Åbent brev til Jesper Lok, DSB

Åbent brev til Jesper Lok, DSB

Kære administrerende direktør Jesper Lok, DSB. Dagbladet bringer i dag en artikel, som pirker til en gammel irritation. Den vil jeg nu dele med dig, idet jeg håber du vil sætte ind og ændre ved noget, der tydeligvis halter.

Dagbladet skriver, at forklaringen på at DSB fortsat generer rejsende og Roskildes trafik i det centrale Roskilde er ”en uventet afsløring af en gammel tunnel under Roskilde Station” og det forhold, at I skulle grave tæt på skinnerne. En spunsvæg ”drillede” og ”de nødvendige tilladelser” kom først sent i hus. Derforhar projektet ikke taget nogle måneder, men nærmest et år. Vel at mærke et år i forlængelse af at cyklisterne –DSBs kunder – har været svigtet af DSB i de sidste 20 år.

Nu vil arbejdet ”forventeligt” være på plads i september. Skal vi tro på det?

Sådan har en simpel udgravning til en cykelkælder fået lov til at sejle - og nu bortforklarer DSB det med gummiord

Det er en hån mod os alle, når DSB nærmest giver omstændighederne skylden. Efter min mening er der kun en forklaring: inkompetent ledelse af DSB, her chefen for ”bygninger og strategi”. Ved chefen hvad strategi er? Ved han hvad kundeservice er. Ved han, at DSB bryster sig af en CSTR-politik og medlemskab af FNs Global Compact, bl.a med følgende ord:

”DSB ønsker at tage et aktivt medansvar for samfundsmæssige udfordringer. Ansvarlighed over for vores kunder, medarbejdere, samfund og vores fælles klode er en integreret del af DSB’s forretning og drift”.

"Midlertidig" DSB cykelparkering - på byens smukke torv. Skandale.

Kære Jesper Lok. Medansvar? Den manglende styring af dette projekt er uansvarlig og uacceptabel. Behandlingen af jeres cyklende kunder er her – som i mange dele af Danmark – fuldstændig uantagelig ringe. I lover bod og bedring hver gang kritikken rejses, men I gør ingenting. Det er ikke i overensstemmelse med FNs Global Compact.

Iblandt alt jeres flotte ord på glittet papir kan man også læse dette:

”DSB har altid været socialt engageret i det omkringliggende samfund fx. gennem sponsoraftaler og en række velgørende aktiviteter. I dag gør vi vores sociale ansvarlighed til virkelighed gennem forskellige partnerskabsaftaler. Vi har udvalgt en lille håndfuld partnere. Det synes vi giver mest værdi både for partnere og os”.

Må jeg give dig et godt råd: fokuser på kundeservice og vær oprigtig i kommunikationen. En passende begyndelse kunne være en redelig beklagelse og aflivning af søforklaringerne omkring skandalen i Roskilde.

Jeg sender kopi af min mail til Dagbladet og til folketingsmand Flemming Damgaard.

 Læs fortsættelsen her – et halvt år efter

Scroll til toppen