Per Vibskov, Bruce Springsteen og Gud…

Per Vibskov, Bruce Springsteen og Gud…

Per Vibskov blev indsat som sognepræst i Roskilde Domkirke søndag den 1. juli 2012. Per holdt en fantastisk prædiken. Om Canopy-scenens tårne. Om Domkirkens tårne. Om Bruce. Om Jesus. Den bliver bragt i festivalavisen i morgen. Jeg har fået lov til at bringe den på min blog.

Og her har I så den gode prædiken:

Om præcis 6 døgn og 11 timer, går han op på prædikestolen, skruer op for guitaren, tæller til fire, og er så til sine mange tusinde disciples fulde tilfredshed i gang med sin protesterende forkyndelse.

Prædikanten

Prædikanten er den 62-årige amerikaner Bruce Springsteen, der er det absolutte hovednavn på årets Roskilde festival. Derfor er han da også programsat til lørdag aften kl. 9 – og den prædikestol han står på, er den karakteristiske og ikoniske Orange scene med de 2 tårne.

I mere end 40 år har Springsteen – eller The Boss som han også kaldes – betaget generationer, og hvis man tror at protestsangere kun er for unge mennesker, har man taget godt og grundigt fejl. En stor del af Bruce Springsteens trofaste discipleskare består af pensionister.

Men er det ikke at gå for vidt, altså at kalde Orange scene for en prædikestol, når nu Roskilde har en langt ældre og mere egentlig prædikestol – den der også befinder sig under nogle karakteristiske og ikoniske tårne, nemlig den her i Domkirken, den, som jeg står på.

Men prøv lige at overveje prædikestolens funktion. Dens væsentligste funktion er jo at skabe optimale rammer for at budskabet kan høres. Derfor har man for lang tid siden placeret en såkaldt lydhimmel herover -netop for at forstærke lyden. Siden er der kommet mikrofon og højttalere, så nu kan langt de fleste her inde i kirken høre prædikanten.

Men det er selvfølgelig beskedent sammenlignet med det lydanlæg, der er på Orange Scenen, hvor man kan høre lyden mere end ti kilometer væk.

Wreckling Ball - Bruces nyeste

Derfor giver det mening at kalde Festivalens Orange scene for en prædikestol, i hvert fald når Bruce Springsteen står på den. Og især hvis man vender blikket mod den seneste udgivelse fra Springsteen – nemlig det 3 måneder gamle album Wrecking Ball, som byder på lyrik fra en vred, ældre mand, der er træt af økonomisk uretfærdighed, og den stigende afstand mellem den amerikanske drøm og den amerikanske virkelighed.

Springsteen har altid haft fokus på den enkelte, de svage og den hårdtarbejdende, men som det er blevet sagt: Nu er Springsteen blevet sur

– for den lille mands problemer er bestemt ikke blevet mindre efter finanskrisen, hvor det er blevet tydeligt at den almindelige arbejder er kommet til kort overfor forgyldte bankdirektører og andre bankrøvere.

Og det minder jo på mange måder om en anden vred prædikant, der også havde blik for den enkelte, for de svage og for de udstødte, det var ham der gjorde et bjerg til sin prædikestol, og dér holdt en tale med et livsforvandlende budskab – det som vi nu kender som Jesu bjergprædiken, og som vi netop har hørt et stykke af i dagens evangelium.

Hos Bruce Springsteen er evangeliet uomgængeligt og på den seneste udgivelse bliver der i flere tekster refereret direkte til Jesus og hans lære om at vi skal hjælpe hinanden, ligesom det opgør Jesus havde med møntvekselererne i templet bliver fremhævet, og udlagt som en aktuel kommentar til grådigheden i vores tid.

I en af sangene på bossens nye udgivelse skære en stemme pludselig igennem: Vi skal bede sammen – og det er jo lige præcis det samme vi hører Jesus opfordre os til i dag.

Per Vibskov Nielsen

Bed for dem der forfølger jer – og elsk jeres fjender. Det er et radikalt nyt budskab: Bed for dem der forfølger jer.

Nu er det ikke tilfældigt at Bruce Springsteen er så optaget af Jesu forkyndelse og ligefrem opfordrer os til at bede.

Springsteen er vokset op i en katolsk familie og har sagt: En gang katolik – altid katolik.

Men hvad er det nu lige med det der katolske? De fleste ved jo nok, at det er noget med paven, men hvad betyder ordet katolsk egentligt? Jo, det betyder almindelig, og vi har det faktisk med i vores trosbekendelse, hvor vi siger, vi tror på den hellige, ALMINDELIGE kirke. På latin hedder det sanctam Ecclesiam catholicam, men hvis vi siger at vi i Folkekirken tror på en hellig, KATOLSK kirke vil der nok være nogen der får kaffen galt i halsen.

Katolsk betyder altså almindelig og grunden til at det i sin tid var nødvendigt at indflette sådan en bestemmelse var for at lægge afstand til særlige sekteriske grupperinger i oldkirken.

Roskilde Domkirke

Den brede hob samledes om den almindelige kirke, ikke i særlige sekteriske retninger.

At være katolik er altså at være helt almindelig kristen. Og når Springsteen siger en gang katolik, altid katolik, ja, så giver det god mening for mig. Især når det bliver betonet at det katolske primært består i at være helt almindelig kristen – og ikke i at være pave-dyrker.

For med den opfordring som vi hører Jesus komme med i bjergprædiken – elsk jeres fjender og bed for dem der forfølger jer, ja, så er det, at jeg kan komme til at føle mig meget ALMINDELIG, fordi det netop er så svært at elske sine fjender og bede for dem der forfølger en.

Det er ganske enkelt umuligt at være så FULDKOMMEN som Jesus kræver, for jeg er det, der med et godt gammeldags ord hedder en synder, og det er noget af det ALMINDELIGSTE overhovedet ved os mennesker, fordi vi netop IKKE elsker vore fjender, fordi vi IKKE beder for dem der er efter os.

Derfor kan jeg sige at jeg er ligeså almindelig, og ligeså katolsk som Springsteen – for jeg er en synder og har behov for mine synders nådige forladelse.

Og det er så lige præcist det vi helt ALMINDELIGE og ufuldkomne mennesker samles om her i KIRKEN, hvor Guds kærlighed bliver forkyndt.

Men nu startende jeg jo med at kalde Orange scene for en prædikestol, og Springsteen for prædikant. Passer det så slet ikke alligevel? Jo, fordi Gud lader mange forskellige slags mennesker forkynde evangeliet – og jeg er ikke i tvivl om, at Bruce Springsteens oprør mod uretfærdigheden har sand evangelisk klangbund, når han så tydeligt betoner sin solidaritet med samfundets svage, og som en anden hyrde erklærer sig klar til at føre fåreflokken til Guds eget land.

Nu går det så ikke altid som præsten prædiker. Og Bruce Springsteen er jo hverken frelser eller forsoner eller Guds søn og han behøver nok heller ikke gå sulten i seng, men har med stor sandsynlighed en rimelig god pensionsopsparing. Formodentlig bedre end de fleste.

Så når evangeliet om Guds søn Jesus Kristus forkyndes, så gælder budskabet os alle, ja selv den ufuldkomne prædikant kan have brug for at høre det budskab som er så svært at efterleve. For selv om vi går på en stenet grund, traveling on a rocky ground, og ordet har svært ved at slå rod, så skal det prædikes igen og igen.

Nemlig ordet om at vi skal være fuldkomne, og at vi skal elske vore fjender og be for dem der forfølger os.

Så ro på

– tro på

Jesus K

Han står og banker på

Så fald på knæ og kom i læ

i det indbydende, trygge, fredelige, rene og opvarmede

luksus multirums paradislignede designerkirkebænkebestykkede,

med guldbogstaver og skinnende lysekroner,

totalt tonalt harmoniske salmesangfyldte

og organisk orgelklingende,

brilliante gudsrige, der er lige midt iblandt os,

åbnende sig for alle glade og venskabelige forvandlende, fredfyldende, multi-tilgivende,

Kristusbekendende og Halleluja-jublende,

Roskilde korsfestivalklædte englebørn herfra og indtil verdens ende.

Jesus K – ærlighed Jesus K er kærlighed Jesus K er Herre Helt sikkert amen

Per Vibskov Nielsen

Sognepræst ved Roskilde domkirke

Scroll til toppen