Er du klar til at Unbosse din virksomhed? Din forening? Dit liv?

Er du klar til at Unbosse din virksomhed? Din forening? Dit liv?

Bogen “Unboss” er væsentlig. Den bør læses af alle. 2020-planens forudsætning er, at bruttonationalproduktet stiger med 2,1 procent om året. Hvis den stiger med tre procent, er vi simpelthen i himlen. Hvis den kun stiger med en procent, så er vi i helvede. Unboss handler om at skabe værdi ved at vi arbejder klogere sammen. Dens formål er så stort som at starte en verdensomspændende bevægelse. Jeg tror det vil lykkes, selvom vi som mennesker er født til at være bange for forandringer. Unboss vil vende op og ned på verden – på den fede måde.

Unboss – læs den og vær med

Bogen kan ændre verden. “Unboss” er skrevet af Jacob Bøtter og Lars Kolind og den bog kan komme til at betyde lige så meget for verden som den amerikanske ingeniør Taylors bog ”Principles of Scientific Management” har gjort i 100 år. Den udkom for 101 år siden, men stadig påvirker din og min dagligdag. ”Unboss” er en opfordrng til at vi siger farvel og tak til Taylor, unbosser os selv og vores virksomheder og siger goddag til den tid, vi lever i. Det lyder langhåret og farligt – og det er nok den største risiko omkring bogen.

”Principles of Scientific Management”, der udkom for 101 år siden – nu har vi afløseren, Unboss

Jeg vil anmelde bogen, men ikke på en sædvanlig ”afsnit for afsnit-måde”. Jeg gør det på en holdningspræget måde. Lidt ambitiøst kunne jeg kalde det en tilsigtet unboss-måde. Mange vil nok allerede her være løbet væk her, men til de, der hænger på: here we go.

Unboss

Hvad er en UNBOSS? Helt enkelt en person som ikke bare er chef for sine medarbejdere, men også en inspiration for kunder, brugere, leverandører og andre som er i berøring med virksomheden. En leder der fokuserer virksomheden på at gøre en forskel for kunder eller andre fremfor at bruge kræfter på overflødigt bureaukrati. En leder der holder stramt fokussamtidig med at han/hun giver medarbejderne frihed til at bruge deres faglighed og kreativitet på at løse opgaverne bedst muligt.

Om politikere

Lad mig gå lige til biddet: nogle mennesker er for store til den tid, de lever i. Sådan har jeg altid betragtet Lars Kolind og siden jeg mødte Jacob Bøtter for et par år siden har jeg tænkt, at Jacob har samme udfordring. Lars Kolind stillede for nogle år op til Folketinget. Han blev sablet ned af presse og politikere. Og han blev ikke valgt. Efter min mening var det en falliterklæring fra vores land, der kastede talent på møddingen. De politikere, er på mere traditionel facon løste billet til Christiansborg, har sandt for dyden ikke gjort det talentfuldt. Eneste forskel på regering og opposition er navnet på statsministeren. Jeg håber Unboss vil blive læst på Christiansborg og at hver enkelt politiker vil begynde at unbosse dansk og international politik. Der er brug for det. Og I kan sagtens gøre det. I skal bare give slip og tage imod.

Hvorfor Unboss?

Vi skal unbosse os ud af hængekøjen

Men hvad er det her ”unbosse” for noget? Hvorfor hedder bogen ”Unboss”. Det er da meget udansk? ”Unboss” er en ny måde at tæke på. Det står i modsætning til den velkendte tænkning ”Boss”. Bogens omdrejningspunkt er virksomheden, men alt kan unbosses. Også du, kære læser. Gå fra at være ansat til elv at være leder. Fokuser på ”why”, på formålet. Ville du/din virksomhed/din forening være savnet, hvis den var væk i morgen?

”Unboss” argumenter for, at vi kan opnå værdifulde og ægte fordele ved at tænke nyt om den måde vi arbejder på. På job, i fritiden, i det hele taget. Hvordan vi kommunikerer, motiverer, sælger, køber, markedsfører – ja reelt på alle betydende områder. Det handler om at genfinde energien i arbejdet og dermed også i fritiden. Det første påvirker det sidste og vice versa. Lars Kolind har udtrykt det sådan i et interview i Berlingske:

1. Sæt virksomhedens/orgnisationens/Folketingets/dit eget  formål før indtjeningen. Det betyder ikke, at indtjening er uden betydning.Det betyder, at hvis du har fokus (ægte) på formålet, så følger indtjeningen med af sig selv – mens det omvendte ikke er tilfældet.

Formålet er den forskel I vil gøre for kunder, medlemmer eller borgere. Det gør ikke stor forskel at producere varmerør, men det gør stor forskel at kunne transportere varme væsker bæredygtigt, dvs. med minimalt energitab. At transportere varme er en samfundsopgave, ikke bare et produkt.

2. Klargør hvem du er leder for. I en advokatvirksomhed f.eks. er du ikke bare leder for de ansatte medarbejdere. Ogå for kunderne i forretningen.

Involvér flere end bare den begrænsede organisation med chefer og medarbejdere. Find jeres ubegrænsede organisation, dvs. alle dem der kunne tænkes at arbejde sammen med jer, hvis opgaven var spændende nok. Det kan omfatte kunder, leverandører, borgere, brugere, medlemmer eller andre. Gør også jeres egen organisation ubegrænset ved at nedbryde alle de barrierer der forhindrer medarbjedere i at arbejde sammen på tværs af alle skel.

3. Skiftet fra ansat til leder. Når en leder i et advokatfirma er leder både for de ansatte og kundrne, så sker der et skift. For lederen og for medarbejderne. 110.000 medarbejdere i Mærsk er unbosser for den million kunder, der handler med Mærsk. Det betyder en helt ny lederrolle og – vigtigt – en helt ny type medarbejderrolle.

Så enkel er UNBOSS egentlig, og den merværdi I kan skabe, kommer fra to kilder:

  • Indefra gennem jeres egen grænseløse organisation som fungerer bedre og hurtigere, og
  • Udefra ved at I involverer ti eller hundrede gange så mange mennesker i den ubegrænsede organisation.
  • Fra hjertet idet medarbejderne bliver gladere og mere produktive når de tydeligt kan se og fornemme meningen med det I gør.

Historien er naturligvis længere end det og du sidder sikkert med 100 spørgsmål. Nogle af svarene står i UNBOSS, men de fleste skal du finde selv når du tænker over hvordan du og dine kolleger vil unbosse jers egen organisation.

UNBOSS kan hjælpe dig til at lave din organisation om til en bevægelse der skaber mere værdi og som det giver mere mening at arbejde for. UNBOSS er i sig selv en bevægelse med netop det formål. Den får betydning når du tager udfordringen op og unbosser din organisation . Del gode og dårlige erfaringer med alle og involvér dine venner med at gøre det samme.

Betragt jer som UNBOSSer, dvs ledere af hele den ubegrænsede organisation, og erkend at I ikke kan overføre den traditionelle chef-tankegang fra den begrænsede organisation til den ubegrænsede. Der skal en ny tankegang og nogle nye værktøjer til, simpelt hen fordi den ubegrænsede organisation arbejder for formålet af egen vilje

De mest succesrige virksomheder vil basere deres eksistensberettigelse på at gøre en forskel. En kunde er ikke “huslejen på to ben”, men en samarbejdspartner, som virksomheden kan hjælpe. De to forskellige måder at betragte kunder på giver selvfølgelig en væsentlig forskel på den nytte medarbejderen kan føle af arbejdsindsatsen. Det ved vi jo godt allerede, men der er behov for en gentagelse og for at se gentagelsen sat ind i pædagogiske og udfordrende rammer. Det gør Unboss.

Jacob Bøtter, 26 år

Forfatterne lægger ikke skjul på at denne opgave er stor. Bossen – det modsatte af unbossen – findes i stort tal og de fleste bosser vil ikke uden videre afgive pladsen. Den udfordring vil Bøtter+Kolind løse ved at gøre ”Unboss” til en bevægelse. Ikke sådan at forstå, at deres community – www.unboss.com – skal være et nyt FN-hovedkvarter, men sådan at de med bogen og den deraf følgende diskussion håber at kunne ”inspirere millioner af mennesker – arbejdsgivere, medarbejdere og andre – til at unbosse netop deres organisation til gavn for dem selv og det samfund, de er en del af”. De ønsker at få realindhold i den CSR-politik (altså virksomhedens samfundsansvar), som flere og flere virksomheder skilter med. Men som LArs Kolind har udtalt til Berlingske: “95% af de virksomheder, der har CSR på dagsordenen, har det stående på et ark papir…SR flytte fra “nice to have” to “need to have”. et bliver simpelthen forretningen at gøre en forskel”. Kodeordet bliver altså: “At gøre en forskel”. Og at gøre den på et villet – altså ønsket – grundlag. Ja, vi vil i vores virksomhed hjælpe vores kunder med at gøre det og det. Virkelig hjælpe.

I min virksomhed, Forum Advokater, har vi defineret det sådan, at Forum Advokater skal være det foretrukne mødested for løsninger. Hvis vores kunde er i en konflikt, så går vi ikke bare i retten pr automatik. Vi forsøger i stedet at finde en løsning – f.eks. ved konfliktmægling (mediation). Vi kan måske i en sag omsætte for 25.000 kr på mediation, mens vi for same sag kunne omsætter for 250.000 kr for en retssag. Vi forsøger at sælge mediationen til kunden. Fordi det er den hurtigste og bedste vej til en løsning. Vi har også en CSR-politik, der er mere end ord. 

Ambitionen – hvad skal vi nå?

Lars Kolind, 62 år

”Unboss” er skabt på en unbosset måde. Forfatterne leger ikke kloge-Aager, men er penneførere i en sag, der helt klart optager dem. Lars har jo kæmpet den sag siden Oticon-dagene og Jacob – der kun er 26 år – har allerede 8 års bred international erfaring på feltet. Som led i processen gav 46 spændende og vidende mennesker i foråret 2011 næsten 400 kommentarer til forfatternes overskrifter og input. I april drog en delegation til Budapest. Ti personer holdt workshop og skrev første udkast til bogen, som de delte med 100 kolleger worldwide i løbet af en ugelang jamsession i juni 2011. Mere end tusinde bidrag senere blev bogen delt på ny til mennesker i alle dele af verden.

Derfor har bogen ikke to forfattere, men flere hundrede og det er ambitionen at få flere millioner ejere, fortalere og samarbejdsarter. I tråd hermed går royalites ikke til Bøtter+Kolind, men til verdens største udviklingsprogram for unge ledere, The World Organization of the Scout Movement (med mere end 38 milioner (!) medlemmer i 163 (!) lande og tre milioner (!) frivillige (!) ledere. Ganske tankevækkende og sympatisk.

Med “Unboss” siger vi farvel og tak til Taylor

Bogen omtaler vores udfordringer og nuværende stade og peger på behovet for ikke blot læring, men først aflæring. Det vil ikke blive populært hos alle, men de flste må i det mindste i enrum og hviskende erkende, at den vestlige verden de sidste ti år – med støt stigende hastighed – har vist tegn på, at en lineær fremskrivning af tiden uden betydnignsfulde forandringer vil være uhyggelig at skulle forsvare overfor vores børn og børnebørn. Eller mere mundret: der er et markant behov for forandring og Unboss har gode anvisninger på mulige veje.

Virksomheder, der ikke forstår, at man skal omfavne det etiske og gode, hvis man vil skabe loyale medarbejdere og kunder, de får det svært. Meget svært. Samfundetsfremdrift sikres af progressive virksomheder mere end andre steder.

Unbossningen er opdelt i kapitler. Og der mangler ikke opgaver: Unboss organisationen, formålet, strukturen, virksomheden, mellemlederne, de ansatte, arbejdet, kontoret, kommunikation, marketing, salg, indkøb, forskning og udvikling, kundeservice, HR og lønninger, risikoen, videnstyring, CSR og foreninger… Come on.

Er det muligt?

Er det just another managementbog? Kresten Schultz-Jørgensen giver 5 stjerner iPolitiken (9. juni 2011) og han spørger: “Kan man overhovedet tage den slags studentersnak alvorligt?  Det bør man. Blaserte sjæle kan himle færdigt her. Nøgternt betragtet ligger bogen i snorligeforlængelse af kendt stof fra samfundsforskningen,det vil sige beskrivelsen af netværks-samfundet og den post-industrielle individualisme. Hos Bøtter og Kolind trækkes analysen direkte ind på direktionsgangen i en sprogligeksplosion…sprængkontorlokalerne i luften og smid de golfspillende bosser ud af vinduet”. Sådan. Tag den, bosser.

Højtflyvende tanker fra to nørder og deres disciple? Nej. Det tror jeg ikke. Når det skal lykkes, så handler det om at få dig og mig engageret. Det starter nemlig med dig. Med mig. Vil vi. Eller vil vi ikke. Jeg vil gerne selv være med i bevægelsen og søge at gøre ting anderledes. Faktisk har jeg i tyve år – uden held – forsøgt at omdanne min virksomhed til et sted, hvor medarbejderne hver dag henter nettoenergi og ikke afleverer nettoenergi. Det griner mange af. Jeg har besluttet ikke at opgive min drøm før den er lykkedes eller jeg er død. Så må andre tænke hvad de vil. Du kan læse mere om Forum Advokaters vision og mission, om vores værdier og om vores medlemsskab af FNs Global Compact og om vores CSR-politik.

I mit ikke-endnu lykkedes projekt kommer Unboss som en kær hjælper. Jeg har allerede bedt en af mine medejere downloade og læse bogen, så vi kan diskutere mulighederne. Og hvis flere gør det samme, så sker der noget. Da Taylor udgav ”Principles of Scientific Management” i 1911 blev han ikke mødt med lutter røde oser og tingene tog tid. Men der skete noget og det påvirker os den dag i dag. Der er mange gode grunde til at standse op, af-Taylorisere og Unbosse dig selv, din virksomhd, dit parti, din forening, din børnehave, din nabo…

Svært eller ikke svært? Lars Kolind siger det i Berlingske på denne måde: “Jeg mener egentligt, at alle, der har ansvaret for noget, kan gå i gang med at se på hvilken forskel de kan gøre”. Det er helt rigtig set. Denne bevægelse bliver stor, når erthvert menneske begynder hos sig selv. Selv bidrager med det, den enkelte har mulighed for. Det er virkelig meget.

Og hvad sker, hvis vi ikke unbosser? Konsekvenserne er større end vi måske vil erkende. I Berlingske siger Lars Kolind det sådan:

“Vi fik for nylig en 2020-plan. Dens forudsætning er,a t bruttonationalproduktet stiger med 2,1 procent om året. Hvis den stiger med tre procent, er vi simpelthen i himlen. Hvis den kun stiger med en procent, så er vi i helvede. Det siger meget om, at vækst er meget afgørende for om det her land kan få en ordentlig fremtid. Alle taler om at opretholde, men jeg synes også at vi skal udvikle. Det som Unboss handler om er, hvordan man skaber mere værdi ved at arbejde klogere sammen.

Tak

Tak til Jacob Bøtter og Lars Kolind for et dygtigt projekt. Et modigt projekt. Tak fordi du, Lars, trods Danmarks åndelige småtskårenhed – ikke mindst presse- og politikerdelen – stædigt har holdt fast i dine motiver. Tak Jacob, fordi du følger op og bakker op med de input, som kun en 26-årig med din erfaring så fint kan bidrage med.

Bogen – og med den bevægelsen Unboss – anbefales hermed på det varmeste.

Se introduktionsvideo her (6 minutter og to sekunder – en god investering): Kig med ind i skriveværkstedet i Budapest:

Om Jacob Bøtter og Lars Kolind

Køb den fysiske bog for 240 kr. inkl. fragt hos SAXO

Køb den digitale bog til din iPad for 149 kr. hos iTunes

Interview i Berlingske 10. juni 2012: Kolind på barrikaderne

Hør Lars Kolind om bogen i P1

Læs også: Hvad vl du (selv) bidrage med?

Deltag i debatten på LinkedIn

Deltag i debatten på Kolindkuren.dk

Deltag i debatten på Facebook

 

Scroll til toppen