlingske, Børsen og JP er enige om at man her – i strid med alle foreliggende fakta – har fundet en ”skandalesag” og derfor gang på gang angriber Roskildes omdømme, så skal der handles. På samme måde ville JP nok handle, hvis avisen blev udsat for tilsvarende målrettet tilgrisning af avisens brand.

JP hævder, at kommunen har været ”elendig” til at argumentere kommunens sag. Samtidig kritiserer man, at kommunen har søgt professionel bistand hos en professionel, der i 12 år har været ansat på JP. Det hænger da vist ikke sammen. I øvrigt har JP ikke formået at imødegå den fremstilling kommunen har offentliggjort.

JP konkluderer, at ”skandalen” har udviklet sig, så det står klart, at ”den almindelige sunde fornuft ikke længere syns at være til stede i den daglige ledelse af Roskilde kommune”. Det er en forkert konklusion. Og det er en meget voldsom påstand, der fremsættes på lederplads i en avis, der vil betragtes som seriøs. Påstanden fremføres uden bæredygtig argumentation og erdermed på linje med avisens tidligere ledere i denne sag. Gud hvor er det ynkeligt.

JPs leder 25. juli 2012

 

Scroll til toppen